ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Na rozdíl od zbytku Eleferna není tato sekce věnována úchylným aktivitám :-) Věnujte jí ale přesto alespoň občas pozornost a pokud shledáte, že je ve vašich silách a možnostech přispět skutkem, věcí nebo finančním obnosem, udělejte to.


Adresy útulků a čísla účtů pro příspěvek

OS podbrdsko redstar přispět můžete na účet 152335352 / 0600
První společnost za práva koček redstar přispět můžete na účet 756 098 001/2400
Prvý bratislavský útulok pre zvieratá  
Mikroazyl pro kočky redstar přispět můžete na účet 805 800 283/0300
Azyl pro opuštěné kočky LUCKY redstar přispět můžete na účet 1005659319/0800
Bona redstar přispět můžete na účet 185575192 / 0300
Svoboda zvířat Plzeň o.s. redstar přispět můžete na účet 192315575/0300
Domácí depozitum paní Stejskalové Paní Stejskalová je soukromá osoba - nikoliv organizace, které na provoz přispívají členové a sponzoři - a proto od zájemců o zvíře žádá uhrazení odčervení (3x), vakcinace (2x) a kastrace. U odčerveného a vakcinovaného kotěte to dělá 700 Kč - odčervení: 3 x 40 Kč (120 Kč) + vakcinace: 2 x 290 Kč (580 Kč). U dospělé kastrované kočky je to 1800 Kč (1100 Kč kastrace + 120 Kč odčervení + 580 Kč vakcinace), u kastrovaného kocoura 1650 Kč (950 Kč kastrace + 120 Kč odčervení + 580 Kč vakcinace).
Kocouři pana Knopa  
Kočky soukromých nálezců  
Pražský spolek ochránců zvířat redstar  
Kočka mezi lidmi - odkaz je jiz nefunkcni  
Felca  
Útulkek Mělník redstar  
Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat redstar  

redstar Hodnotu materiálních i finančních darů poskytnutých této organizaci lze ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb. o daních odečíst z daňového základu (pro fyzické osoby paragraf 15, pro firmy paragraf 20).

§ 15 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu - týká se fyzických osob a OSVČ

(8) Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Jako dar na zdravotnické účely se hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce oceňuje částkou 2000 Kč.

§ 20 Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu - týká se právnických osob

(8) Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona,14e) a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,15a) na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

 

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 573 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 573

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445454
Statistik created: 2019-02-16T13:22:03+01:00