Bič

From Deviopedie
Přejít na: navigace, hledání

Bič je pracovní nástroj, určený k ovládání dobytka. Biče ve vyráběly prakticky po celém světě a podle způsobu užití vznikaly biče různé délky. Tím docházelo ke vzniku různých specializovaných bičů, které se pak vyvíjely nezávisle na ostatních druzích biče.

První biče vznikly již v neolitu a sloužili k lovu a chovu zvířat. Ve starověku se bič začal využívat i jako nástroj určený k trestání a posléze i mučení lidí. V této době také došlo k využití biče jako nástroje, kterým lze lidi (otroky) donutit k rychlejší práci.

Ve středověku se bič mimo zemědělství prosadil především v námořnictví, kde právě pomocí biče nutili dozorci galejníky k vyšším výkonům. Dále se pomocí biče vyslýchali odsouzenci.

V dnešní době se bič především v Evropě, stává spíše sportovním náčiním, nebo bývá používán jako sexuální pomůcka, typicky v BDSM komunitách. V tomto případě se, ale jedná o bič, který zpravidla má s původním bičem velmi málo společného. Prakticky se v Evropě využívají pouze biče určené k výcviku šelem (cirkus) či koní, . V ostatním světě je využití biče při pastevectví daleko rozšířenější, to platí nejen pro rozvojový svět, ale i např. pro USA.

Symbolika[edit]

Již ve starověku se bič stal symbolem trestu a moci, proto bývá s bičem často vyobrazen egyptský farao, který spolu se žezlem držívá bič nebo důtky (neheh). Ve starověkém Řecku bývá s bičem zobrazována bohyně spravedlnosti Nemesis.

Zdobený bič byl považován za odznak formanů.

Do heraldiky bič příliš nepronikl a je pravděpodobně pouze na znaku obce, která vyráběla biče – Metylovice, kde je kůň držící zlatý bič. Tento znak patří k novodobým znakům, tj. znaků vzniklých na základě nového zákona z r. 1998.

Rozdělení bičů[edit]

Biče lze dělit podle několika základních vlastností, ani jeden z těchto způsobů není zcela vyčerpávající a ani jeden z těchto způsobů nepřevládá nad jiným. Vzhledem k délce používání biče a množství vzniklých bičů a jejich odlišnosti je nemožné najít nějaké přesné rozdělení. Nejčastěji bývají biče děleny podle konstrukce biče, způsobu jak je bič používán, druhu ovládaného zvířete. Za méně častá dělení lze považovat např. dělení podle doby nebo místa vzniku, podle tvaru, způsobu výroby, materiálu nebo zdobení, atp., ačkoliv pokud se hovoří o určité skupině bičů uplatňují se zpravidla právě tato dělení.

Bič se skládá z pevné části (bičiště a volné části - tělo biče. Pod pojem bič ale spadají i nástroje, u nichž jedna z částí není přítomna - parkurový bičík, často používaný v BDSM je tvořen pouze velmi pružným bičištěm (tenký kožený plátek na konci, zvaný hlídač energii úderu nepřenáší), naopak „hadí“ honácké biče naopak bičiště nemají vůbec.