ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Aristo

Vytvořeno 9. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
Tato kniha je v době přesycené sexem naprostou výjimkou, protože se zabývá v dnešní době stále ještě poměrně neobvyklými formami sexuální aktivity. Je určena pro partnerské, zejména manželské dvojice, ...
Vytvořeno 9. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
Spokojenost člověka do značné míry závisí na tom, jak se mu daří uspokojovat své základní přirozené životní potřeby - a k takovým potřebám bezesporu patří i potřeby sexuální a erotické. Zdá se však, že ...
Vytvořeno 12. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
   Ženy měly - a dodnes mají - odjakživa s uspokojováním svých sexuálních a erotických potřeb veliké obtíže.Je totiž evidentní, že muž není schopen klasickým způsobem (pohlavním stykem) ...
Vytvořeno 16. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
   Většinu žen jistě neláká představa nějakého bezohledného, bezduchého (a) surového mučení, tak jak je praktikováno mezi skutečnými sadomasochisty bez ohledu na pohlaví.    Jak ale ...
Vytvořeno 19. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
Smyslem sebepřemáhacího sexu je odreagovat a kultivovaně uspokojit jeden ze základních přirozených erotických sklonů člověka - mužskou touhu po dominanci a ženskou potřebu úplného vnitřního sebeodevzdání. ...
Vytvořeno 23. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
   Sebepřemáhací praktiky jsou ucelené, obvykle oběma partnery schválené vzrušující postupy s předem připraveným programem v délce od několika desítek minut až po několik hodin, určené k uspokojení ...
Vytvořeno 26. březen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
1. Sebepřemáhací výcvik, neboli nácvik základních sebepřemáhacích vlastností a schopností otrokyně, které by měla zvládnout dřív, než spolu partneři přistoupí k vlastním sebepřemáhacím praktikám. Už během ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Základní podmínkou uskutečnění každé sebepřemáhací praktiky je předem závazně dohodnutý (u trvalé otrokyně stanovený) podrobný program, nejlépe písemný, který musí obsahovat nejen všechny podstatnější ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Následující instrukce pro správný, pro partnery vysoce dráždivý průběh praktiky a maximální pocitové vybití partnerky vytvářejí pro všechny zúčastněné dostatečný prostor k dokonalému pocitovému prožití ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Otrokyně musí přistupovat ke každé praktice naprosto zdravá, odpočinutá a pokud možno v dobré tělesné, psychické a sexuální kondici. Před náročnějšími praktikami by neměla v den uskutečnění praktiky již ...
Vytvořeno 9. duben 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
Na začátku každé sebepřemáhací praktiky předstoupí úplně nahá a dokonale připravená žena (otrokyně) v předem určeném okamžiku před svého Pána. O úpravě jejího zcela nahého těla již byla zmínka v úvodních ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Při sebepřemáhacích praktikách (včetně výcviku) musí být úplně nahá otrokyně po celou dobu zřetelně pohlavně vzrušená, resp. rozdrážděná. Silnější sexuální rozdráždění ženě podstatně ztěžuje správné sebeovládání ...
Vytvořeno 16. duben 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
Náplní praktik jsou různé způsoby nepředstíraného sebepřemáhání pohlavně vydrážděné nahé otrokyně podle předem připraveného programu. Náležitě pohlavně rozdrážděnou otrokyni proto Pán během praktiky neúprosně ...
Vytvořeno 23. duben 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
   Některým čtenářům bude možná připadat podivné, že se v textech praktik bude častěji objevovat výraz "žena a všichni ostatní (přítomní, zúčastnění, přihlížející atd)", ačkoli se zjevně jedná ...
(Sebepřemáhací praktiky)
V sebepřemáhacím sexu musí být žena-otrokyně pohlavně vzrušená, resp. rozdrážděná; její  pohlavní rozdráždění je základní podmínkou správného průběhu sebepřemáhacích praktik a proto je třeba dbát, ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Po určité době absolutního klidu, kdy nahá otrokyně leží před Pánem nehybně vypnutá s maximálně roztaženýma nohama na stole a dívá se upřeně vzhůru nad sebe (do stropu), Pán náhle přistoupí a jemně jí ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Během úvodní fáze dráždění stoupá vzrušení u většiny žen zcela spontánně a viditelně; nahá otrokyně by se tedy měla už po krátké době zřetelně chvět vzrušením a stále silněji na stole před Pánem reflexivně ...
(Sebepřemáhací praktiky)
V kratičkém období, kdy nahá otrokyně již zřetelně cítí, že vzápětí upadne do předorgastické extase a zpravidla se celá mimovolně chvěje, někdy až třese obrovským napětím spojeným s obrovským pohlavním ...
(Sebepřemáhací praktiky)
Během extase pohlavní vydráždění otrokyně rychle stoupá, orgasmus už má "na krajíčku", ale zatím nepřichází. Mohutně rozdrážděná otrokyně ztrácí vlivem rychlého odkrvování hlavy pozvolna schopnost sebekontroly ...
Vytvořeno 21. květen 2014
(Sebepřemáhací praktiky)
Nehybně vypnutá otrokyně se smí uvolnit až v okamžiku prvního přímého doteku vlastní ruky na poštěváček. Toto uvolnění musí být naprosto zřetelné - nahá otrokyně by měla s viditelnou úlevou vydechnout ...

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 499 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 499

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462269
Statistik created: 2019-02-18T14:30:46+01:00