ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Důkazy nepředstírané absolutní odevzdanosti a naprostého sebeodevzdání může Pán od otrokyně vyžadovat téměř kdykoli, nejlépe však po jejím zřetelném pohlavním rozdráždění.

   Povinností nahé otrokyně je být i mimo dobu dráždění či onanie podle možností obrácená čelem k Pánovi a mít pokud možno úplně roztažené nohy, aby jí Pán neustále dobře viděl do obličeje, na prsy, na břicho, do rozkroku, na stydké pysky a případně i mezi ně. Pán si pak kdykoli v době, kdy je před ním otrokyně nahá, ověřuje její skutečné otroctví a její odevzdanost.

   Pán jí například může v kterékoli vhodné chvíli přikázat, aby vstala a chodila před ním úplně nahá sem a tam po místnosti, případně aby přitom vzpažila a vypnula se – a potom si ji upřeně prohlížet tak, aby co nejvíc cítila svůj přirozený stud.

   Pokud se to Pánovi (popř. i otrokyni) líbí a vzrušuje, může být součástí některých praktik i její ponižování. Do sebepřemáhacího sexu ovšem zásadně nepatří žádné urážky nebo vulgárnosti!

   Bleskové rozevírání rodidel: úplně nahá otrokyně si musí na nečekaný povel Pána okamžitě přiložit prsty rukou na okraje stydkých pysků, bleskově si je před ním úplně roztáhnout a podle pozice natočit rozkrok tak, aby jí bylo dobře vidět do rodidel; tedy jak na poštěváček, tak pootevřený poševní vchod a močový otvor - hrázka jejích rodidel musí být úplně napnutá!

   Jindy může otrokyně na strohý rozkaz "ukaž mi zadní dírku!" před Pánem vycenit zadnici a vypnout ji tak, aby jí dobře viděl přímo mezi půlky - a zatímco úplně nahá otrokyně nehybně drží, zavést s ní potupný dialog, například "utíráš si ji pokaždé pořádně?", "ukaž, jestli ti není cítit!" (a přivonět si) a podobně. Otrokyně samozřejmě na otázky svého Pána hlasitě odpovídá.

   Chce-li být Pán ještě více neosobní, může nahé otrokyni nejdřív povel určitým způsobem předhlásit: otrokyně mu úplně roztáhne nohy vstříc a přiloží si prsty na okraje stydkých pysků, na jeho další rázný povel "Teď!" si jako pouhý předmět či stroj bleskově rozevře rodidla na doraz, vycení poštěváček a všechny intimní otvory, a s maximálně napnutou hrázkou před ním poslušně znehybní. Dokonalé rozevření všech intimních otvorů, vycenění poštěváčku a perfektní napnutí hrázky je velmi efektní zkouškou opravdové oddanosti otrokyně, zejména pokud povel přijde naprosto nečekaně a v méně obvyklých situacích; proto musí za pomalé, neúplné či ledabylé splnění povelu následovat trest!

   Do značné míry ponižující bývá i dialog s nahou otrokyní klečící před Pánem poslušně na zemi. V této situaci pak často působí velmi potupně například Pánova sarkastická otázka, zda a jak otrokyně onanuje - a po její (vždy) kladné odpovědi jeho opět zjevně ironický, ovšem zcela neúprosný rozkaz "Ukaž!", po kterém musí klečící otrokyně samozřejmě začít ihned onanovat.

   Její usilovnou onanii, doprovázenou dalšími potupnými výrazy a otázkami, Pán po jisté době rázně přeruší rozkazem "Přestaň a vypni se!" a začne si ji důkladně prohlížet a osahávat…

   Jednotlivé praktiky může Pán libovolně spojovat a vytvářet nejrůznější rafinované kombinace.

   Nahé otrokyni lze při většině praktik a postupů ztížit průběh připnutím prádelních kolíčků či "skřipek" na prsní bradavky, případně na napnutou hrázku jejích rodidel, a ponechat je tak třeba i po dobu jejího orgasmu. Kromě toho lze zkoušet oddanost otrokyně zasunutím vhodné trubičky nebo válečku hluboko do konečníku, pevným spoutáním vzpažených rukou za hlavou k sobě, v pozici vleže vložením pevné vzpěry mezi kolena úplně roztažených nohou, jindy může mít otrokyně po celou dobu vodorovně rozpažené ruce (vleže, vstoje nebo vkleče), případně v nich držet velké hořící svíčky atd.

Velice efektní, zejména je-li přítomno několik dalších přihlížejících, je natáhnout od kolíčků či skřipek připevněných na hrázku v rodidlech otrokyně silnější nit (třeba přes celou místnost) a na druhém konci ji pevně přivázat tak, aby byla maximálně napnutá. Během orgasmu otrokyně pak mohou všichni přítomní sledovat intenzitu její rozkoše podle toho, jak silně sebou napnutá šňůra či nit škube v rytmu pravidelných orgastických stahů jejího bezmocného nahého těla…

   Jinak lze postup dále ztížit důkladným připoutáním za zápěstí rukou a kotníky nohou ke stolu, upoutáním bezbranně rozpažených rukou tahem do strany, trvalým zapevněním mohutně rozevřené pochvy nebo otvoru konečníku. Další neomezené možnosti se nabízejí v situacích, kdy nahá otrokyně před Pánem v různých pozicích podle povelů nepředstíraně onanuje.

   Jako přípravu k náročnějším praktikám může Pán otrokyni před začátkem dráždění pevně spoutat "do kozelce" se široce roztaženýma nohama, např. vkleče na zemi nebo na stole.    

   Před náročnějšími úkony může Pán při mnoha praktikách svázat nahou otrokyni v předklonu vkleče s vypnutou zadnicí do kozelce nejlépe řemenem podvlečeným těsně pod jejími koleny se sponou na zádech otrokyně a případně jí přitom vložit mezi kolena roztažených nohou pevnou vzpěru. Na povel "Pozor!" připravená otrokyně poslušně vypne zadnici a úplně znehybní.

   Kromě praktik může Pán otrokyni "zpestřovat" její otroctví i dalšími rafinovanými hrátkami s jejím nahým tělem a pohlavními orgány. Prudce rozdrážděné otrokyni např. lze nečekaně rázně zchlazovat rozevřená rodidla nebo zduřelé prsní bradavky ledovou žínkou.

   Období absolutního klidu vleže na stole, případně pauzy během ucelených postupů, může Pán doplnit zasunutím hořící cigarety (filtrem) do pochvy nehybně ležící otrokyně, která pak musí udržovat absolutní nehybnost těla tak dlouho, dokud ji Pán zase nevytáhne ven - což většinou učiní až v okamžiku, kdy cigareta vyhoří natolik, že se její žhavá část bezprostředně přiblíží k povrchu jejích rozevřených rodidel a začne tam nahou otrokyni silně pálit.

   Tento postup je možné praktikovat i jako velice rafinované sebepřemáhací mučení, kdy nahá otrokyně (zpravidla se široce roztaženýma nohama) poslušně drží dál, přestože ji už rozžhavená cigareta stále víc pálí v rodidlech - a nehybně roztažená před Pánem, který ji chladně pozoruje, jen bezmocně křičí bolestí…

* * *

   Už od začátku je třeba od nahé otrokyně občas vyžadovat plnění úkolů se zavázanýma očima, v různých kombinacích spoutání, s předměty zavedenými do konečníku, do pochvy nebo do otvoru močové roury, popř. do úst, s konečníkem naplněným kapalinou, obdobně naplněnou a pečlivě utěsněnou pochvou, močovým měchýřem či ústy - a vyžadovat to od ní v různých stupních jejího pohlavního rozdráždění.

   Nahá otrokyně si musí kdykoli nechat od Pána naplňovat všechny své tělesné otvory a dutiny (nejen pochvu, ale i ústa, močovou trubici a měchýř, konečník) tekutinami, a nejen ho přitom nechat zacházet až na okraj svých možností a schopností, ale ochotně s ním spolupracovat.

   Jednou z jejích základních povinností je nechat si poslušně a bez odporu "desinfikovat" různé oblasti, orgány či ústrojí svého těla, především pohlavní a močové ústrojí a konečník, kdykoli to její Pán uzná za vhodné.

   Pro výplach a desinfekci konečníku používá její Pán většinou klasický klystýr, do kterého může dávat spoustu nejrůznějších přísad a ingrediencí, uváděných v příslušných návodech a receptářích. Obdobné možnosti poskytuje Pánovi výplach pochvy otrokyně tzv. "irigátorem".    

   Občas je vhodné - a zejména efektní - provést nahé otrokyni také důkladnou "desinfekci" močové trubice, zejména před praktikami, spojenými s mučením jejích močových cest.

   K těmto účelům je nejvhodnější použít malé, např. "oční" kapátko, které je běžnou součástí mnoha léků a přípravků. Místo desinfekčních přípravků, různých roztoků atd, však je vhodné používat v tomto případě nejrůznější "tvrdé" alkoholické nápoje, obsahující větší procento lihu (aspoň 40 %); čím luxusnější, tím je výsledný efekt větší! Vynikající účinek má zejména používat k podobným účelům francouzský koňak či pravou skotskou whisky.

   Nahá otrokyně k tomu opět nejprve ulehne na stůl a úplně se před Pánem roztáhne; pokud možno mu přitom sama "vycení" roztažená rodidla tak, aby Pán dobře viděl na močový otvor -Pán si vezme malé kapátko, nasadí ho na močový otvor otrokyně, mírně ho tam vsune a pak celý jeho obsah vždy prudce, co nejhlouběji a prudce vstříkne!

* * *

     Naplňováním kapalinami však lze otrokyni samozřejmě i velmi bolestivě mučit (a v sebepřemáhacím sexu, kdy se přitom musí otrokyně do krajnosti ovládat především).

   Je žádoucí zpracovat postup, kdy se nahá otrokyně nejprve sama prudce rozdráždí, pak si nechá klystýrem naplnit střeva teplou vodou, opět rychlá onanie, válení sudů, překrytí očí, další onanie, naplnění pochvy a utěsnění poševního vchodu, plazení po místnosti, naplnění močového měchýře, opět onanie a plížení podle povelů, onanie před orgasmus, naplnění úst, dlouhý husí pochod a závěrečné dráždění nebo onanie až k vyvrcholení. Za každé ukápnutí okamžitě přísný trest (například bičování vstoje se vzpaženýma rukama a vypnutým tělem).

     Vyprázdnění tekutin ze všech tělesných dutin se nakonec provede postupně podle povelů do připravených nádob, odkrytí očí otrokyně lze provést buď před vyprazdňováním, během něho nebo až po něm - zde závisí výhradně na momentálním uvážení jejího Pána.

* * *

   Nahá otrokyně musí před Pánem kdykoli, dlouho a opakovaně provádět například tyto otrocky potupné praktiky:

Chůze (lezení) po čtyřech po místnosti

   Nahá otrokyně si klekne na zem a na povel Pána zaujme pozici v předklonu s oporou dlaněmi napjatých rukou o podlahu a zdviženou hlavou; a přitom poslušně vypne zadek.

   Pán si ji může nejprve krátce prohlédnout, případně jí nasadit kolem krku obojek, anebo jí zasunout hluboko do konečníku nebo do pochvy určitý předmět (velice efektní je samozřejmě tlustá hořící svíčka).

   Na rozkaz Pána pak začne nahá otrokyně podle jeho povelů lézt, případně běhat "po čtyřech" po místnosti; musí však mít stále úplně vypnutý zadek a většinou i zvednutou hlavu.

   Před pokleknutím na zem může Pán upevnit na bradavky prsů a další místa jejího těla prádelní kolíčky, různé svorky, skřipky či jiné předměty.

   Nahá otrokyně pak podle povelů svého Pána oddaně leze či běhá "po čtyřech" po místnosti (všechno lze samozřejmě praktikovat i venku) - rychle, pomalu, přitom podlézá různé kusy nábytku či záměrně připravené překážky, oblézá určené předměty kolem dokola, podlézá pod stoly či vyššími stolky, případně prolézá tam a zpět mezi Pánovýma rozkročenýma nohama - a Pán se jí přitom může libovolně dotýkat, přirozeně především na zadku a v rozkroku.

   Devotně lezoucí otrokyně se musí podle povelů Pána dotýkat vypnutým zadkem nebo boky všemožných předmětů (kromě rozpálených kamen!), třít se přirozením (poštěváčkem) nebo prsy o určitý předmět, tisknout se k ostrým hranám, studeným dlaždicím, tlačit se rodidly na špičaté či ostré předměty, přitom mít zpravidla po celou dobu hlavu zvednutou vzhůru, v určité posici nebo situaci se povinně dívat, resp. podívat Pánovi přímo do očí a případně mu říkat něco dráždivě (potupně) otrockého.

   Na rozkaz Pána může nahá otrokyně lezoucí před ním "po čtyřech" i štěkat, mňoukat nebo napodobovat různá jiná zvířata…

"Husí pochod"

   Jak je obecně známo, "husí pochod" je usilovná chůze v dřepu, zpravidla s rukama v bok; v sebepřemáhacím sexu je však mnohem efektnější, pokud má úplně nahá otrokyně ruce napnuté vzhůru do vzpažení nad hlavu, dráždivě vypnuté tělo a pokud možno vztyčené bradavky zduřelých prsů.

   Kromě prádelních kolíčků, různých skřipek a případného nasazení obojku na krk může Pán navíc předem připnout nahé otrokyni na prsy, hrázku, stydké pysky a jiná místa těla řetízky s různými závažími, zatížit je až na naprosté maximum a navíc jí případně důkladně převázat oči.

   Po náležitém rozdráždění si nahá otrokyně na povel před Pánem na určeném místě dřepne, na povel Pána vzpaží napnuté ruce nad hlavu, upře pohled před sebe, případně na Pána - a na jeho další strohý povel vykročí…

   S namáhavě "pochodující" otrokyní pak může Pán praktikovat různé další "výchovné metody" a provádět s ní cokoliv, co se mu právě zamane; průběžně ji osahávat, jak přímo během "pochodu" tak i během krátkých zastávek, poručit jí, aby k němu přišla a nastavila mu vypnutá prsa, které jí potom důkladně prohmatá, občas ji nehybně vypnutou za "pochodu" nebo po zastavení na určeném místě dráždit v dřepu na klitorisu; jindy jí může nařídit, aby se před ním na určitém místě v dřepu vymočila a řídit její močení přísnými povely, poroučet jí, aby se dotýkala přirozením předem připravených předmětů, vrtěla se na nich poštěváčkem nebo aby se na ně roztaženými rodidly silně přimáčkla (přitlačila) atd.

   Pokud Pán svou otrokyni tímto způsobem netrestá, měl by jí po určité době umožnit oddech a třeba i napřímení a mírné rozcvičení. Chodí-li ovšem nahá otrokyně před Pánem po místnosti "jako husa" za trest, měl by ji Pán takto týrat až do totálního vysílení, po celou dobu ji přitom urážet a za větší přestupek ji i soustavně nemilosrdně bičovat přes vypnuté tělo, zejména přes prsy, jejich bradavky a břicho! Samozřejmostí potom musí být důkladné rozcvičení jejích strnulých nohou!

   Velice rafinovaný je během "husího pochodu", kdy nahá otrokyně má již tak se sebou co dělat, přísnými povely řízená "práce" jejích očí. Naopak otrokyni s pevně zakrytýma očima musí Pán neustále přesně vést a soustavně řídit její otrocký "pochod" ráznými povely.

Plížení a plazení

   Základní rozdíl mezi oběma pojmy pro naše účely spočívá v tom, že při plížení musí mít nahá otrokyně prsy i břicho těsně nad zemí, zatímco při plazení musí být celou přední stranou nahého těla pevně přitisknutá k zemi.

   Jakmile nahá otrokyně zaujme na určeném místě přikázanou posici, Pán jí nařídí, aby se před ním začala plížit či plazit po zemi a průběžně jí přikazovat změny rychlosti (pomalu, rychle) nebo směru, nařizovat jí, aby před ním nahá podlézala různé kusy nábytku a podle jeho povelů se plížila či plazila pod gauči, stoly, stolky, případně pod skříněmi a skřínkami, oblézala určité předměty, točila se před ním na zemi dokola nebo podlézala mezi jeho rozkročenýma nohama…

   Nahou otrokyni může Pán poté, co si před ním poslušně klekne do předklonu s oporou o ruce, vzít třeba na obojek a běhat s ní po bytě nebo aspoň po pokoji, žádat od ní, aby štěkala jako pes, případně se před ním na určeném místě poslušně vyčůrala (třeba do nočníku), pokoušela se pít z misky, šlehat ji přes vypnutou zadnici, rozevírat jí půlky a zasunovat tam různé předměty.  

   Při plazení musí být nahá (a předtím obvykle krajně rozdrážděná) otrokyně bezpodmínečně silně přitisknutá břichem a prsy k podlaze, mírně nadzdviženou může mít jen hlavu, aby viděla před sebe.

   Její Pán potom může střídat různé povrchy, po kterých se nahá otrokyně před ním poslušně plazí; v bytě s ní opět vyjít třeba do předsíně, na WC, do koupelny nebo dokonce na chodbu na studené dlaždice, případně na ni přitom vychrstnout studenou nebo horkou vodu - a záleží jen na jeho úvaze, zda jí předtím dlaždice nepolije také.

   Venku může Pán nařizovat nahé otrokyni například plížení trávou na louce, kopřivami nebo bahnem, blátem, loužemi či malým potokem s hlavou (nosem) těsně nad vodou. V lese se musí nahá otrokyně plazit po břiše pichlavým jehličím, prodírat se prsy a břichem hustým porostem, houštím, lézt přes ostré kameny (štěrk) nebo pichlavé skalní výstupky…

   Je samozřejmě krajně efektní předtím nahou otrokyni prudce pohlavně vydráždit.

"Válení sudů"

   I tuto oblíbenou dětskou zábavu lze využít k prokazování oddanosti a podřízenosti otrokyně Pánovi a to jak doma, tak venku. Úplně nahá otrokyně přitom musí mít ruce stále perfektně napnuté ruce do vzpažení za hlavou a musí okamžitě a přesně respektovat všechny Pánovy případné povely, na rozkaz se např. zastavit v lehu na zádech, rozhodit nohy do maxima a vycenit na Pána přirození.

   Venku lze otrokyni nařídit - většinou za trest - válení sudů po drsnějším povrchu, tedy nejen po trávě, ale i na písku, škváře, přes menší ostré kameny a podobně.

--- Předchozí kapitola   Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 531 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 531

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04462287
Statistik created: 2019-02-18T14:30:46+01:00