ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

V následujícím textu se seznámíme podrobněji s muskulaturou pánve, se zvláštním přihlédnutím k následnému využití získaných poznatků v bdsm a ES/ET praxi. Text neaspiruje na striktní přesnost - lékaři mezi čtenáři jistě prominou. Zjevné boty rádi opravíme :-) Část ilustrací pochází z Grayovy Anatomie, konkrétně z její webové verze vydavatelství Bartleby, kterému děkujeme za souhlas s jejich použitím. Zbývající zdroje pochází z anatomických atlasů, přednáškových textů 2. a 3. lékařské fakulty University Karlovy a Ústavu lékařské biofyziky a informatiky.

Trocha opakování anatomie

svaly

Popis muskulatury pánevního dna byl již nastíněn v předchozí části textu. Vcelku přehledně ukazuje situaci pánevního dna následující obrázek, poskytujíc představu o prostorových poměrech a orientaci svalových vláken všech šesti významných svalů této oblasti (musculus coccygeus chybí, neboť pro bdsm praxi má zcela marginální význam). Z ilustrace je dobře zřejmé, že většina svalů je skutečně uložena v jedné rovině a vytváří jakési "dno".

Následující tabulku musí medici zvládat zpaměti, pro bdsm+ jedince postačí stručné obeznámení.

Název Začátek Průběh Úpon Funkce Inervace
m. transversus perinei superficialis tuber ischiadicum (mediální a ventrální část) příčně, mediálně centrum tendineum perinei udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici

m. ischiocavernosus

tuber ischiadicum (mediální část), ramus ossis ischii ventromediálně laterální strana crus clitoridis stlačuje crus clitoridis nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici
m. bulbospongiosus centrum tendineum perinei, raphe perinei obemyká bulbus vestibuli a glandula vestibularis major, ventrolaterálně se oba svaly rozestupují a) zadní - fascia perinei / centrum tendineum pernei, m. sphincter ani externus
b) střední vlákna - dorsum corporis clitoridis
c) přední vlákna - strany corpora cavernosa clitoridis
svírá poševní vchod a vyprazdňuje glandulae vestibulares,
pomáhá při erekci stlačení v. dorsalis clitoridis profunda
nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici
m. transversus perinei profundus ramus ossis ischii (mediální část) příčně, mediálně centrum tendineum perinei udržuje centrum tendineum perinei a orgány ve střední rovině nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici
m. sphincter urethrae externus obkružuje horní třetinu urethry, splývá s hladkou svalovinou močového měchýře (nahoře), pochvy a močové trubice (dole) obkružuje močovou trubici některá vlákna na ramus inferior ossis pubis stlačení močové trubice
relaxace při mikci
kontrakce při vypuzení posledních kapek moče
nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici
m. compressor urethrae přechod ramus ossis ischii a ramus inferior ossis pubis, distálně navazuje na m. sphincter urethrae externus ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice svaly obou stran se spojují před urethrou a pod m. sphincter urethrae prodlužuje a stlačuje urethru
podporuje kontinenci
nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici
m. sphincter urethrovaginalis centrum tendineum perinei ventrálně po obou stranách pochvy a močové trubice svaly obou stran se spojují před urethrou pod m. compressor urethrae prodlužuje a stlačuje urethru
podporuje kontinenci
nn. perineales
n. pudendi
rr. ventrales
nn. sacralium
nn. splanchnici pelvici
m. levator ani a) m. puboccocygeus - zadní část corpus ossis pubis
- m. puboperinealis - snopce vzařují do centrun tendineum perinei
- mediální snopce obkružující prostatu
- m. pubovaginalis - snpoce vzařující do stěny pochvy
- m. puboanalis - kříží se a splývají s podélnou svalovibou konečníku
b) m. puborectalis - kaudálně pod m. pubococcygeus, spojuje se s druhostranným svalem
c) m. iliococcygeus - vazivový pruh na fascia obturatoria mezi canalis obturatorius a spina ischiadica (= arcus tendineus m. levatoris ani)
přidává se k ligamentum anococcygeum a,b) viz začátek
c) laterální strana kostrče
a-c) stlačuje orgány ze stran a pomáhá kontinenci, břišní lis
b) uzavírá konečník (synergista m. sphincter ani externus) a přispívá k vytvoření angulus anorectalis
n. pudendus (anterolaterální část)
r. ventralis
n. sacralis S4
m. ischiococcygeus (coccygeus) spina ischiadica a stěna pánve přikládá se na vnitřní stranu ligamentum sacrospinale a splývá s ním laterální okraje kostrče a obratel S5 pomáhá stlačovat orgány a udržovat kontinenci, břišní lis, vdechový sval rr. ventrales
n. sacralis S4
m. sphincter ani externus a) pars subcutanea - pod m. sphincter ani internus, přední část občas splývá s centrum tendineum perinei, zadní část s ligamentum anococcygeum
b) pars superficialis - obkružuje dolní část m. sphincter ani internus, přední část plývá s centrum tendineum perinei, zadní s kostrčí pomocí zvláštního úponu
c) pars profunda - obkružuje horní část m. sphincter ani internus, hlubší vlákna splývají s m. puborectalis, přední část splývá s mm. transversi perinei superficiales, zadní s lig. anococcygeum
obkružuje konečník a-c) viz začátek uzavírá svalovým tonusem canalis analis a udržuje kontinenci, volně může být sevření zesíleno nn. rectales inferiores n. pudendi (přední část svalu)
r. ventralis
n. sacralis S4

Průměty svalů pánevního dna na pokožku spolu s hlavními vektory svalových vláken ukazuje následující ilustrace

klin_musc snopce

V ES/ET praxi je racionálním postupem využití přirozených drah svalových vlákem jakožto nástroje k vyvolání potřebného druhu působení. Podle intenzity procházejícího proudu, jeho frekvence a koeficientu plnění lze dosáhnout potřebného vjemu v celé škále od jemné stimulace po silně bolestivé působení. Vzhledem k ose pochvy pak lze využívat jak podélný gradient (stimulace v hloubce), tak gradient příčný - stimulace napříč genitálem. Do ovlivnění lze zahrnout jak jednotlivé svaly či pouze snopce vláken, tak i kombinace svalů - lokalizace je dána zejména tvarem elektrod, jejich proudovou hustotou a způsobem jejich umístění. Průběhy hlavních svalových vláken přibližuje i následující ilustrace - výrazný stimulační efekt přináší zejména compresor urethrae a sphincter urethrovaginalis, pro ET praxi je často využívána příčná stimulace vláken sphincetru urethrae.

 

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 579 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 579

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445457
Statistik created: 2019-02-16T13:22:03+01:00