ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Tento text je převzat z projektu BDSM.CZ a není tématicky zatříděn. Veškerá autorská práva jsou totožná, jako v uvedeném projektu.  Jeho autorem je Asdareel
Abstrakt: Teorie a praxe safe, sane a consensual BDSM vztahu, část 4.

SSC představuje základní triádu BDSM, tři naprosto neporušitelná pravidla.

Co znamená safe? Safe znamená, že žádné BDSM aktivity nesmějí způsobit tělesnou újmu. Jaká může být tato tělesná újma? Nyní pomineme obecná rizika vyplývající z jakéhokoliv kontaktu, např. možnost přenosu nakažlivých nemocí a budeme se věnovat jen specifickým BDSM rizikům. Tak tedy - možností, jak přijít k tělesné újmě při BDSM aktivitách je mnoho. Například při spoutávání je riziko zaškrcení krevního oběhu, nebo stisknutí nervů. Při bičování je třeba být zvláště opatrný a zkušený. Hry s elektřinou jsou zvláště nebezpečné. Mezi velmi nebezpečné aktivity patří podvazování varlat. Rovněž oblíbené spoutání a opuštění submisivního partnera je zcela nepochybně nebezpečná aktivita. Dalším rizikem jsou krvavé praktiky nebo praktiky, při nichž dochází ke styku s tělesnými takutinami. Piercing a branding představují nezanedbatelné riziko přenosu infekce.

Sane - toto slůvko naznačuje, že při žádných BDSM aktivitách nesmí dojít k duševní újmě. Za jakých okolností by mohlo k takové újmě dojít? Především se jedná o situace, kdy submisivní partner je nucen k něčemu, co dělat nechce, co překračuje jeho či její limity. Zde je třeba říci jasně a jednoznačně: submisivní partner nemusí dělat nic, co překračuje jeho či její limity a dominantní partner nemá právo submisivního partnera k tomuto překročení nijak nutit. Zde dochází také k častým nedorozuměním a duševním traumatům, protože mnoho submisivů si myslí, že nemají právo říci "ne". Dominantní partner, který na odmítnutí určité aktivity ze strany submisiva reaguje slovy "Dobře, máš právo říct ne, ale v tom případě již ode mě nic nečekej" je špatný dominant a jednoznačně "wannabe" (v.t.).

Dále, duševní újmu může způsobit nekonsensuálně zahájená dominantně-submisivní komunikace ze strany dominantního partnera. Mnoho dominantů si neuvědomuje, jak neuvěřitelná energie je v BDSM skryta a jaké zlo může napáchat, neumí-li se s ní zacházet. Slovo má obrovskou sílu a v BDSM to platí mnohonásobně. Jsou dominanti, kteří zahajují dominantně-submisivní komunikaci okamžitě poté, co dotyčný či dotyčná přizná své submisivní sklony. Nebo pozorují dominantně submisivní komunikaci mezi partnery a zahajují okamžitě  D/s komunikaci se submisivním partnerem také. Submisivní partner může být tímto vývojem otřesen a zmaten. Může se stát, že bude v šoku a nebude vědět, jak na tuto situaci reagovat. Zde je na místě říci jednoznačně: Nelíbí-li se submisivnímu jedinci podobný vývoj, má právo to okamžitě projevit např. slovy "Jsem sice submisiv, ale ne tvůj submisiv", případně jinými slovy dát najevo svůj nesouhlas.

Mezi další faktory, které mohou způsobit duševní újmu, patří sice konsensuální, ale tvrdé BDSM metody, nazývané také jako "hraniční hra" - edge play. Může se například jednat o "konsensuální nekonsensualitu" (v.t.). Submisivní partner, vzdávající se dopředu svého práva modifikovat průběh hry nebo vyslovit safeword, se vystavuje riziku otřesného duševního traumatu.

Dále se může jednat např. o dokonalou simulaci únosu. Simulaci, která je dohodnutá dopředu a konsensuální. Dominantní partner může potom nechat uplynout delší dobu, než provede perfekně promyšlený plán absolutně věrohodně vypadajícího únosu. Tato hra je zvláště účinná, jestliže mezitím submisivní partner na celou hru a dohodu zapomněl. Není třeba ani zdůrazňovat, že podobné hry jsou velmi nebezpečné pro duševní zdraví submisivního partnera.

Mezi praktiky, jež mohou způsobit duševní otřes, patří i psychologický SM. Jedná se o emocionální a duševní zneužívání

Consensual - třetí ze základních pilířů BDSM. Jakékoliv BDSM aktivity se musejí konat jen se vzájemným souhlasem.

Ze všech tří základních pravidel BDSM je to právě pravidlo konsensuality, které se nejčastěji porušuje, a to zejména v psychologické a emocionální oblasti. Dominantní jedinci (v mém případě se jedná o zkušenost s dominantními ženami) mnohdy začínají okamžitě, aniž by si nejprve zjistily, co partnera přitahuje, s dominantně-submisivní komunikací. Jedná se například o okamžité zahájení jednostranného tykání, o pohrůžku trestem a celkově nadřazené a přezíravé chování. Sem patří například sice i na první pohled zdvořilá, leč manipulativní komunikace, kladení manipulativních a osobních otázek a manipulativní příkazy.

Nekonsensuální jednání je velmi vážným a záměrným porušením BDSM pravidel. Vždy je důvodem ke ztrátě důvěry a k přerušení kontaktu. Dojde-li při takovému jednání navíc k omezení svobody nebo ohrožení jedince, pak toto jednání spadá do kategorie trestných činů.

Nekonsensuálním jednáním se stává i původně konsensuální aktivita, jakmile toto dá submisivní partner najevo, například vyslovením safeword.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 243 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 243

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04477645
Statistik created: 2019-02-20T11:24:55+01:00