ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Praktické záležitosti

<!> Vážení a milí spoluúchylové, jak zde již bylo naznačeno a jak ukazuje i motto května (a června a taky července), rozhodli jsme se v redakci věnovat prostor a čas docela zábavnému projektu, který Torm nazval kočkozpytem. Cíle to má dva, vlastně tři. Prvním cílem je určit, která z uživatelek Eleferna má nejhezčí kočičku. Cílem druhým je stanovení parametrů průměrné kočičky uživatelek Eleferna a jako třetí cíl si já nasbírám nějaká data pro jeden svůj pracovní výzkum :) V rámci motivace budou na konci nějaké ceny (to - předpokládám - vyhlásí boss) a paralelně i tipovací soutěž. Shodli jsme se na tom, že by to mohl být dost dobrý hec a jako redakce máme jedinou prosbu - pojďte do toho s námi :) Dotazník (slouží i jako přihláška) si můžete stáhnout zde, na tomto linku

Číst dál: Projekt Kočkozpyt

Po sérii převážně teoretických a od praxe poněkud vzdálených statí bude předmětem dnešního výkladu záležitost veskrze praktická - po jejím pročtení by měl být čtenář schopen nasnímat použitelný elektrokardiogram. Výklad bude tentokrát zaměřen na praktické záležitosti, veškerá potřebná teorie byla již v obecné rovině vysvětlena v minulých dílech.

Číst dál: Pořízení EKG záznamu - základy praxe

S rozvojem aukčních systémů se na volném trhu stávají dostupnými zařízení, pocházející leckdy ze značně obskurních zdrojů. Mezi nimi se mohou vyskytnout i komponenty, zdraví vysloveně nebezpečné, byť prodejcem označované jako „medicínské“ či „harmonizující“. Tento text se zaměřuje na jiskřivky pro violet wandy a věci, které se jim podobají. Autorem obrázků je Jeff Behary, s jehož laskavým souhlasem materiály The Electrotherapy Musea využíváme. Článek má na Elefernu vlastní galérii.

 

Číst dál: Atypické elektrody violet wandů, nedoporučené k domácímu používání

Důrazné upozornění úvodem - ačkoliv následující text obsahuje popis zařízení a postupů, relativně snadno dostupných v českém prostředí (resp. na volném trhu, ať již v kamenných obchodech nebo na internetových aukcích), NEJDE primárně o popisy BDSM technik ani hraček ! Tento text je studijním materiálem, sloužícím k poučení a veškeré důsledky, plynoucí z jeho nevhodněného využití nese každý plně ku své tíži. Je nutno zdůraznit zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem od převážně historických zařízení, nesplňujících ani přibližně požadavky na bezpečnost a kvalitu izolace, nebezpečí mechanického poranění od jiskřivek, jejichž sklo prošlo od výroby procesem rekrystalizace a jejichž mechanická pevnost je sporná, nebezpečí popálení diatermickými účinky teslových proudů, nebezpečí podráždění plic a sliznic vznikajícím ozónem a konečně i nijak marginální nebezpečí při používání jiskřivek neznámého původu - některé konstrukce rentgenek staršího provedení je možno snadno splést si s jiskřivkou.

Číst dál: Bezpečnost jiskřivek pro vaginální a urogenitální použití

Tento text by tématicky patřil do kozometrické série, nicméně jsem si dovolila dát mu samostatné záhlaví, protože tématu se dotýká pouze okrajově. Proč je zde? Jednak proto, že mammografie mne živí (z větší části), jednak proto, že je to mé oblíbené téma a last but not least, dostávám docela dost dotazů od čtenářek, co že je to vlastně čeká a co ty nepochopitelné zkratky znamenají. Obrázky jsem zase použila vlastní, s výjimkou těch tří následujících, ty jsou z Imaginisu.

Projekce CC MLO projekce ML projekce

 

Číst dál: Mammografické projekce

Tento článek vznikl na popud několika členů administračního teamu Eleferna. Pokusím se v něm shrnout principy využití a praktické využití TENS pro terapeutické účely. Nejedná se o návod, jak praktikovat ES/ET, ty jsou tady jinde a je jich spousta. Tento text sestavuji se svým nejlepším vědomím. Z praktického uplatnění tohoto textu pro mě však nevyplývají žádné právní důsledky. Prosím, pokud si nebudete s čímkoli jistí, tyto techniky neprovádějte. Případné konzultace jsem ochotná poskytnou e-mailem, přes PM nebo na chatu.

Kromě samotného působení a způsobů aplikace je nutné uvést jakési fyziologické resp. patofyziologické minimum, které se pokusím (snad úspěšně) co nejvíce zkrátit.

 

Číst dál: Terapeutické využití TENS

Že jsem ženská (a) doktorka, asi leckteří vědí, ale na Elefernu to v poslední době moc vidět není. Zkusím s tím něco udělat, už proto, že takový stav považuju za ostudný. Navíc dostávám poměrně dost dopisů (díky za ně), které se nějakým způsobem týkají mé práce nebo věcí, se kterými umím poradit. Lizz asi bude mít problém tyhle moje výtvory někam zařadit. Pokud si můžu poručit, byla bych ráda, aby ty odbornější šly do zdraví a ta série o prsou v pornografii po dekádách by asi mohla jít do kumštu, i když na kumšt nijak neaspiruju. Ale postupně. Živím se prsama a leccos o nich vím. Minulý týden jsem se hodně bavila s Lizz a s Mi_cinkou o Elefernu a o životě a o Tormovi a výsledkem je sada textů, kde jednak čtenáře trochu uvedu do problematiky mammologie, jednak to zkusím aplikovat na obrázky prsou, které jsem vyhrabala z univerzitního archívu. Bylo to prý sice ke studijním účelům, ale materiál je to jednoznačně pornografický. A hodně retro :-)

Číst dál: Renčin úvodník o zdraví a vlastních textech

V tomto článku najdete snad pochopitelné vysvětlení toho, jakým způsobem funguje přenos bolesti v těle a nastínění její léčby. Nenajdete zde, jak bolest vyvolat, od toho tu jsou jiné články.

Číst dál: Bolest

Úvod do technik podtlakového působení.

Článek se zabývá využitím podtlaku v bdsm praxi. Diskutován je stimulační a stresující efekt těchto technik a je dán popis základních postupů. Jde o další ze série článků, vytvořených ve spolupráci týmu renatask/Milkov.

Upozornění.

Popisované techniky mohou být v některých případech značně bolestivé a při zanedbání či podcenění dále uvedených pravidel i potenciálně nebezpečné. Zde uvedené informace lze proto využívat pouze ke studijním účelům a na vlastní nebezpečí. Mohou být prováděny pouze za předpokladu oboustranného souhlasu zletilých a svéprávných osob, vědomých si možného nebezpečí. Je nutno mít na paměti, že nádoby, v nichž je významným způsobem snížen tlak mohou snáze podléhat destrukci již při nevelkém mechanickém poškození. Dále je třeba pamatovat na obtížnost odstranění již nasazeného recipientu, pokud není vybaven bezpečnostním zavzdušňovacím ventilem či kohoutem. Další varování jsou umístěna v textu.

Číst dál: Techniky podtlakového působení (VT)

! Článek popisuje některé praktické aspekty využití gynekologického instrumentária pro bdsm praxi, a to se speciálním přihlédnutím k vaginálním ES/ET technikám (IVET).

Varování úvodem.

V tomto materiálu jsou popisovány techniky a postupy, jejichž provádění je vázáno na oboustranný souhlas zúčastněných zletilých a svéprávných osob. Některé z těchto technik mohou být extrémně bolestivé či dokonce nebezpečné lidskému zdraví. Tato rizika je třeba zvážit ještě před tím, než se rozhodnete pro jejich praktické ověření. Žádnou z ES/ET technik nelze aplikovat během těhotenství a pokud možno ani během menstruace, pokud si nejste jisti sterilností a sterilizovatelností vaší výbavy. Důrazně doporučuji omezit se v IVET technikách na oblast pochvy a děložního čípku – krvácení z dělohy doma nezastavíte a riskovat neplodnost partnerky asi také nebudete chtít. Pokud jsou v tomto materiálu popsány i nástroje, používané v operativní gynekologii, je tak učiněno výlučně pro studijní účely.

 

Číst dál: Introvaginální ES/ET techniky (IVET)

Za to, jak tenhle text vypadá, si můžu do značné míry sám. Původně mělo jít o popis události, cenný z metodického hlediska, nicméně autorce se podařilo spáchat cosi poněkud jiného. Přesto si dovolím použít jej k původnímu účelu.   T

.To, co Fronéma popisuje je věc, která se začátečníkům stává velmi často a pro nepřipravené jedince může znamenat přinejmenším nepříjemné vyděšení, pokud nedojde k horším komplikacím. Popisovaný jev je důsledkem vyššího vyplavení adrenalinu v kombinaci se změněnou charakteristikou krevního oběhu („odkrvené ruce“). Jeho prvním příznakem je záclonovitě se zužující zorné pole, tlak v hlavě a pocit, připomínající nutkání na zvracení. První pomoc je jednoduchá - vodorovná poloha, tekutina, přizvednuté nohy a zklidnění.

Vzhledem k tomu, že začínající subinky většinou svoje reakce neznají, je kontrola situace zcela na dominujícím - kromě pravidelné (a v podstatě povinné) kontroly krevního oběhu v zápěstích by měl věnovat zvýšenou pozornost náhlému rozšíření zorniček, znitkovatění tepu a náhle vystoupivším krůpějím potu pod těsně hranicí vlasové čáry. Fixace by pro první scénky měla být volena tak, aby ji bylo možno zrušit i v případě, kdy subinka ztrácí svalový tonus a je nutno mít již předem rozmyšleno, kam dívku v podobném případě šetrně položit. Dostatek nápojů by měl být samozřejmou součástí přípravy na scénku a je vhodné vybavit se i iontovým nebo energetickým nápojem pro podobné případy.

Číst dál: Jak jsem při prvním akčnění málem vypnula

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poraněním kloubů, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Autorem je Chirurg, člověk s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti chirurgie, anesteze a analgeze. Ponecháváme v původním znění. Ponecháváme v původním znění.

Číst dál: Poranění kloubů

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poškozením zdraví a poraněním, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Autorem je Chirurg, člověk s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti chirurgie, anesteze a analgeze.Ponecháváme v původním znění. 

Číst dál: Ošetření ran, vzniklých v bdsm praxi.

Tento text se věnuje méně radostným stránkám BDSM praxe, konkrétně poškozením zdraví a poraněním, vzniklým v přímé souvislosti s provozovanými praktikami nebo jako jejich důsledek. Vzhledem k obšírnosti tématu se článek nezabývá chronickými změnami v organismu jako důsledku dlouhodobých bdsm nebo D/s vztahů. Článek vznikl v týmu Milkov/renatask jako odezva na časté dotazy čtenářů ohledně nebezpečnosti jednotlivých praktik, pokládané mailem, osobně nebo u Renaty v ordinaci.

Číst dál: Úrazy, vznikající v bdsm praxi.

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 183 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 183

Kalendář

březen 2019
Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
04588099
Statistik created: 2019-03-18T15:18:03+01:00