ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Využívání přístrojů určených původně k léčebným cílům pro potřeby ES/ET není žádnou novinkou, byť s sebou nese určitá rizika a specifika používání. Právě s ohledem na tato rizika a specifika jsme na Eleferno naplánovali nepravidelnou sérii článků, této tématice věnovaných, s cílem zpřístupnit široké elektroúchylné veřejnosti informace, které se leckdy opatřují poměrně obtížně i z otevřených zdrojů.
Zapnuté zařízení Díky rozsáhlým modernizacím v nemocnicích se na českém trhu objevila možnost pořízení vyřazovaných fyzioterapeutických aparátů v mnohdy dobrém či vynikajícícm stavu. Na příkladě na Aukru získaného Diadynamicu DD6 si ukážeme, čemu při zařazení podobného strojku do hracího inventáře věnovat zvýšenou pozornost a kde raději akvizici oželet, strojek vyleštit a umístit na čestné místo muzea. Jedním z nejúspěšnějších výrobců fyzioterapeutické techniky v zemích RVHP byl waršavský závod RIDAN Warszawa (pozdější PEM).  Na rozdíl od již popisovaného Interdynu jde o elektronkový výrobek, nesoucí milou pečeť starých časů. Jednotka byla vyrobena v roce 1973 a nese výrobní číslo 10078. 

Mechanická konstrukce.
 Zařízení je vestavěno do charakteristické přístrojové skříně typu O plášť / HH šasi, vysouvané dopředu. Tato konfigurace významně usnadňuje personálu údržbu rozsáhlých kompletů zařízení, neboť není nutno pro opravu jednotky z dolní části stohu celý (mnohdy pracně sestavený a prokabelovaný) stoh rozebírat. Kovové díly pláště jsou velmi kvalitně lakovány bílým medicínským emailem, stejně, jako pohledové díly šasi (přední a zadní panel). Potisk panelů je reliéfní, pravděpodobně sítotiskem nebo šablonou. Přední panel je opatřen přístrojovými madly, usnadňujícími manipulaci s téměř  9 kg vážící jednotkou. Vnitřní konstrukce je vanového typu s dvojící  základních  desek (osciloskopická část a generátor) jednostranného plošného spoje, nesoucích veškerou elektroniku a vcelku názorně ukazuje, jakým nedostatkem kvalitních konstrukčních prvků trpěli socialističtí konstruktéři.  Problematický je už přední panel, který bez pájení a celkem pracného označování vývodů nelze odejmout.Pobaví například redukční pásky, umožňující do již vyrobeného panelu osadit jiné, než konstruktérem navržené Isostaty (obrázek si najděte v Galérii) s menší roztečí a menšími tlačítky. Podobně je řešeno zřejmě uživateli požadované zvýšení tuhosti předního panelu - a finální řešení jsme se Seržou zírali v němém úžasu - polský konstrukční um zde na panel naplocho navařil dvojici kusů páskoviny, do nichž je vyvrtána slepá díra. Do té se opírá distanční šroub, točně chycený do subpanelu. 


Elektrická konstrukce.
 Zařízení se skládá ze zdroje, generátorové  a monitorovací části. Všechny tři části mají provedení s dvojí izolací v provedení, odpovídajícím požadavkům na medicínskou techniku. Zdroj je realizován na mohutném M jádře, jehož hmotnost tvoří podstatnou část hmotnosti přístroje. Použití takto mohutného transformátoru je daní za elektronkové osazení a schémotechnickou jednoduchost konstrukce. Genrátorová část je poměrně jednoduchá, jde fakticky jen o zesilovač se řiditelným ziskem a regulovatelnou stejnosměrnou složkou, doplněný jednoduchým relaxačním oscilátorem, postaveným kolem jedné z dvojitých triod E88CC. Výkonové bizení pak zajišťuje ruský výkonová pentoda 6P15P v keramické patici  Přepínací tlačítka jsou umístěna na čelním panelu. Indikační část je umístěna na samostatném plošném spoji a odpovídá za řízení osciloskopu a měření proudu drahou.  Osciloskop slouží jako orientační indikátor tvaru signálu a signál indikuje s amplitudou, uměrnou střídavé složce signálu. Intenzitu proudu v dráze měří dvojice ručkových miliampérmetrů na předním panelu. Rozlišení je 1 mA, škála DOSIS je kalibrována do 25 mA, škála BASIS do 15 mA. Výstup je na předním panelu osazen do jacku 6.3 mm, který se v rámci RVHP v té době v Polsku vyráběl.


Ovládací prvky.
 Obsluha zařízení je soustředěna na čelní panel. Na levé straně je umístěn volič režimu přístroje s tlačítky (Isostat se závislým vybavením)  DF (50 Hz), MF (jednocestně usměrněných 50 Hz), CP (cyklující DF/MF s frekvencí 1 Hz), LP Trägertovy proudy), RS a MM (modulovaný proud). Vlevo vedle nich je obrazovka osciloskopu (B61S) a pod ní dvjice tlačítek, přepínajících přímý a revzrní režim elektrod.   Vlevo od nich je dvojice měřidel BASIS/DOSIS s odpovídajícími regulátory nastavení stejnosměrné a střídavé složky výstupního signálu, výstupní konektor a vpravo nad ním červené tlačítko vypínače s červenou indikační diodou.

 

 

Proměna přístroje na hračku.
Prosím, pozor - text od tohoto místa dále již není určen pro osoby bez základních znalostí elektrotechniky a pochopení principu, na jakém zařízení funguje. Veškeré opravy a úpravy musí být prováděny tak, aby nebyla porušena dvojitá izolace jednotky jako celku. Popisovaný přístroj NENÍ TENS a jeho výstupem je čistý a tvrdý  průběh až do 50 mA na umělé zátěži 1 kOhm. Nekvalifikovaným použitím přístroje lze poměrně vážně ublížit !

Přístroj je pravým diadynem, tudíž má oddělenu regulaci stejnosměrné a střídavé složky signálu. Je na místě důrazně upozornit, že stejnosměrná složka signálu je schopná v relativně krátké době vyvolat intenzivní projevy elektrolytického podráždění, spojené s mimořádně špatně se hojícími poškozeními kůže  a slizničního pokrovu. Z tohot důvodu jsme - po zralé úvaze - rozhodli upustit od popisu úprav, vhodných pro změnu přístroje na hračku.

Po každém zkompletování přístroje je bezpodmínečně nutné znovu změřit jeho izolační odpor. Za žádných okolností nelze nahrazovat originální knoflíky potenciometrů jinými, byť sebekrásnějšími.

 

Závěr.
Tento přístroj není BDSM hračka. Za předpokladu, že velmi dobře znáte princip působení diadynamických proudů a váš partner má jasnou představu o možných rizicích, nic nebráni jeho vyzkoušení v bdsm praxi. Je třeba důrazně upozornit na to, že zařízení je spojeno se sítí a nelze jej používat v místech se zvýšenou vlhkostí, vodivou podlahou nebo v kombinaci s vodivým nábytkem či fixačními pomůckami.
 

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 530 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 530

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462285
Statistik created: 2019-02-18T14:30:46+01:00