ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Důrazné upozornění úvodem - ačkoliv následující text obsahuje popis zařízení a postupů, relativně snadno dostupných v českém prostředí (resp. na volném trhu, ať již v kamenných obchodech nebo na internetových aukcích), NEJDE primárně o popisy BDSM technik ani hraček ! Tento text je studijním materiálem, sloužícím k poučení a veškeré důsledky, plynoucí z jeho nevhodněného využití nese každý plně ku své tíži. Je nutno zdůraznit zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem od převážně historických zařízení, nesplňujících ani přibližně požadavky na bezpečnost a kvalitu izolace, nebezpečí mechanického poranění od jiskřivek, jejichž sklo prošlo od výroby procesem rekrystalizace a jejichž mechanická pevnost je sporná, nebezpečí popálení diatermickými účinky teslových proudů, nebezpečí podráždění plic a sliznic vznikajícím ozónem a konečně i nijak marginální nebezpečí při používání jiskřivek neznámého původu - některé konstrukce rentgenek staršího provedení je možno snadno splést si s jiskřivkou.

Vzhledem k zaměření našeho serveru je všem našim autorům jasné, že primární účel, s nímž je čtenář zde není vyhledávání informací o technických aspektech konstrukce Teslových transformátorů a jiskřivek, v perexu uvedené varování ale berte prosím opravdu vážně, zejména pokud se chystáte ozkoušet některou z pracně u vetešníka získaných nebo v aukru vydražených vyginálních jiskřivek (Vaginalelectrode, Scheideelektrode). Nejprve se vám to ale pokusíme s Renatou rozmluvit.

Trochu teorie z Tormova pera.

Jiskřivky se vyrábějí klasickou sklářskou technologií foukání sodného skla a jednotlivé dílčí části se spojují sklářským navařováním. To spočívá v ohřevu obou spojovaných částí v širokém Bunsenově plameni tak, aby se sklo stalo tvárně měkkým a gradient jeho prohřátí pokud možno plynule klesal. To je nutné k tomu, aby díly nepraskly již při ohřevu. Po provedení potřebných operací (za stáleho otáčení v plameni a klení nad neposliušnou sklovinou) se sklo postupně z plamene oddaluje a nechává dochladit tak, aby opět rovnoměrně chladnul celý objem výrobku - každá nerovnoměrnost vede k tomu, že ve skle vznikne tepelné pnutí které hned nebo v budousnosti výrobek zničí. V závislosti na tvaru a mohutnosti tenzního pole je charakter destrukce dán nenápadnými krátkými prasklinkami (stříbření skla), neutrální rovnou nebo rozbíhající se prasklinou, případně explozi podobnou destrukcí v případě mohutnějšího pnutí v masivních dílech. Ve všech případech ale hrozí významné riziko vzniku ostrohranných a tenkostěnných střepů, mnohdy (v případě křemičitých a olovnatých vysokotavných skel či křišťálů) jehlovitého profilu.

Sklo je sice přirozeně amorfní materiál, nicméně v procesu jeho stárnutí dochází k jeho zpětné rekrystalizaci. Tento jev se opticky projevuje nenápadným zmatněním (oslepnutím) skla a nese s sebou drastickou ztrátu mechanické pevnosti kolmo k ose převládající formy krystalů (typicky vektor směru vyfukování). Zejména tenkostěnné elektrody (a převážná většina jiskřivek pro vaginální použití je velmi tenkostěnná) tak vyžadují mimořádnou opatrnost, zejména, pokud je jejich jiskřivý účinek snížen. Obecně každé snížení intenzity produkovaného výboje proti referenční jiskřivce ukazuje na možnou ztrátu těsnosti a s tím spojenou rekrystalizaci skla jiskřivky.

Trocha teorie z pera Renatina.

Co může vést jiskřivkou vybaveného laika do míst, vyhrazených reprodukci či specialistovi ? Otázku ponechám - s dovolením - nezodpovězenu, protože sama vím, nakolik je to zábavné, vzrušující a do jisté míry příjemné. Specialista pak navíc ocení i nepopiratelné terapeutické účinky, dokázané i moderní gynekologii. Mluvit lze především o výrazném prokrvení, desinfekčních a mykodecidních účincích vznikajícícho ozónu a dále pak terapeutickému působení při neurozách a spasmických stavech. Opomenuty by neměly zůstat ani pozitiva při odstraňování problémů s anorgasmií a některé další techniky, které ovšem již nespecialistům do ruky rozhodně nepatří. Zde bych pracovně zavedla rozdělení zhruba odpovídající orgastické manžetě - nespecialistům ponechme poševní vchod a přední třetinu pochvy, zbytek pochvy, čípek a děloha nechť je na osobách znalých a poučených (zvídavce uklidním, že o nic nepřichází vinou prachbídné inervace těchto míst) .

Poševní elektroda má většinou anatomicky prohnutý tvar, mnohdy dolněný krátkým zploštěním, anatomicky odpovídajícím cervixu. Ve stimulačním provedení je jednovrstvá, desinfekční a diatermické provedení mívá navařený plášť, v některých případech vybavený reservoárem desinfekčního agens. Doporučuji (v případech, kdy je zařízení využíváno nikoliv k terapeutickým účelům) tyto rezervoáry nikdy nevyužívat, a to ani v případě, kdy jde o chemicky neutrální vonný olejíček nebo případně aromaterapeutickou směs, určenou k nanášení na kůži. Je nutno si uvědomit, že při výboji vznikající volný ozón je silným oxydačním činidlem, které v ovlivněných roztocích může spustit mnohdy neočekávané reakční řetezce, doprovázené vznikem volných radikálů. V důsledku pak může dojít k neočekávané změně chemismu poševního prostředí, spojené s masivním podrážděním a možnými následnými vleklými gynekologickými problémy.

Praxe z pera Tormova.

Varování byl dostatek, přistupme k praxi. Nejlepší praxí je vymyslet si nějaký jiný druh zábavy, třeba pomocí pásku od kalhot. Pokud ale partnerka jinak nedá, budiž. Každá jiskřivka, bez ohledu na to, jak hladká, leskle úžasná a vůbec medicínsky vypadající patří nejprve do septodermu nebo podobného desinfekčního činidla, určeného pro styk se sliznicí - zapoměňte na chloramin a jeho deriváty. Zkontrolujte, zda ředění činidla odpovídá ředění pro styk se sliznicí a klidně pár procent uberte. Ještě vlhkou (ne mokrou) elektrodu zapojte do rukojeti Teslova transformátoru a nastavte nejvyšší intenzitu výboje. Pokud jiskřivka srší jinde, než v místech nejvyšší kapacity proti zemi, v místech umístní koncentrátoru nebo v místech s nejmenším poloměrem zakulacení, bez milosti se jí zbavte a použijte raději ten pásek od kalhot. Vypněte zdroj, vyndejte jiskřivku, obalte její spodní konec až po zátav do kapesníku a koncem jiskřivky poměrně rázně klepněte o kousek silnější plsti, položený na stole. Dvakrát, podruhé v kolmé ose. Pečlivě jiskřivku prohlédněte a zopakujte zkoušku s desinfekcí. Pouze takto prověřená jiskřivka smí - s maximální možnou opatrností - do partnerky !

 

Praxe z pera Renatina.

Výboj je zapotřebí stále sledovat - každá změna v charakteru vizuálního obrazu výboje nebo jeho zvukového projevu je dobrým důvodem k tomu, ověřit jiskřivku mimo pochvu. Celková expozice by pro neterapaeutické nasazení neměla překročit několik málo minut. Místní účinky nejsou nikterak alarmující a ve většině případů ani naukazují na rozsah skutečného působení. Pod vlivem diatermického pole dochází ale k intenzivnímu prohřátí vrchních vrstev tkáně (do loubky cca 1 mm) a k možnému popálení buněčného epitelu v těchto vrstvách. Běžným průvodním jevem je přetrvávající podráždění nervových zakončení, spojené s mimořádně vysokým zcitlivěním až k dotykové bolestivosti. To vše je třeba zohlednit.

Resumé.

Najděte si radši ten pásek od kalhot :-) S violet wandem je spousta legrace i jinde, ale do pochvy tu jiskřivku raději jen symbolicky :-)

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 605 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 605

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445474
Statistik created: 2019-02-16T13:28:05+01:00