ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Aneb text, spáchaný pro potěchu osob zúčastněných, neb jen málokomuž jinému uvěřiti zachce se dějům zde popisovaným, kroucení hlavy nechápavé vyvolávajícím.

V době sklizně plodů sezónních, okurky zvaných aktivita úchylná na úbytě zacházející jest. I stalo se, že dvé činitelů úchylných, jeden Maximusem zván, druhý pak autorem řádek těchto se jevící usmyslelo sobě i pro potěchu části úchylů jiných v kvelbu přeúchylném pitku, spojenou s diputací učenou uspořádati.

Za účelem tím sezváni jest byli úchylové, náklonností zvrhlou k předmětům ouřadním slynoucí, by nad předměty zmíněnými disputaci řečenou vedli, kterak s pomocí jejich paním a děvám lepým dobře působiti, jakož i sténání milostné z úst jejich vyluzovati, úsilí vlastního nepřičiňujíce. Předměty ty činitelem Maximusem opatřeny byly a v míře hojné z obalu papyrového na stoly dřevěné vyvrženy, by rukama úchylnýma za pomoci bazmeků všelikých na součásti menší rozervány byly, části kteréžto na děvách milých, konání tomu přihlížejících oprubování náležely.

I sešlo se osob úchylných množství, době i účelu disputace přiměřené, z caput regni i krajů odlehlých, kde uhlí kamenné v země hloubi se nachází a černokovci všelicí pod okny lidu bohabojného za nocí prochází, nářku děv týraných lačně naslouchaje. Klenotem sešlosti bylo pak čtvero panen překrásných v odění lepém, umu břitkého a krásy nebývalé. A byly pany ty vlasu čtverého, prvá barvy lněné, druhá hnědi, oku lahodící, třetí vlasu barvy kaštanové, čtvrtá pak vlasu tmavého, všechny však s očima laněk bystronohých a postavami bohyní dávných. Zmíněna budiž Fronéma, kterážto, šat svůj ku ranku disputace přizpůsobivší, roucho spomocnice ouřadní oděla a vlas svůj v prameny hladce splývavé upravila.

Poživše nápojů chmelných i chmeluprostých, šenkýřem hbitým mravu zdvořilého na stoly v žejdlících i korbelech podávaných, disputující při učenou o předmetech ouředních zavedli. Disput ten, do posunků rozčilených mnohdy docházející spočíval jest ve snaze mrdu rychlost nejvhodnější nalézti, jakož i manýr, kterým mrd porychtunku probíhati má, by paním a dívkám co nejlépe působil, počitků rušivých nepřičiňuje. Disput ten dotknul se mazání způsobu konce mrdného i látek kolomazných, k mazání konce zmíněného vhodných. Disput ten dotknul se i síly hnací, jakož i otázek ojí, ojnic a kol všelikých, k pohonu konce mrdného užitelných, přičemž mnoho myšlenek podnětných vyřčeno bylo, kteréžto zejména činovnící Alderon, Tymur a Brumla a erudicí nebývalou v disput vnášeli.

Dění veškeré sledoval jest cajkem optickým, obrazy cestou pramálo pochopitelnou zachycujícím činovník Elefernem k tomu ouřadně stanovený Tymur. Obrázky ty, jak jest třeba doufati po procesu schvalovacím v obrazárně eleferní umístěny budou, lidu disputu nepřitomnému pro poučení i oka potěchu.

V kvelbu tom přeúchylném, pomimo dění zmíněného, pojedli úchylové přítomní klobás velikých chuti lahodné, šenkýřem hbitým za ceny přijatelné podávaných, za což budiž zde vyřčena chvála upřímná. Stejná chvála a dík budiž vyřčena všem, kteříž, nehledě na období ospalé, k činorodosti nikterak nevybízející pozvedli prdelí svých a k dění, se skutky za normální považovanému jen pramálo společného majícímu ruku svoji přiložili ať již skutkem, nápadem či pouze prostou svojí účastí.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 434 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 434

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04477708
Statistik created: 2019-02-20T11:37:00+01:00