ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Předmětem dnešní recenze (a bude opravdu podrobná, plánovány jsou tři části) je Rolls-Royce mezi BDSM ES/ET generátory - jednotka ErosTek ET-312B. Ten testovaný získala technická skupiny díky MKrtkovi a Krokodýlkovi, kteří byli tak laskavi a zcela novou hračku zapůjčili Elefernu ještě před tím, než ji vyzkoušeli sami, což je - dle mnohých členek testovací skupiny - masochismus nejhrubšího ražení. Recenze se ve své první části zaměří na obecný popis a mechanickou konstrukci přístrojku,  v druhé části bude uveden popis zkušeností z provozu a testování, třetí část bude věnována obsluze a popisu elektrických parametrů zařízení (spousta oscilogramů).

Oč jde? ET312 je to, čím by mohl být nyní v pánu spočívající projekt Rejnok, tedy široce konfigurovatelný bezpečný generátor, uzpůsobený speciálně pro potřeby ES/ET a BDSM praxe. Nejde tedy o šidítko, určené pro kvasihubnutí či bodybuilding ani o zmutovaný TENS, EMS či jiné zařízení s primárně medicínským určením. Výrobce o ET312 deklaruje, že jde o elektrostimulační přístroj s využitím i v BDSM oblasti a svůj slib v podstatě bez významných výhrad plní. Několik nevýznamných výhrad bude zmíněno dále v recenzi,  již zde ale budiž řečeno, že v porovnání s užitnou hodnotou přístroje je jejich význam ryze marginální, zejména pro cílovou skupinu uživatelů.

Popis přístroje.

Jednotka je vestavěna do slušivé plastové krabičky 200x160x65 mm. Zařízení má záruční plomby, proto fotografie vnitřní konstrukce nejsou v recenzi k dispozici. Na základě znalosti tohoto typu pouzdra a z webových zdrojů lze ale odvodit, že přístroj má vnitřní rám, nesoucí kromě plošného spoje i přední panel se subpanelem a zadní stěnu. Kryt pak tvoří horní a spodní plastový díl ve tvaru U s rybinami pro panely. Kryty jsou sešroubovány dlouhými šrouby, dostupnými ze spodní části skříňky, opatřené plastovými nožičkami. Těm by slušela neklouzavá úprava, na hladkém stole se relativně lehká jednotka (1190 g) snadno smeká. Veškerá obsluha přístroje je soustředěna na předním panelu, zadní panel nese jenom informativní samolepky, varující před zneužitím (misuse) přístroje, upozorňující na možnost poškození přístroje při použití napáječe s nevhodnými parametry a doporučující přečtení manuálu ještě před použitím přístroje.

Přední panel přístroje nese veškeré obslužné prvky a jeho kompozice působí poněkud amatérským dojmem - je pravděpodobné, že hluboko v minulosti této konstrukce stálo amatérské zařízení, postavené kolem součástek z místního RadioShacku a touto minulostí je současné podoba zařízení zatížena. Bastlířovi se neodbytně evokuje přelom sedmdesátých a osmdesátých let a konstrukce z Amatérského rádia. Návrhově lze na panelu vydělit čtyři oblasti. Zcela vlevo je podsvícený dvojřádkový displej, poskytující základní provozní a konfigurační informace, pod nímž jsou umístěny dvě indikační LED, vizualizující signál v obou kanálech jednotky. Vlevo od nich je umístěn technologický otvor, pod nímž je přístupný trimřík pro nastavení kontrastu displeje. Ve střední části přístoje jsou umístěny dvě dvojice nízkozdvihových tlačítek pro konfiguraci přístroje a nastavení jeho provozních parametrů. Šedá tlačítka slouží pro přístup do menu a potvrzení volby, bílá tlačítka mají význam směrových šipek či inkremantální/dekrementální změny. Vpravo nahoře je trojice potenciometrů. První z nich (označený jako Multi Adjust)má aretovánu střední polohu a slouží jako vícefunkční regulátor variabilního paramtru či intenzity efektu (bude popsáno dále), dva pravé (označené jako Level A a Level B) slouží k nastavení intenzity signálu v obou kanálech. Pod potenciometrry leží řada pěti zdířek pro jack 3,5 mm. Levá v první trojici je označena jako Link a slouží pro připojení řídícího počítače nebo jiné spřažené jednotky ET, prostřední je určena pro připojení mikrofonu, pravá pro připojení zdroje modulačního audiosignálu. Tato zdířka je využitelná i pro přivedení externího řídícího stejnosměrného napětí.  Následuje dvojice slouží pro připojení elektrodových kabelů. Zcela vpravo je pak umístěn souosý konektor pro připojení napájecího zdroje. Tlačítkový vypínač zařízení je umístěn mezi spodní řadou tlačítek a zdířkami a jeho provedení je snadno přehlédnutelné. Poloha vypínače mimo modul panelu pak ukazuje na to, že byl do konstrukce doplněn dodatečně.

Napájení.

Spolu se zařízením je dodáván napájecí zdroj v provedení do zásuvky, poskytující požadované napětí 12V / 400 mA. Zdroj by měl být primárně používán k dobíjení vestavěných akumulátorů, výrobce ale povoluje i provoz přístroje se zapojeným zdrojem. Autonomní doba provozu činí (dle údajů výrobce) při výchozím nabití akumulátorů 70% 4-6 hodin v závislosti na režimu přístroje a nastavené intenzitě signálu.V jednotce jsou osazeny akumulátory SLA bez paměťového efektu, s garantovaným počtem 1500 nabíjecích cyklů. Uživatelská výměna akumulátorů není bez porušení záručních plomb možná.

Elektrodový systém.

Výrobce zvolil pro připojení elektrod vcelku racionální systém - "sluchátkový" jack 3,5 mm, který z konstrukčního hlediska vykazuje optimální poměr robustnosti, dostupnosti a technologičnosti. Konektor nezabírá mnoho místa na předním panelu a má definovaný okamžik zapojení s aretovanou polohou. Použity jsou "monofonní" konektory. Stínící vodič je navíc využit pro specialitu přístroje - "trojfázový" modus připojení elektrod, tedy zapojení třetí elektrody mezi oběma kanály (vodič je označen barevným páskem). Opačný konec kabelů je závislý na objednávce, testovaný vzorek je vybaven klasickým banánkem 4mm se dvěma praktickými redukcemi na kolíček 2 mm, s trochou tolerance nahrazující přípojný systém elektrod EKG.

Ovládání přístroje.

Obsluze přístroje z hlediska produkovaného výstupního signálu bude věnována druhá část této recenze, na tomto místě zmíníme spíše přístup vývojářů k obsluze. S ohledem na možnosti generátoru byli autoři postaveni před nelehký úkol skloubit dostupnost obsluhy i pro laiky v oboru s potřebou využít všech schémotechnicky založených možností generátoru naplno, to vše omezeno čtyřmi tlačítky a dvojřádkovým displejem 2x16 znaků. Výsledkem je poměrně minimalistický, leč vcelku funkční ovládací systém. Opravdové finesy se pak autoři rozhodli (dle názoru recenzentova moudře) přenést na externí řídící počítač.

Filosofie obsluhy je postavena trojúrovňově. "Frontend" tvoří informace o aktuálním stavu přístroje. Displej v horním řádku ukazuje relativní intenzity ve formátu Axx Byy, nastavené v kanálech A a B, přičemž indikovaná hodnota v rozmezí 0-99 udává procentní intenzitu, nakonfigurovanou v pokročilých nastaveních (jemné/stimulační/BDSM). Vpravo na horním řádku je zobrazen aktuálně nastavený mód přístroje. Pod módem je terminologii jednotky chápán způsob generování výstupního signálu. Přístroj umožňuje práci v 18 základních módech s tím, že další možnosti skýtá připojení jednotky k nadřízenému počítači.  Spodní řádek obsahuje nápovědu.

Uživatelské nastavení přístroje je dostupné po stisku tlačítka Menu. Pro jejich pochopení je zapotřebí zmínit se o některých atypických vlastnostech jednotky, která umožňuje programové řízení intenzity signálu v obou kanálech. Kromě modulace obálky je tato schopnost využita i funkci, nazývané Ramp, vytvářející postupné náběhy signálové obálky podle nastavených parametrů (v rozsahu jednotek sekund až desítek minut). Tento přechod lze kdykoliv znovu vyolat stiskem tlačítka OK. Aktivace funkce Ramp je první položkou uživatelského menu. Další položkou je  volba odlišného módu pro kanál A a B. V jejím rámci lze nastavit (pro některé typy provozu) samostatně mód obou kanálů. Tato funikce je nazývána Split. Třetí položkou menu je možnost uložení právě nastavené konfigurace přístroje jako defaultní, tedy použité po zapnutí přístroje. Čtvrtá položka uživatelského menu nastavuje maximální intenzitu signálu ve stupních jemné/stimulační/BDSM. Parametr je nazýván Pwr Level. Parametry takto nakonfigurované jednotky budou popsány v druhé části recenze. Pátá položka menu slouží pro spojení dvojice ET-312 pomocí linkovacího kabelu a řízení slave jednotky. Šestá a sedmá položka menu slouží pro uložení parametrů Split, PwrLevel a parametrů pokročilého nastavení do flash paměti, případně k vyresetování jednotky na tovární nastavení. Poslední položkou menu je pak přepnutí do módu pokročilého nastavení.

Položky pokročilého nastavení přístroje umožňují relativně bohatou konfiguraci jednotky, která ale přesto cílového uživatele odstiňuje od reálných hodnot veličin. Parametry jsou nastavovány ve formě koeficientů, nikoliv reálných hodnot fyzikálních veličin. Co tedy lze všechno nastavit?
 

  • Ramp Level - výchozí intenzita, od které bude signál narůstat až po hodnotu, nastavenou ovladačem kanálu a deklarovanou v základním menu. Zní to složitě, takže na příkladu - položkou menu PwrLevel=High deklarujeme amplitudu výstupního signálu 100V, na točítku A nastavíme intenzitu 60 a RampLevel nastavíme na 70. Po přepnutí módu nebo stisku tlačítka OK bude signál postupně narůstat od 42 do 60 voltů. Parametr RampLevel lze nastavit v rozmezí od 50 do 100%.
  • Ramp Time - parametr udává dobu mezi dvěma po sobě následujícími kroku nárůstu intenzity ve funkci Ramp v sekundách. Parametr lze nastavit v rozmezí 1-120 sekund. Pro defaultní nastavení hodnoty parametru na 20 sekund na krok a výše uvedený příklad bude celý cyklus náběhu dlouhý 30 kroků od nastavených 70% do 100% x 20 sekund na krok, tedy 600 sekund.
  • Depth - hloubka modulace generátoru obálky, nastavitelná v rozsahu mezi 10 a 100%.
  • Tempo - taktovací frekvence generátoru obálky, případně efektového generátoru, nastavitelná od 1 do 100 relativních jednotek.
  • Freq. - základní frekvence generátoru je nastavitelná v krocích variabilní délky v rozsahu od 15 do 250 Hz. Příjemně potěší zejména pevně nastavená a testerkami oblíbená frekvence 83 Hz.
  • Effect - počet opakování pro generátor obálky, v burstvových režimech v podstatě počet impulsů v burstu. Nastavitelné v rozsahu 1 až 100, defaultní nastavení je 5.
  • Width - šířka impulsu základního generátoru, nastavitelná v rozsahu od 70 do 250 us.

 

Pace - rychlost krokování generátoru obálky. Tento parametr je využitelný v sekvenčních uživatelských módech a lze předpokládat, že v rámci firmware jednotky "vyšel zadarmo" a autoři si s ním příliš něvědí rady, stejně, jako recenzent.

Další vychytávky.

Asi nejhezším fórkem je hlasová modulace výstupu, tolik oblíbená na Peterových elektroscénkách na Insexu. V módu Audio1 je mikrofonem přímo řízen výstup obou kanálů a v kombinaci s vhodnou testerkou lze snadno dosáhnout didakticky hodnotného předvedení kladné zpětné vazby v praxi. Přístroj ale umožňuje i řízení obou kanálů nezávisle sterefonním signálem z připojeného zařízení (například z walkmanu nebo přehrávače MP3) a umí zpracovávat i WAV soubory připojeného PC.

Pravý kanál audiovstupu nemá stejnosměrné oddělení a pomocí vnesené stejnosměrné složky v rozsahu 0-2V lze v rámci módů Audio řídit úroveň výstupu. Je vcelku škoda, že tato milá funkcionalita s "dálkovým ovládáním" nefunguje v ostatních módech.

Jednotku lze do posledního parametru řídit z připojeného PC pomocí software ErosLink. Bude předmětem samostatné recenze.

Resumé pro nedočkavé.

Koupit nebo ne? Odpověď není lehká. Nejprve je nutno odpovědět si na otázku, co lze od přístroje očekávat. ET-312B není pro technické hračičky, bazírující na snadném a pohodlném nastavení frekvence, šířky a tvaru pulsu, tvaru obálky a desítkách dalších parametrů. Ti si bez PC příliš nepohrají. Není pro osoby, mající ES/ET jen jako další v řadě BDSM preferencí. Není pro osoby, mající hluboko do kapsy. Naopak, přístroj ocení všichni, kdo si chtějí hrát s tím, co jim výrobce s péčí, láskou a nemalým know-how připravil a předžvýkal. Všichni, kdo upřímně nenávidí stroje s panely, připomínajícími dispečerský pult ČEPSu s milióny ovladačů a kontrolek. 
 

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 456 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 456

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462250
Statistik created: 2019-02-18T14:24:43+01:00