ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

elektrostimulace (43 found)

Kategorie je určena pro štítky, spojené s elektrostimulací a elektrotorturou

Vytvořeno 18. březen 1997
(Teorie)

V úvodu tradičně pro orgány státní správy zdůrazňuji, že jakékoliv využití zde uvedených informací pro interní potřebu těchto orgánů nebo komerční využití je vyloučeno. Stejně tak se výslovně zříkám odpovědnosti a všech případných pretenzí, vzniklých v souvislosti s poškozením zdraví a/nebo věcí na základě informací, zde uvedených. Popisovány jsou praktiky a postupy, které mohou být potenciálně nebezpečné a které je možno provádět pouze na základě oboustranného souhlasu a při vědomí možného nebezpečí.

Tak, povinným klausulím bylo učiněno zadost, můžeme přistoupit k tématu. Úvod budiž věnován základům anatomie, dle možnosti bez latiny a zabíhání do detailů :-) Lékaře pak prosím o shovívavost, zejména terminologickou.

Vytvořeno 15. červen 2003
(Návody)

Jedna z dalších variací na véčko za pár korun. Oko znalce potěší zejména kvalitní zpracování a vynikající nápad s vytvořením rukojeti ze standardních šestihranů (k mání například v GME za pár korun). Osazení véčka na rukojeť výrazně zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Text je převzat z mailu a neprošel jazykovou úpravou. Autorem je PM2000 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno 12. březen 2004
(Renčoviny)

Milé mé dámy, milí pánové, odezva na předchozí vzpomínky mne mile překvapila - díky za reakce a zde je to slíbené pokračování.

Vytvořeno 10. červen 2004
(Návody)

Dovoluji si nabídnout široké eleferní obci několik kousků z vlastní dílny, teda spíš bastlírny. Řekl bych, že jde o natolik jednoduché věci, že mnoho textu k nim není potřeba, stačí trošku šikovnosti v práci s dentakrylem a opracováním hliníkových hranolků. Jako materiál to asi není úplně košer a Torm ani Renča mě za to nepochválí, ale dobře se s ním dělá a Heleně to nevadí. Ale pokud to budete napodobovat, mějte to na paměti. Úplně stejně to jde udělat z nerezu nebo jakékoliv jiné hranatiny, co se vám válí v dílně.

Vytvořeno 9. srpen 2004
(Renčoviny)

Se vzpomínkama to není jednoduché, i když tahle má reálnou příčinu a vrací se mi touhle dobou každým rokem - důvod najdete na konci článku.

Vytvořeno 25. leden 2005
(Dráhy)

První praktické využití získaných poznatků - základní dráha via transversus perinei.

trans_peri

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán v předchozí části textu. Musculus transversus perinei je tenký, příčně orientovaný svalový snopec, jehož hlavní funkcí je udržení orgánů malé pánve ve střední rovině. Průmět svalu prochází hrází, začátky svalů jsou fixovány na hrbolech kosti sedací (tuber ischiadicum). Svalový snopec je relativně dobře hmatný na hrázi.

 

Vytvořeno 30. leden 2005
(Dráhy)

Užitečná krátká dráha, vhodná pro zejména pro začínající a bázlivé subinky :-).

ischiocaver

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán ve speciální části textu. Musculus ischiocavernosus je relativně subtilní svalový snopec, orientovaný šikmo napříč genitálem, od úponů sedací kosti k bázi klitorisu. Průmět svalu prochází po vnější straně horní třetiny velkých stydkých pysků k jamce v kožní rýze na bázi stehenního svalu. Svalový snopec je s trochou cviku hmatný, zejména po stranách klitorisu. Úpon svalu leží na bázi klitorisu a sval při kontrakci tělo klitorisu stahuje směrem vpřed a dolů.

 

Vytvořeno 6. únor 2005
(Dráhy)

(též m. bulbocavernosus).

Základní krátká dráha s bezpočtem variací, využitelná jak s povrchovými, tak vkladatelnými elektrodami:-).

bulbospong

Vytvořeno 10. únor 2005
(Praktické záležitosti)

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poškozením zdraví a poraněním, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Autorem je Chirurg, člověk s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti chirurgie, anesteze a analgeze.Ponecháváme v původním znění. 

Vytvořeno 18. únor 2005
(Dráhy)

Hluboká dráha, dostupná prakticky pouze vkládacími elektrodami

levatorani

Vytvořeno 5. březen 2005
(Dráhy)

Nejúčinnější dráha, používaná ve spojení s vaginální elektrodou.

! Zobrazená dráha patří  k intuitivním, byť není určena pro naprosté začátečnice v tématu. Využita je dvojice nízkointenzitní vaginální elektrody a středointenzitní nebo i vysokointenzitní elektrody pracovní. Vjem je tak lokalizován pod pracovní elektrodu a dráha průchodu proudu je omezena na tělo klitorisu, přední poševní stěnu, ovlivněn je i nervový uzel v okolí Graffenbachova bodu. Elektroda je přiložena ke klitorisu zdola zepředu tak, aby celou plochou přiléhala ke glans clitoridis, zlepšení kontaktu napomáhá i přitlačení báze klitorisu druhou rukou. Kvalitní kontakt je mimořádně důležitý zejména, pokud je požadován stimulační efekt - jakékoliv zvýšení proudové hustoty v této dráze je mimořádně bolestivé. Ze stejného důvodu je dobré zvolit preparaci konduktivním materiálem a vodivou pastu pro jistotu nanést i na samotnou elektrodu. Zajímavostí dráhy jsou dvě (někdy i tři) stimulační maxima v násobcích frekvence 41 Hz. Pokud to konstrukce použitého generátoru umožňuje, lze se pokusit i o  nalezení maxima třetího v okolí frekvence 123 Hz. Frekvence 164 Hz ji nemá výrazný stimulační efekt, je vnímána jako pocitově spíše neutrální vrnění.

Vytvořeno 13. březen 2005
(Dráhy)

Dráha, komplementární k předchozí uvedené - vhodnější pro začínající jedince.

! Uvedená dráha funguje prakticky se dvojicí středointenzitních elektrod - proudová hustota elektrod se volí podle požadované lokalizace vjemu. S elektrodami, použitými na demonstračním obrázku převažuje vjem pod kuželíkem,   druhá elektroda byla pro snížení proudové hustoty doplněna o navlhčený buničinový podklad. Signál je v tomto případě přiváděn do báze klitorisu, proudová dráha prochází z větší části po malých, z menší části po velkých labiích, klitoris je ovlivně pouze nepřímo.  Dráha se dobře hodí pro experimentování s proudovou hustotou elektrod a variantami signálu.

Vytvořeno 1. květen 2005
(Dráhy)

Intuitivní dráha s explozivním efektem.

! Jedna z nejúčinnějších krátkých drah přes klitoris je často využívána jako final-blow technika pro vyprovokovaný orgasmus. Její výhodou je poměrně striktní lokalizace vjemu a možnost využití prakticky libovolných elektrod - to dává možnost laborovat s proudovou hustotou. Na ilustraci jsou použity běžné středointenzitní kuželíky - pozor, alespoň jeden z nich by měl mít izolovanou rukojeť, v opačném případě se zapojíte paralelně se subinkou a úměrně poměru vodivostí se podělí i váš vjem :-)

Vytvořeno 20. prosinec 2005
(Návody)

Rostoucí popularita violet wandů mezi úchylstvem přivádí k tomu, že se na scéně objevují exempláře z nejtemnějších hloubek vetešnictví, bazarů a bleších trhů, případně výrobky, vylovené kdesi na půdách a v hloubích pozůstalostí. Kromě nepopiratelného technického kouzla mají nezřídka tyto předměty i nezanedbatelný škodlivý potenciál, daný jejich stářím, technickým stavem a mnohdy i amatérskými opravami. Dvé takovýchto výrobků se mi dostalo do ruky nedávno - na příkladě prvého z nich bych rád dokumentoval některé nejčastější problémy, vznikající kolem violet wandů (dále jen v-w) s vibrujícím kontaktem.

Vytvořeno 16. únor 2007
(Návody)

Tohle véčko je křížencem dvou zde oblíbených věcí - fitinku a sifonové bombičky. Spojení obou částí zajišťuje průhledná smršťovací bužírka ve dvou tloušťkách. Do hrdla bombičky je nalisovaný vrubovaný čep (z mědi) s kónickou hlavičkou, konec toho fitinkového téčka je osazený připájeným mezikusem. Ten má dva obrácené kužele pro lepší držení těch bužírek. Kabelování je triviální, pro připojení bombičky jsem využil pájení do pomocné dírky toho čepu, fitinka chce větší pájedlo, rychle odvádí teplo od hrotu. Konstrukce je to experimentální, teď ji čeká lepší povrchová úprava.

 

Vytvořeno 24. květen 2007
(Zařízení a elektrody)

Spousta dotazů na “Konrádův přístroj elektrický” mne přiměla k napsání této recenze, nebo spíš testovací zprávy. Omlouvám se proto všem, kteří se mailem dožadovali podrobnějších informací, slíbené podrobnější info následuje v tomto článku.

(Praktické záležitosti)

Důrazné upozornění úvodem - ačkoliv následující text obsahuje popis zařízení a postupů, relativně snadno dostupných v českém prostředí (resp. na volném trhu, ať již v kamenných obchodech nebo na internetových aukcích), NEJDE primárně o popisy BDSM technik ani hraček ! Tento text je studijním materiálem, sloužícím k poučení a veškeré důsledky, plynoucí z jeho nevhodněného využití nese každý plně ku své tíži. Je nutno zdůraznit zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem od převážně historických zařízení, nesplňujících ani přibližně požadavky na bezpečnost a kvalitu izolace, nebezpečí mechanického poranění od jiskřivek, jejichž sklo prošlo od výroby procesem rekrystalizace a jejichž mechanická pevnost je sporná, nebezpečí popálení diatermickými účinky teslových proudů, nebezpečí podráždění plic a sliznic vznikajícím ozónem a konečně i nijak marginální nebezpečí při používání jiskřivek neznámého původu - některé konstrukce rentgenek staršího provedení je možno snadno splést si s jiskřivkou.

Vytvořeno 17. září 2008
(Reporty uživatelů)

Zdravím se s usměvavým Tormem, nabízím mu židli a …. židle je u stolu, na stole čistý ubrus, uprostřed mistička a v mističce …. tedy uprostřed mističky …. jeden… ne… půlka buráku!!! Vyděšeně pištím poprvé a obratem zobání doplňuji. Solmyr mě práská, že čím víc se blíží den D, hodina H, minuta M, puls 1, tak jsem čím dál tím hodnější a pokornější. Vrhám na něj pohled myšky, která pochopila, že se pastička zaklapává a ona už neuteče. Mám dovoleno dojíst snídani, pak ještě narychlo mizím ve sprše. Teorii máme již léta načtenou z Eleferna, takže jdeme rovnou … NA MĚ!!!

Vytvořeno 17. listopad 2008
(Teorie)

S ohledem na množící se diskuse o bezpečnosti používání elektrického proudu k BDSM hrátkám, zejména pak v souvislosti s rizikem vzniku srdeční fibrilace vznikla potřeba tohoto textu. Jde o shrnutí vcelku běžně známých fakt a doporučení ČSN IEC 479-1, upravené pro potřeby úchylné obce.

mapa

Vytvořeno 26. prosinec 2008
(Zařízení a elektrody)

Předmětem dnešní recenze (a bude opravdu podrobná, plánovány jsou tři části) je Rolls-Royce mezi BDSM ES/ET generátory - jednotka ErosTek ET-312B. Ten testovaný získala technická skupiny díky MKrtkovi a Krokodýlkovi, kteří byli tak laskavi a zcela novou hračku zapůjčili Elefernu ještě před tím, než ji vyzkoušeli sami, což je - dle mnohých členek testovací skupiny - masochismus nejhrubšího ražení. Recenze se ve své první části zaměří na obecný popis a mechanickou konstrukci přístrojku,  v druhé části bude uveden popis zkušeností z provozu a testování, třetí část bude věnována obsluze a popisu elektrických parametrů zařízení (spousta oscilogramů).

Oč jde? ET312 je to, čím by mohl být nyní v pánu spočívající projekt Rejnok, tedy široce konfigurovatelný bezpečný generátor, uzpůsobený speciálně pro potřeby ES/ET a BDSM praxe. Nejde tedy o šidítko, určené pro kvasihubnutí či bodybuilding ani o zmutovaný TENS, EMS či jiné zařízení s primárně medicínským určením. Výrobce o ET312 deklaruje, že jde o elektrostimulační přístroj s využitím i v BDSM oblasti a svůj slib v podstatě bez významných výhrad plní. Několik nevýznamných výhrad bude zmíněno dále v recenzi,  již zde ale budiž řečeno, že v porovnání s užitnou hodnotou přístroje je jejich význam ryze marginální, zejména pro cílovou skupinu uživatelů.

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 438 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 438

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462240
Statistik created: 2019-02-18T14:24:43+01:00