ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

akce (0 found)

Tato kategorie je určena pro štítky kalendářové komponenty - tedy typicky akce. Není určena pro popis děje!

Elements not found...

autoři (0 found)

Tato kategorie zahrnuje tagy jednotlivých autorů tak, aby pokrývala sdílené texty a aliasy (typu Milkov a Torm)

Elements not found...

elektrostimulace (43 found)

Kategorie je určena pro štítky, spojené s elektrostimulací a elektrotorturou

Vytvořeno 18. březen 1997
(Teorie)

V úvodu tradičně pro orgány státní správy zdůrazňuji, že jakékoliv využití zde uvedených informací pro interní potřebu těchto orgánů nebo komerční využití je vyloučeno. Stejně tak se výslovně zříkám odpovědnosti a všech případných pretenzí, vzniklých v souvislosti s poškozením zdraví a/nebo věcí na základě informací, zde uvedených. Popisovány jsou praktiky a postupy, které mohou být potenciálně nebezpečné a které je možno provádět pouze na základě oboustranného souhlasu a při vědomí možného nebezpečí.

Tak, povinným klausulím bylo učiněno zadost, můžeme přistoupit k tématu. Úvod budiž věnován základům anatomie, dle možnosti bez latiny a zabíhání do detailů :-) Lékaře pak prosím o shovívavost, zejména terminologickou.

Vytvořeno 15. červen 2003
(Návody)

Jedna z dalších variací na véčko za pár korun. Oko znalce potěší zejména kvalitní zpracování a vynikající nápad s vytvořením rukojeti ze standardních šestihranů (k mání například v GME za pár korun). Osazení véčka na rukojeť výrazně zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Text je převzat z mailu a neprošel jazykovou úpravou. Autorem je PM2000 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno 12. březen 2004
(Renčoviny)

Milé mé dámy, milí pánové, odezva na předchozí vzpomínky mne mile překvapila - díky za reakce a zde je to slíbené pokračování.

Vytvořeno 10. červen 2004
(Návody)

Dovoluji si nabídnout široké eleferní obci několik kousků z vlastní dílny, teda spíš bastlírny. Řekl bych, že jde o natolik jednoduché věci, že mnoho textu k nim není potřeba, stačí trošku šikovnosti v práci s dentakrylem a opracováním hliníkových hranolků. Jako materiál to asi není úplně košer a Torm ani Renča mě za to nepochválí, ale dobře se s ním dělá a Heleně to nevadí. Ale pokud to budete napodobovat, mějte to na paměti. Úplně stejně to jde udělat z nerezu nebo jakékoliv jiné hranatiny, co se vám válí v dílně.

Vytvořeno 9. srpen 2004
(Renčoviny)

Se vzpomínkama to není jednoduché, i když tahle má reálnou příčinu a vrací se mi touhle dobou každým rokem - důvod najdete na konci článku.

Vytvořeno 25. leden 2005
(Dráhy)

První praktické využití získaných poznatků - základní dráha via transversus perinei.

trans_peri

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán v předchozí části textu. Musculus transversus perinei je tenký, příčně orientovaný svalový snopec, jehož hlavní funkcí je udržení orgánů malé pánve ve střední rovině. Průmět svalu prochází hrází, začátky svalů jsou fixovány na hrbolech kosti sedací (tuber ischiadicum). Svalový snopec je relativně dobře hmatný na hrázi.

 

Vytvořeno 30. leden 2005
(Dráhy)

Užitečná krátká dráha, vhodná pro zejména pro začínající a bázlivé subinky :-).

ischiocaver

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán ve speciální části textu. Musculus ischiocavernosus je relativně subtilní svalový snopec, orientovaný šikmo napříč genitálem, od úponů sedací kosti k bázi klitorisu. Průmět svalu prochází po vnější straně horní třetiny velkých stydkých pysků k jamce v kožní rýze na bázi stehenního svalu. Svalový snopec je s trochou cviku hmatný, zejména po stranách klitorisu. Úpon svalu leží na bázi klitorisu a sval při kontrakci tělo klitorisu stahuje směrem vpřed a dolů.

 

Vytvořeno 6. únor 2005
(Dráhy)

(též m. bulbocavernosus).

Základní krátká dráha s bezpočtem variací, využitelná jak s povrchovými, tak vkladatelnými elektrodami:-).

bulbospong

Vytvořeno 10. únor 2005
(Praktické záležitosti)

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poškozením zdraví a poraněním, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Autorem je Chirurg, člověk s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti chirurgie, anesteze a analgeze.Ponecháváme v původním znění. 

Vytvořeno 18. únor 2005
(Dráhy)

Hluboká dráha, dostupná prakticky pouze vkládacími elektrodami

levatorani

Vytvořeno 5. březen 2005
(Dráhy)

Nejúčinnější dráha, používaná ve spojení s vaginální elektrodou.

! Zobrazená dráha patří  k intuitivním, byť není určena pro naprosté začátečnice v tématu. Využita je dvojice nízkointenzitní vaginální elektrody a středointenzitní nebo i vysokointenzitní elektrody pracovní. Vjem je tak lokalizován pod pracovní elektrodu a dráha průchodu proudu je omezena na tělo klitorisu, přední poševní stěnu, ovlivněn je i nervový uzel v okolí Graffenbachova bodu. Elektroda je přiložena ke klitorisu zdola zepředu tak, aby celou plochou přiléhala ke glans clitoridis, zlepšení kontaktu napomáhá i přitlačení báze klitorisu druhou rukou. Kvalitní kontakt je mimořádně důležitý zejména, pokud je požadován stimulační efekt - jakékoliv zvýšení proudové hustoty v této dráze je mimořádně bolestivé. Ze stejného důvodu je dobré zvolit preparaci konduktivním materiálem a vodivou pastu pro jistotu nanést i na samotnou elektrodu. Zajímavostí dráhy jsou dvě (někdy i tři) stimulační maxima v násobcích frekvence 41 Hz. Pokud to konstrukce použitého generátoru umožňuje, lze se pokusit i o  nalezení maxima třetího v okolí frekvence 123 Hz. Frekvence 164 Hz ji nemá výrazný stimulační efekt, je vnímána jako pocitově spíše neutrální vrnění.

Vytvořeno 13. březen 2005
(Dráhy)

Dráha, komplementární k předchozí uvedené - vhodnější pro začínající jedince.

! Uvedená dráha funguje prakticky se dvojicí středointenzitních elektrod - proudová hustota elektrod se volí podle požadované lokalizace vjemu. S elektrodami, použitými na demonstračním obrázku převažuje vjem pod kuželíkem,   druhá elektroda byla pro snížení proudové hustoty doplněna o navlhčený buničinový podklad. Signál je v tomto případě přiváděn do báze klitorisu, proudová dráha prochází z větší části po malých, z menší části po velkých labiích, klitoris je ovlivně pouze nepřímo.  Dráha se dobře hodí pro experimentování s proudovou hustotou elektrod a variantami signálu.

Vytvořeno 1. květen 2005
(Dráhy)

Intuitivní dráha s explozivním efektem.

! Jedna z nejúčinnějších krátkých drah přes klitoris je často využívána jako final-blow technika pro vyprovokovaný orgasmus. Její výhodou je poměrně striktní lokalizace vjemu a možnost využití prakticky libovolných elektrod - to dává možnost laborovat s proudovou hustotou. Na ilustraci jsou použity běžné středointenzitní kuželíky - pozor, alespoň jeden z nich by měl mít izolovanou rukojeť, v opačném případě se zapojíte paralelně se subinkou a úměrně poměru vodivostí se podělí i váš vjem :-)

Vytvořeno 20. prosinec 2005
(Návody)

Rostoucí popularita violet wandů mezi úchylstvem přivádí k tomu, že se na scéně objevují exempláře z nejtemnějších hloubek vetešnictví, bazarů a bleších trhů, případně výrobky, vylovené kdesi na půdách a v hloubích pozůstalostí. Kromě nepopiratelného technického kouzla mají nezřídka tyto předměty i nezanedbatelný škodlivý potenciál, daný jejich stářím, technickým stavem a mnohdy i amatérskými opravami. Dvé takovýchto výrobků se mi dostalo do ruky nedávno - na příkladě prvého z nich bych rád dokumentoval některé nejčastější problémy, vznikající kolem violet wandů (dále jen v-w) s vibrujícím kontaktem.

Vytvořeno 16. únor 2007
(Návody)

Tohle véčko je křížencem dvou zde oblíbených věcí - fitinku a sifonové bombičky. Spojení obou částí zajišťuje průhledná smršťovací bužírka ve dvou tloušťkách. Do hrdla bombičky je nalisovaný vrubovaný čep (z mědi) s kónickou hlavičkou, konec toho fitinkového téčka je osazený připájeným mezikusem. Ten má dva obrácené kužele pro lepší držení těch bužírek. Kabelování je triviální, pro připojení bombičky jsem využil pájení do pomocné dírky toho čepu, fitinka chce větší pájedlo, rychle odvádí teplo od hrotu. Konstrukce je to experimentální, teď ji čeká lepší povrchová úprava.

 

Vytvořeno 24. květen 2007
(Zařízení a elektrody)

Spousta dotazů na “Konrádův přístroj elektrický” mne přiměla k napsání této recenze, nebo spíš testovací zprávy. Omlouvám se proto všem, kteří se mailem dožadovali podrobnějších informací, slíbené podrobnější info následuje v tomto článku.

(Praktické záležitosti)

Důrazné upozornění úvodem - ačkoliv následující text obsahuje popis zařízení a postupů, relativně snadno dostupných v českém prostředí (resp. na volném trhu, ať již v kamenných obchodech nebo na internetových aukcích), NEJDE primárně o popisy BDSM technik ani hraček ! Tento text je studijním materiálem, sloužícím k poučení a veškeré důsledky, plynoucí z jeho nevhodněného využití nese každý plně ku své tíži. Je nutno zdůraznit zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem od převážně historických zařízení, nesplňujících ani přibližně požadavky na bezpečnost a kvalitu izolace, nebezpečí mechanického poranění od jiskřivek, jejichž sklo prošlo od výroby procesem rekrystalizace a jejichž mechanická pevnost je sporná, nebezpečí popálení diatermickými účinky teslových proudů, nebezpečí podráždění plic a sliznic vznikajícím ozónem a konečně i nijak marginální nebezpečí při používání jiskřivek neznámého původu - některé konstrukce rentgenek staršího provedení je možno snadno splést si s jiskřivkou.

Vytvořeno 17. září 2008
(Reporty uživatelů)

Zdravím se s usměvavým Tormem, nabízím mu židli a …. židle je u stolu, na stole čistý ubrus, uprostřed mistička a v mističce …. tedy uprostřed mističky …. jeden… ne… půlka buráku!!! Vyděšeně pištím poprvé a obratem zobání doplňuji. Solmyr mě práská, že čím víc se blíží den D, hodina H, minuta M, puls 1, tak jsem čím dál tím hodnější a pokornější. Vrhám na něj pohled myšky, která pochopila, že se pastička zaklapává a ona už neuteče. Mám dovoleno dojíst snídani, pak ještě narychlo mizím ve sprše. Teorii máme již léta načtenou z Eleferna, takže jdeme rovnou … NA MĚ!!!

Vytvořeno 17. listopad 2008
(Teorie)

S ohledem na množící se diskuse o bezpečnosti používání elektrického proudu k BDSM hrátkám, zejména pak v souvislosti s rizikem vzniku srdeční fibrilace vznikla potřeba tohoto textu. Jde o shrnutí vcelku běžně známých fakt a doporučení ČSN IEC 479-1, upravené pro potřeby úchylné obce.

mapa

Vytvořeno 26. prosinec 2008
(Zařízení a elektrody)

Předmětem dnešní recenze (a bude opravdu podrobná, plánovány jsou tři části) je Rolls-Royce mezi BDSM ES/ET generátory - jednotka ErosTek ET-312B. Ten testovaný získala technická skupiny díky MKrtkovi a Krokodýlkovi, kteří byli tak laskavi a zcela novou hračku zapůjčili Elefernu ještě před tím, než ji vyzkoušeli sami, což je - dle mnohých členek testovací skupiny - masochismus nejhrubšího ražení. Recenze se ve své první části zaměří na obecný popis a mechanickou konstrukci přístrojku,  v druhé části bude uveden popis zkušeností z provozu a testování, třetí část bude věnována obsluze a popisu elektrických parametrů zařízení (spousta oscilogramů).

Oč jde? ET312 je to, čím by mohl být nyní v pánu spočívající projekt Rejnok, tedy široce konfigurovatelný bezpečný generátor, uzpůsobený speciálně pro potřeby ES/ET a BDSM praxe. Nejde tedy o šidítko, určené pro kvasihubnutí či bodybuilding ani o zmutovaný TENS, EMS či jiné zařízení s primárně medicínským určením. Výrobce o ET312 deklaruje, že jde o elektrostimulační přístroj s využitím i v BDSM oblasti a svůj slib v podstatě bez významných výhrad plní. Několik nevýznamných výhrad bude zmíněno dále v recenzi,  již zde ale budiž řečeno, že v porovnání s užitnou hodnotou přístroje je jejich význam ryze marginální, zejména pro cílovou skupinu uživatelů.

objekty (54 found)

Tato kategorie tagů je určena pro zaznamenání existence objektů - doporučeno zejména pro rozsáhlejší texty. Příklad objektu - gynekologické křeslo.

Vytvořeno 20. duben 1998
(Praktické záležitosti)

! Článek popisuje některé praktické aspekty využití gynekologického instrumentária pro bdsm praxi, a to se speciálním přihlédnutím k vaginálním ES/ET technikám (IVET).

Varování úvodem.

V tomto materiálu jsou popisovány techniky a postupy, jejichž provádění je vázáno na oboustranný souhlas zúčastněných zletilých a svéprávných osob. Některé z těchto technik mohou být extrémně bolestivé či dokonce nebezpečné lidskému zdraví. Tato rizika je třeba zvážit ještě před tím, než se rozhodnete pro jejich praktické ověření. Žádnou z ES/ET technik nelze aplikovat během těhotenství a pokud možno ani během menstruace, pokud si nejste jisti sterilností a sterilizovatelností vaší výbavy. Důrazně doporučuji omezit se v IVET technikách na oblast pochvy a děložního čípku – krvácení z dělohy doma nezastavíte a riskovat neplodnost partnerky asi také nebudete chtít. Pokud jsou v tomto materiálu popsány i nástroje, používané v operativní gynekologii, je tak učiněno výlučně pro studijní účely.

 

Vytvořeno 21. duben 1998
(Praktické záležitosti)

Úvod do technik podtlakového působení.

Článek se zabývá využitím podtlaku v bdsm praxi. Diskutován je stimulační a stresující efekt těchto technik a je dán popis základních postupů. Jde o další ze série článků, vytvořených ve spolupráci týmu renatask/Milkov.

Upozornění.

Popisované techniky mohou být v některých případech značně bolestivé a při zanedbání či podcenění dále uvedených pravidel i potenciálně nebezpečné. Zde uvedené informace lze proto využívat pouze ke studijním účelům a na vlastní nebezpečí. Mohou být prováděny pouze za předpokladu oboustranného souhlasu zletilých a svéprávných osob, vědomých si možného nebezpečí. Je nutno mít na paměti, že nádoby, v nichž je významným způsobem snížen tlak mohou snáze podléhat destrukci již při nevelkém mechanickém poškození. Dále je třeba pamatovat na obtížnost odstranění již nasazeného recipientu, pokud není vybaven bezpečnostním zavzdušňovacím ventilem či kohoutem. Další varování jsou umístěna v textu.

Vytvořeno 2. září 2002
(Praktické záležitosti)

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poškozením zdraví a poraněním, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Vzhledem k obšírnosti tématu se článek nezabývá chronickými změnami v organismu jako důsledku dlouhodobých bdsm nebo D/s vztahů. Článek vznikl v týmu Milkov/renatask jako odezva na časté dotazy čtenářů ohledně nebezpečnosti jednotlivých praktik, pokládané mailem, osobně nebo u Renaty v ordinaci.

Vytvořeno 18. březen 2003
(Teorie)

Tento text zahajuje sérii článků o krátkých drahách na genitálu a měl by sloužit jako referenční materiál pro topologii a názvosloví - další články budou využívat zde uvedenou terminologii. Text vzniknul jako kompilát Renčiných poznámek a kusů rozpracovaných textů, doplněných z mé strany poznámkami o vodivostech a praktických poznatcích o elektrické části tématu. Text si neklade za cíl sloužit jako učebnice anatomie pánve ani neaspiruje na striktní termiologickou přesnost - lékaři mezi čtenáři jistě prominou. Zjevné boty rádi opravíme :-) Převážná většina ilustrací pochází z Grayovy Anatomie, konkrétně z její webové verze vydavatelství Bartleby, kterému děkujeme za souhlas s jejich použitím. Zbývající ilustrace pochází z anatomických atlasů.

Vytvořeno 18. březen 2003
(Teorie)

V následujícím textu se seznámíme podrobněji s muskulaturou pánve, se zvláštním přihlédnutím k následnému využití získaných poznatků v bdsm a ES/ET praxi. Text neaspiruje na striktní přesnost - lékaři mezi čtenáři jistě prominou. Zjevné boty rádi opravíme :-) Část ilustrací pochází z Grayovy Anatomie, konkrétně z její webové verze vydavatelství Bartleby, kterému děkujeme za souhlas s jejich použitím. Zbývající zdroje pochází z anatomických atlasů, přednáškových textů 2. a 3. lékařské fakulty University Karlovy a Ústavu lékařské biofyziky a informatiky.

Vytvořeno 15. červen 2003
(Návody)

Jedna z dalších variací na véčko za pár korun. Oko znalce potěší zejména kvalitní zpracování a vynikající nápad s vytvořením rukojeti ze standardních šestihranů (k mání například v GME za pár korun). Osazení véčka na rukojeť výrazně zvyšuje jeho užitnou hodnotu. Text je převzat z mailu a neprošel jazykovou úpravou. Autorem je PM2000 - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytvořeno 10. červen 2004
(Návody)

Dovoluji si nabídnout široké eleferní obci několik kousků z vlastní dílny, teda spíš bastlírny. Řekl bych, že jde o natolik jednoduché věci, že mnoho textu k nim není potřeba, stačí trošku šikovnosti v práci s dentakrylem a opracováním hliníkových hranolků. Jako materiál to asi není úplně košer a Torm ani Renča mě za to nepochválí, ale dobře se s ním dělá a Heleně to nevadí. Ale pokud to budete napodobovat, mějte to na paměti. Úplně stejně to jde udělat z nerezu nebo jakékoliv jiné hranatiny, co se vám válí v dílně.

Vytvořeno 25. leden 2005
(Dráhy)

První praktické využití získaných poznatků - základní dráha via transversus perinei.

trans_peri

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán v předchozí části textu. Musculus transversus perinei je tenký, příčně orientovaný svalový snopec, jehož hlavní funkcí je udržení orgánů malé pánve ve střední rovině. Průmět svalu prochází hrází, začátky svalů jsou fixovány na hrbolech kosti sedací (tuber ischiadicum). Svalový snopec je relativně dobře hmatný na hrázi.

 

Vytvořeno 30. leden 2005
(Dráhy)

Užitečná krátká dráha, vhodná pro zejména pro začínající a bázlivé subinky :-).

ischiocaver

Anatomické opáčko

Popis muskulatury pánevního dna byl podrobněji rozebrán ve speciální části textu. Musculus ischiocavernosus je relativně subtilní svalový snopec, orientovaný šikmo napříč genitálem, od úponů sedací kosti k bázi klitorisu. Průmět svalu prochází po vnější straně horní třetiny velkých stydkých pysků k jamce v kožní rýze na bázi stehenního svalu. Svalový snopec je s trochou cviku hmatný, zejména po stranách klitorisu. Úpon svalu leží na bázi klitorisu a sval při kontrakci tělo klitorisu stahuje směrem vpřed a dolů.

 

Vytvořeno 6. únor 2005
(Dráhy)

(též m. bulbocavernosus).

Základní krátká dráha s bezpočtem variací, využitelná jak s povrchovými, tak vkladatelnými elektrodami:-).

bulbospong

Vytvořeno 18. únor 2005
(Dráhy)

Hluboká dráha, dostupná prakticky pouze vkládacími elektrodami

levatorani

Vytvořeno 5. březen 2005
(Dráhy)

Nejúčinnější dráha, používaná ve spojení s vaginální elektrodou.

! Zobrazená dráha patří  k intuitivním, byť není určena pro naprosté začátečnice v tématu. Využita je dvojice nízkointenzitní vaginální elektrody a středointenzitní nebo i vysokointenzitní elektrody pracovní. Vjem je tak lokalizován pod pracovní elektrodu a dráha průchodu proudu je omezena na tělo klitorisu, přední poševní stěnu, ovlivněn je i nervový uzel v okolí Graffenbachova bodu. Elektroda je přiložena ke klitorisu zdola zepředu tak, aby celou plochou přiléhala ke glans clitoridis, zlepšení kontaktu napomáhá i přitlačení báze klitorisu druhou rukou. Kvalitní kontakt je mimořádně důležitý zejména, pokud je požadován stimulační efekt - jakékoliv zvýšení proudové hustoty v této dráze je mimořádně bolestivé. Ze stejného důvodu je dobré zvolit preparaci konduktivním materiálem a vodivou pastu pro jistotu nanést i na samotnou elektrodu. Zajímavostí dráhy jsou dvě (někdy i tři) stimulační maxima v násobcích frekvence 41 Hz. Pokud to konstrukce použitého generátoru umožňuje, lze se pokusit i o  nalezení maxima třetího v okolí frekvence 123 Hz. Frekvence 164 Hz ji nemá výrazný stimulační efekt, je vnímána jako pocitově spíše neutrální vrnění.

Vytvořeno 13. březen 2005
(Dráhy)

Dráha, komplementární k předchozí uvedené - vhodnější pro začínající jedince.

! Uvedená dráha funguje prakticky se dvojicí středointenzitních elektrod - proudová hustota elektrod se volí podle požadované lokalizace vjemu. S elektrodami, použitými na demonstračním obrázku převažuje vjem pod kuželíkem,   druhá elektroda byla pro snížení proudové hustoty doplněna o navlhčený buničinový podklad. Signál je v tomto případě přiváděn do báze klitorisu, proudová dráha prochází z větší části po malých, z menší části po velkých labiích, klitoris je ovlivně pouze nepřímo.  Dráha se dobře hodí pro experimentování s proudovou hustotou elektrod a variantami signálu.

Vytvořeno 1. květen 2005
(Dráhy)

Intuitivní dráha s explozivním efektem.

! Jedna z nejúčinnějších krátkých drah přes klitoris je často využívána jako final-blow technika pro vyprovokovaný orgasmus. Její výhodou je poměrně striktní lokalizace vjemu a možnost využití prakticky libovolných elektrod - to dává možnost laborovat s proudovou hustotou. Na ilustraci jsou použity běžné středointenzitní kuželíky - pozor, alespoň jeden z nich by měl mít izolovanou rukojeť, v opačném případě se zapojíte paralelně se subinkou a úměrně poměru vodivostí se podělí i váš vjem :-)

Vytvořeno 20. prosinec 2005
(Návody)

Rostoucí popularita violet wandů mezi úchylstvem přivádí k tomu, že se na scéně objevují exempláře z nejtemnějších hloubek vetešnictví, bazarů a bleších trhů, případně výrobky, vylovené kdesi na půdách a v hloubích pozůstalostí. Kromě nepopiratelného technického kouzla mají nezřídka tyto předměty i nezanedbatelný škodlivý potenciál, daný jejich stářím, technickým stavem a mnohdy i amatérskými opravami. Dvé takovýchto výrobků se mi dostalo do ruky nedávno - na příkladě prvého z nich bych rád dokumentoval některé nejčastější problémy, vznikající kolem violet wandů (dále jen v-w) s vibrujícím kontaktem.

Vytvořeno 16. únor 2007
(Návody)

Tohle véčko je křížencem dvou zde oblíbených věcí - fitinku a sifonové bombičky. Spojení obou částí zajišťuje průhledná smršťovací bužírka ve dvou tloušťkách. Do hrdla bombičky je nalisovaný vrubovaný čep (z mědi) s kónickou hlavičkou, konec toho fitinkového téčka je osazený připájeným mezikusem. Ten má dva obrácené kužele pro lepší držení těch bužírek. Kabelování je triviální, pro připojení bombičky jsem využil pájení do pomocné dírky toho čepu, fitinka chce větší pájedlo, rychle odvádí teplo od hrotu. Konstrukce je to experimentální, teď ji čeká lepší povrchová úprava.

 

Vytvořeno 24. květen 2007
(Zařízení a elektrody)

Spousta dotazů na “Konrádův přístroj elektrický” mne přiměla k napsání této recenze, nebo spíš testovací zprávy. Omlouvám se proto všem, kteří se mailem dožadovali podrobnějších informací, slíbené podrobnější info následuje v tomto článku.

Vytvořeno 18. leden 2008
(Teorie)

Všeobecně přijatá klasifikace stadií rozvoje prsů u pubescentek a adolescentek se ustálila na klasifikace podle Jamese Tannera (*1920, přední kapacita v oblasti pediatrie, emeritní profesor kliniky dětského lékařství Londýnské university). Tanner specifikoval pět stupňů rozvoje prsu v závislosti na věku od prepubescentního až po dospělý.

Vytvořeno 21. leden 2008
(Teorie)

Pacientky i laická veřejnost jsou někdy zmateny, když při čtení lékařské zprávy či nálezu nacházejí zmínky o lézích v kvadrantu II, s nimiž jsou odeslány na odborné vyšetření. Po něm pak zjišťují, že radiolog hovoří o kvadrantu A, pozici 30/40 nebo dokonce IIB-30/40. Cílem tohoto textu je alespoň částečně objasnit metodiku označování pozic na prsu, budu se snažit dostupným jazykem :-). Prsa - s dovolením - použiju vlastní, i když po dvou dětech se k tomuto účelu až zase tolik nehodí.

Vytvořeno 25. leden 2008
(Teorie)

Vzhledem k tomu, že předchozí díl Stručného úvodu vykázal docela slušnou čtenost a zájem, máte před sebou pokračování. Slíbené měření a vážení necháme ještě chvíli být, přistihla jsem se, že zavádím terminologii bez vysvětlení a je třeba to napravit. Tento díl je o obalových křivkách, tedy tématu, přitažlivém pro pány :-)

podtlak (3 found)

Kategorie, určená pro přísavky, vývěvy, techniky, využívající podtlaku a související témata

Vytvořeno 21. duben 1998
(Praktické záležitosti)

Úvod do technik podtlakového působení.

Článek se zabývá využitím podtlaku v bdsm praxi. Diskutován je stimulační a stresující efekt těchto technik a je dán popis základních postupů. Jde o další ze série článků, vytvořených ve spolupráci týmu renatask/Milkov.

Upozornění.

Popisované techniky mohou být v některých případech značně bolestivé a při zanedbání či podcenění dále uvedených pravidel i potenciálně nebezpečné. Zde uvedené informace lze proto využívat pouze ke studijním účelům a na vlastní nebezpečí. Mohou být prováděny pouze za předpokladu oboustranného souhlasu zletilých a svéprávných osob, vědomých si možného nebezpečí. Je nutno mít na paměti, že nádoby, v nichž je významným způsobem snížen tlak mohou snáze podléhat destrukci již při nevelkém mechanickém poškození. Dále je třeba pamatovat na obtížnost odstranění již nasazeného recipientu, pokud není vybaven bezpečnostním zavzdušňovacím ventilem či kohoutem. Další varování jsou umístěna v textu.

(Návody)

<!> Od autora předchozí konstrukce přísavné klitrody dorazil další nápada - stejnou technologií vyrobená přísavka na celou kočku. Nové obrázky jsou umístěny ve stejné galérii, jako původní projekt.

Vytvořeno 25. říjen 2014
(Videa)

Toto je  video 42. kalendářního týdne. Vybírala Lizz, domácí scénka se subinkou - patřičně kozatou - užívající si s přísavkamiV tomto modulu najdete každý týden o víkendu nové video, které redakce shledala zajímavým, zábavným nebo metodicky užitečným. Video lze přehrát přímo uvnitř rámu - upozorńujeme, že zdrojové soubory videí nejsou umístěny přímo na Elefernu, tudíž vám do přehrávání může kecat i váš provider, případně nastavení vašeho prohlížeče. Pro případ problémů s přehráváním uvnitř rámu je zde přímý link: http://www.drtuber.com/video/286655/slavegirl-gets-her-big-long-tits-sucked-into-vacuum-tubes

žánr (155 found)

Kategorie odlišní žánru - typicky přípondělník, reportá etc.

Vytvořeno 2. duben 1998
(Reportáže)

Usedni pohodlně, čtenáři, a ponoř se do líčení událostí nedávno proběhlých. Dne 15. tohoto měsíce července, léta páně dvoutisícího mise serveru bdsm.cz v ratejně ohromné, Bourák zvané, pokusila jest se vykonati skutek záslužný, charakteru misijního, na šíření osvěty mezi temným lidem založený. I rozhodl veliký Rider, hlava a správce serveru toho, za účastenství mnohých dalších, menších osob, počin veliký učiniti a lidu tomu temnému, diskopříznivci zvanému, mnohé taje rituálu b/d, s/m před oči jejich předvésti a ve skutek vtěliti. Za účelem tím sezval do ratejny zmíněné mnohé osoby, za mrzký peníz rituál co řemeslo provozující, i jiné, činící tak pro potěchu sobě i jiným. Mnohé předměty mrzké, k rituálu sloužící, v ratejně jmenované shromáždil a též vyobrazení rozličná osob trpících po stěnách tamních rozvěsil a cestou lidu prostému nepochopitelnou, za účastenství přemnohých elektronů a přístrojů podivných, tato vyobrazení i v podobě obrázků pomíjivých na plátna bílá, na zdech umístěná vrhal. V průčelí ratejny oné pak dal vybudovat oltář přepodivný, s křížem ondřejským, onému oltáři vévodícím, s mnoha lojovicemi velikými, kol rozmístěnými.

Vytvořeno 2. duben 1998
(Reportáže)

okurky někdy nazývaných, přineslo jest i zájem nevídaný představitelů lidu píšícího v počtu dvou jedinců dostavivších se do klubu Bourák na akci již dříve mnohokráte zmíněnou. Produkt činnosti jejich uveden jest v díle Monitor tisku, autorem těchto řádek prací úmornou zplozeném a server umístěném. Pohovořmež tedy o článcích oněch tak, jak mému zraku se jeví.

Vytvořeno 17. prosinec 2002
(Reportáže)

Mnoho úchylů, málo prostor, to je stručná charakteristika mikulášské Staré pošty, která v pátek třináctého proběhla (a skončila) bez excesů. Tak by mohla znít zpráva ČTK, zpravodajství úchyl agency bude rozsáhlejší, byť subjektivnější. Počet cca 60 registrovaných jedinců nedával tušit, jak velký zájem o poslední letošní veřejnou akci na SP bude a ještě kolem osmé hodiny večerní v sále kolem tématicky nazdobeného stromečku posedávalo pouze nevelké množství ranních ptáčat. Stromek zaslouží odděleného popisu - mezi ozdobami je třeba zmínit prezervativy (pravděpodobně dosud nepoužité), řetězy ze smršťovací fólie a kabelů s banánky na koncích, ozdůbky z krokosvorek, karabin a kolíčků na prádlo a finální bondage větví, s láskou a zanícením vyvázanou Samurajem. Kolem stromečku se postupně hromadily předměty, určené do tomboly. Ty budou zmíněny později. Celá akce byla avízována dvojmo, jednak coby závěr sezóny s tombolou, jednak jako příležitost změřit a otestovat své elektrovybavení a prokonzultovat jej s realizačním týmem Eleferna. Za tím účelem jsem přemohl přirozenou lenost a dotáhnul desítikilový paměťový čtyřkanál Hitachi, který se ovšem až do osmé hodiny nudil u sloupu.

Vytvořeno 26. prosinec 2002
(Reporty uživatelů)

Jak to vypadalo z pohledu úplného nováčka jako jsem já?

Vytvořeno 29. prosinec 2002
(Renčoviny)

Jak se z mámy dvou dětí stane subinka ?

Vytvořeno 9. leden 2003
(Renčoviny)

Mí milí Pánové, mé milé dámy, stalo se mi něco, čeho jsem se na jedné straně bála, ale z čeho mám na straně druhé obrovskou radost

Vytvořeno 24. leden 2003
(Reportáže)

Pilotní elektroseminář pro zvané členy klubu proběhnul v osvědčených prostorách Staré pošty za tradičních problémů s teplotou. Ani intenzivní dýchání všech pěti zúčasněných dvojic, ani zapálené voskovice, ba ani hicující reflektor nedokázaly vyhnat teplotu nad použitelné hodnoty, plánované ověření generátoru Zvíře 1  proto opět proběhlo na tradičním modelu liquid cunt (obr. v sekci Fotodokumentace). Tolik ve zkratce, dále již podrobněji.

Vytvořeno 22. březen 2003
(Reportáže)

Řádná a klasická Stará pošta se protentokrát poněkud zvrhla v nenaplánované testování projektu Rejnok 1, spojené s masivní osvětovou činností kompletní mužské části týmu Eleferna. Reportáž je proto třeba chápat spíše jako report, neboť velká většina dění bude popisována ze sklepního pohledu. Právě do sklepa se realizační tým uchýlil v brzkých večerních hodinách.

Vytvořeno 6. květen 2003
(Reporty uživatelů)

STARA POŠTA 05.04.2003 a pokračování vývojových prací na Rejnoku1

Dostala jsem úkol popsat události svým pohledem !!

V pátek jsem dorazila na místo určené mým Pánem a šla jsem na povinný film pro subinky. Sekretářka se jmenuje a doporučuji všem ! Pozitivním virem bdsm.   Krása ! KRASA !!! Byla jsem uchvácená hlubokýma myšlenkama a krásou podání hlavních hrdinů ! Určitě k D/s nemají daleko.

Po filmu jsem měla možnost prohlédnout si našeho nového otroka Jana. Měla jsem možnost se i rozhodnout, zda s náma půjde či nikoliv na SP. A šel ! Tedy byl pozván. Na SP jsme v sobotu dorazili na čas, ale jaké bylo překvapení, když nahoře se mělo vše rozebírat a rekonstruovat a tedy můj Pán zapojil své přesvědčovací umění na plné obrátky a zajistil akci dole !!! Všechna čest !

Vytvořeno 7. říjen 2003
(Reportáže)

Ono to koneckonců do Brna není tak daleko - tak reagovalo spřízněné spoluúchylstvo na nápad vyrazit na Wacův sraz do štaflu. Mailem avizovaný sraz počal nabývati konkrétních obrysů a rašit podrobnosti již v Podrazu, kam Waco s prozíravostí sobě vlastní dovezl notebook a fotografie prostor. V eleferním koutě pak nad shlédnutým vypukla čilá diskuse, kterak zmíněné prostory co nejracionálněji využít. Sraz byl zařazen do seznamu naplánovaných akcí a po nahlédnutí do informační podpory ve Wacově doupěti se zrodila myšlenka pojednati jeho návštěvu ve velkém duchu. Tomu nakonec zabránily objektivní důvody, nicméně chuť užít si akce, ze které se nemusí jezdit domů zůstala.
Z jiných objektivních důvodů jsme nevyjeli OPRAVDU úchylným autem, ale pouze TAK TROCHU úchylným autem. Tak trochu úchylný vůz budil jistou pozornost u čerpacích stanic, u kterých zastavoval při snaze pořídit desetidenní dálniční nálepku, budil jistou pozornost u Devíti křížů (kde mimochodem velmi poklesla úroveň kuchyně) a budil jistou pozornost v okolí Brna v místech, kterými jsme projížděli potřetí ve snaze najít onu správnou odbočku. Pomohla mobilní síť, Waco slovem a Aldy skutkem, takže poslední fragment cesty jsme absolvovali za vodicím vozem, pravda, bez svítícího nápisu Follow me. Tak trochu úchylný vůz jsme umístili na parkoviště, hračky natahali na pokoj a jali se nasávat atmosféru.

Vytvořeno 18. únor 2004
(Reporty uživatelů)
Vytvořeno 14. duben 2004
(Reportáže)

Motto: Kdy se natěšená subinka vrací zklamaná do hloubi duše ? Když jde na rande s Milkovem a vypnou proud.

Vytvořeno 1. srpen 2004
(Subkoviny)

... když tráví odpoledne na pískovišti. Tentokrát autobiografické povídání o jedné nečekané myšlence.

Vytvořeno 3. říjen 2005
(Reportáže)

Netradiční scénář realizovaný dle tradičního scénáře.

aneb kterak sobě ouchylové spoustu zábavy přičinili

 

Vytvořeno 23. březen 2006
(Humorné obrázky)
wife_psychology
Categories:
žánr
Tags:
Vytvořeno 4. duben 2006
(Reporty uživatelů)

Lidová balada ve čtyřverších. Od klasických balad se liší zejména smírným koncem. :-)

Categories:
žánr
Tags:
Vytvořeno 18. duben 2006
(Úvahy)

Aneb quasieditoriál o tom, jak číst texty reálného socialismu pro pokročilejší suchary

Mláďátka jsou hravá, veselá a bezstarostná, nezatížená minulostí. Uvědomil jsem si to po zveřejnění reportáže z mechanizátorského Eliotu, stylizované do podoby agitky dob reálného socializmu. Množství dotazů na jednotlivé konotace textu, převážně z řad mladších čtenářů a čtenářek mne nakonec přivedlo ke vzniku tohoto, z hlediska slohové a stylové čistoty velmi svérázného textu, jakýchsi "marginálních poznámek ke Jménu růže", poskytujícího mládeži a osobám, ne zcela obeznámeným s internostmi Eleferna návod a vysvětlivky ke čtení oné reportáže.

Hned v úvodu budiž řečeno, že zmíněná agitka je slohový paskvil, neboť její parodizující jazyk nedodržuje dobový úzus - či, lépe řečeno - dodržuje úzus období v rozsahu od padesátých do sedmdesátých let minulého století, a to zcela náhodně. V textu tak převládá směs jazykových konstrukcí období kolektivizace, obratů z úvodníků redaktorů Rudého práva Kojzlara a Hořeního a v neposlední řadě i rádobymládežnické texty a obraty z Mladého světa konce sedmdesátých let. Jak tedy číst zápisky z aktivu mechanizátorů ? Následují vysvětlivky, podávané v pořadí četnosti dotazů.

Vytvořeno 29. prosinec 2006
(Renčoviny)

Nějaké vzpomínky tady na Elefernu ode mne už jsou, ale pokusím se sepsat i to, co v nich není, a asi to bude chtít začít o hodně dřív.

Vytvořeno 2. duben 2007
(Úvahy)

V době, přiměřeně dlouho uplynuvší po setkání úchylů všelikých v ratejně, Bourák zvané, když vzduté vášně utichly, shromáždili jest se úchylové pod vedením sobě podobných znovu, protentokráte v místě jiném, k účelu zamýšlenému neskonale vhodnějším. I svolal jest úchyly tyto činitel převeliký, mezi lidem zmíněným Rider či Altair zvaný do místa, Mayday pojmenovaného, kteréžto v okršku Vysočanském leží. Shromáždění ono uspořádáno bylo pod záštitou činitele Xdoma, an penízem vlastním úhradu nájmu prostor těch zaplacenou učinil a lahůdky přemnohé, jak bude dále popsáno pro zúčastněné zajistil, pročež patří mu dík převeliký všech zúčastněných.

Vytvořeno 24. květen 2007
(Zařízení a elektrody)

Spousta dotazů na “Konrádův přístroj elektrický” mne přiměla k napsání této recenze, nebo spíš testovací zprávy. Omlouvám se proto všem, kteří se mailem dožadovali podrobnějších informací, slíbené podrobnější info následuje v tomto článku.

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 120 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 120

Kalendář

září 2019
Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
05337654
Statistik created: 2019-09-18T01:42:19+02:00