ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

                         Kéž vaši hříchové si rozumějí!

    Divná doba.

    Všichni nadšení, kontaktní... ale nedotknou se. Uhnou. Jdou si svojí cestou.

    V Mláďata, co jsme potkali, jsem vkládal veliké naděje, mladá krev nehledá překážky, ale naplnění.

    A Ona chtěla sebevědomého subíka, což On pochopil, že se musí stát ještě oddanejším otrokem.

    Jejich světy se nepřiblížily.

    Jejich chtíče nehledaly společnou cestu.

    Její hrdě vzpřímený pohled se nesetkal s jeho zamilovanýma očima, protože on oddaně líbal cestu, kterou prošla.

   

    Byl jsem požádán, abych pořečnil na svatbě. Zklamalo mne, že všichni musí zůstat oblečení a žádné mrskání důtkami máčenými ve svěcené vodě se taky nebude konat.

    To snad už nemůže zkazit ani přípitek matonkou, ale nešť. Co se tak dá přát lidem do začátku společné cesty.

   

    Kéž vaši hříchové si rozumějí!

    Jsme lidé omylní, nedokonalí a hříšní. Zaplať pánBů.

    Chybující a blázniví. Odpočátku. Začalo to leností a vychcaností, pokračuje to zbabělostí a neupřímností a skončí to vyčítáním si, co jsme všechno měli udělat a neudělali. 

    Když mne a nebo tebe někdo bude popisovat, že vyjmenuje hlavně ty hříchy, žejo? Poživačnost, chtíč, lenost, nezodpovědnost... najde se toho na pěknej ranec. Těch dobrých činů moc neřekne, protože ty jsou skryty a nechlubíme se jimi.

    Takže... co spojujeme -- dva anděly? Kdeže, hříšníka a pekelnici! A pokud tvrdí něco jiného, ještě jsou prolhaní!

    Co čert spojil, člověk nenapraví.

    Co přát svatebčanům -- aby si jejich hříchové rozuměli a aby spolu spolupracovali.

    Aby jeho nedochvilnost nebyla ve sporu s její sebestředností.

    Aby její upovídanost neválčila s jeho tichým bláznovstvím.

    Aby se jejich chtíče, ouchylky, libůstky a perverzity dokázaly dohodnout a sejít se v jedný posteli. Aby se ty chtíče nemusely scházet s jinými chtíči v jiných postelích.

   

    Protože nenaplněný chtíč harcuje do zbraně a člověk se stává zaslepeným.

    Zatajená vášeň činí člověka bázlivým a podezíravým a lidi dělají ze strachu moc vošklivý věci.

    Odmítnutá libůstka vytváří mezi lidmi nepřekročitelnou propast.

    Když se vaši hříchové nespojí, ani pan farář to nesešije.

    Milenci, snoubenci, spolurozkošníci -- kéž si vaši hříchové spolu rozumějí!

Komentáře   

# kanoid 2014-07-05 12:32
Setsakramentsky vynikající poetika.

Skoro mám strach, zase být don quijote(donkich ot-bojující s větrnýmy mlýny,)čili bojující s fiktivnímy rytířy České BDSM.
(jenž jsou ve skutečnosti větrné mlýny).

Prosté rčení,až nebudete kanibalové, pak budete mít klid.

Tedy jdeme to rozebrat.
Kdo je lovená zvěř?
Já zde nebudu otálet, rovnou to napráskám.
Gotic neemancipovaná 18 tka.

Jo oproti její babičce z roku 1937, či oproti její mamince z roku 1971, ona 18 tka ví o emancipaci feministické,
genders, vše z Cosmopolitanu, Bravo Girls, a jiných Femme magazín s, kde o sto šest píší, buzíci,
čili stylisté, dámy vlastnící zkrášlovací salony,čili ženušky starostů, a psychologové, popřípadě dietáři a jiní
vlastníci aerobických cvičných center.

Ovšem Ona je Gotic.

To je něco jiného.
Probouzí se v ní submise.
Je odpovědna klanu gotic.
Tupému stádu.
Ona ví o emancipaci .
# kanoid 2014-07-05 12:41
Ve stádu gotic jí nepoužívá.

Velmistři světa jsou ti Čeští bdsmáci.
V lovení takové zvěře jsou velmistři světa.

Až jim upřímně se přiznám, závidím.
Přísámbú, závidím.

To jsou ti reální rytíři.
Já proti tomu nebojuji.

Velmi dobře vím jak chutná realita.(Zvlášt ě tvrdé pády na zem,
zániků živnosti, povinost návratů do těch zákeřných Čech,)

Jsem rád, že realita zapříčinila existenci velikánů České BDSM,
Maška, Milkova, existenci tohoto poetice fandícího serveru.

Já jsem de la mancha don Quijote České BDSM.

To je něco jiného.

Položme si ovšem hypotetickou otázku.

Co by se stalo kdyby, měla do Aťíku přijít zkutečně emancipovaná BDSMáčka.

Taková Dáma, velikého světa, taková Dáma co se o ní píše v románech,taková dáma za níž se pral don Quijote,
taková dáma co vyhrála harašmentský soud s šéfem,
taková dáma co má k tupému stádu Gotic hodně daleko.
# kanoid 2014-07-05 12:49
Vždyť to je sci fi.

Žádná taková do klubů České BDSM nepoleze.

Jo, já nevím jak je to na Západ od Šumavy, jen bajočko, vím,
že takových 10 takových dam na 1000 bdsmáků?

Je.

Jestli jsou fakt profi, či fakt uváděj jen art fetish foto, výchovné,
či jsou vázané na vůdce Německé BDSM, či nezávislé to nevím přesně.

100 000 Německých ouchylů, 1000 takových dam.

50 webových stránek, jenž tyto dámy řídí, a na nichž uvádí art fetish fotografie výchovné.

Čechy?

Chraň mne ruka páně, kdybych něco měl proti těm 15 ti
emancipovaným dámám Českým.
Jsou v redakcích Českých BDSM serverů, jsou to celebritky co se všude nakrůcajů( na kdejakém bále, v kdejakém četu-chatu, všude byli vše znaj, hele kde nebyli
tam maj alespoň na zítří pozvánku.)


15 emancipoavých ženských(ve smyslu feministicko genderské emancipace) na 15 000 Českých BDSMáků-mužů i žen.
# kanoid 2014-07-05 12:56
Zahrajem si hru.
Vy mi dáte za každou zahraniční emancipovanou dámu BDSMáčku kačku , já vám dám za Českou.

Vy mne dáte 1000 kaček já Vám 15 korun Českých.
To byl žert.

(Navíc Česká BDSM by asi dostala zánikový šok, kdyby se začlo těch 15 Českých plně emancipovaných dam BDSMáček chovat jak ty dámy zahraniční-uvád ět si nezávisle na vůdcích mužích, své webovky se svou kulturou, svou art fotografickou produkcí fetish BDSMáckou, to by vůdcové Českého BDSM nepřežily).

Ano je tu TEREMOVÁ-ARÁDIE.
Pardon, ctím jí velmi za Hoštku 97, za literu o ženách,
ale za art fotografie chce nechat zaplatit, zaplať zmrde,
jseš v profi zoně.

Jooo.

Je tu ADEMA.
KUK.

Jejda.
Statisticky mohu říci, že vyjímka potvrzuje pravidlo.

Jedna jediná webovka-ADEMA.

Taky se snaží.

dvě nová fota za rok.

50 emancipovaných dam BDSM, NĚMECKA a jejich těch dam webovky,
# kanoid 2014-07-05 13:03
dokáží vyprodukovat za rok bezplatných, 150 nových výchovných nebordelových, art fetish, bdsm fotografií.
Ty (zaplať zmrde kliente) placené jsou u nich až v počtu
600 nových fotografií art fetish bdsm art, bdsm porn, za rok,
-ty se nepočítaj, jsou jak od arádie, jsou profi, jsou za peníze,
jsou jako když klient jde do bordelu si zaplatit sm lekci,
proto je nepočítám za výchovné.

Já to na svém webu www.kanoid.estranky.cz
nazývám MASCULINÍ TEROR ČESKÉHO BDSM(mužský teror), na emancipovanosti Českých BDSM žen,a nazývám to i tak že tento teror má
idei:MY ČEŠI , JSME V BDSM NÁBOŽENSTVÍM.
U NAŠEHO NÁBOŽENSTVÍ PLATÍ NÁBOŽENSKÉ PŘIKÁZÁNÍ.
NEZOBRAZÍŠ.
NEZOBRAZÍŠ BOHA SVÉHO.
NEZOBRAZÍŠ A NEVYFOTÍŠ Z ČESKÉHO BDSM NIC, ZVLÁŠTĚ NEVYFOTÍŠ SAMOTNÉHO BOHA-ČESKÉHO BDSM MUŽE.

Ženy BDSM České můžeš fotit, to nejsou lidé, ženy zašli do Lupus pictures 18 dom, ale BOHY ,
# kanoid 2014-07-05 13:09
ČILI ČESKÉ BDSM MUŽE NESMÍŠ FOTIT.
(Existují vyjímky potvrzující pravidlo, BDSM porno herci Čeští
z Lupus Pictures,-promi ňte duté hlavy pornoherců ˇat ke mne ani nechodí, já četl filosofii antiky, renesance,
osvícenectví moderní doby, -skoro v originále, propočítával jsem matematiku Poincarého a Hamiltona( ČILI MATEMATIKU EINSTEINOVI TEORIE RELATIVITY) co se týče dutosti hlav těchto Českých pornoherců , to jde mimo mne.

Dělám si z nich nepřátele.
Poprvé v České bdsm ALE TVORBU NEPŘÁTELSTVÍ VÍTÁM
BUDE MI CTÍ KDYŽ TAK DUTÉ HLAVY MI BUDOU NEPŘÁTELI.

Ale zpět k tomu jak to nazývám.
(Mimochodem naopak České bdsm pornoherečky jsou vždy kultivované,-z nich si nepřátele dělat nechci)

Nazývám to ČESKOU STŘEDOVĚKOU BDSMÁCKOU
TMOU V ZONĚ PRODUKCE ČESKÉ BDSM FOTOGRAFIE .
DOBOU TEMNA TO NAZÝVÁM.
STŘEDOVĚKEM.
100 LET ZA VOPICEMA , TAK NAZÝVÁM ČESKÉ BDSM.
# kanoid 2014-07-05 13:29
Ale zpět k naší emancipované dámě.

Nemám právo hovořit do detailů sporů mezi p.Maškem
a p. Milkovem.
(zde na elefernu jsem našel článek, o Ruském Izevsku-či kde to bylo, a tamním bdsm klubu)
(mezi těmi dvěma pány proběhl hřích záště, jeden kradl, materiál,-k článkům, druhý vyzýval k bojkotu)

Prostě KANIBALISMUS V ČESKÉM BDSM.

Sežer oponenta, konkurenta, podraz jej, znecti jej před ostatnímy, vraž mu pomyslnou kudlu do zad.

Já i na svém webu www.kanoid.estranky.cz i zde vyzývám:
Všichni jsme se nějak zasloužily o rozvoj České BDSM.
(Teď si uvědomuji, že jsem přestřelil a že i ti kluci pornoherci jsou mým vzorem-omlouvám se jim)
Nedělám si srandu, o jak rád bych byl jejich žáčkem.
Cení se jejich odvaha.
NTPT-či jak se jmenuje, Arádie, Milkov, Vsara-Domi d,
Mašek , Altair , Kacíř, ti všichni maj maje uctívání.

Tak malá země Česko si nemůže dovolit požírání se .
# kanoid 2014-07-05 13:37
Požírání se navzájem.

Já zde nikoho nepoučuji.
Ale musíte to cítit na onom přísunu dam.

Jo to jste Čecháčkové bdsmáčkové velmistři světa.
V lovu takové bdsm gotic pubeťačky.

Ta četla o emancipaci v Cosmopolitanu, ale v partě s tvrdýmy zákony tupého stáda, v gotic partě jí ta četba byla k ničemu.

Takové Vy umíte balit.

Takovou lovnou zvěř umíte lovit.

Na to jste velmistři světa.

Není země jenž by se Vám v tomto vyrovnala.

Zkuste ale zbalit zkutečnou emancipovanou dámu v BDSM.

To jste prťaví jak milimetr.

Proč je tomu tak?

Protože jste reální rytíři.

Jako ROMEL, generál, nedá se nic dělat, čestně rytířsky
přiznávám že z Třetí říší je AMEN.

Že nelze jinak než lovit těch 18 tek neemancipovaných.

Já jsem ovšem don Quijote České BDSM.

Na mne Vaše dogma neplatí.
# kanoid 2014-07-05 13:46
Klidně si vynaleznu deset dalších nerealit( záměn větrných mlýnů za rytíře).
Deset dalších propojů, (nerealit neověřených) PROČ JE
TOMU TAK ŽE VÁM DO ČESKÝCH BDSM KLUBŮ NECHODÍ DÁMY VELIKÉHO SVĚTA-SKUTEČNĚ EMANCIPOVANÉ DÁMY.

JEDEN Z TĚCH FIKČNÍCH PROPOJŮ JE ZDE:

DOKUD SE BUDETE KANIBALSKY NAVZÁJEM POŽÍRAT, DOTUD BUDOU NA VÁS EMANCIPOVANÉ DÁMY KÁLET.

Já zde i na svém webu jsem pro ukončení těchto záští.

Ale raději než bych poučoval stávám se směšným donkichotem.

Konkrétně proč dámy skutečně emancipované na vás kašlou?

Vždyť to je logický.

Veškerá filosofie kolem matrixu, compeuterů, je (z 20%
von Neumanna a Feynmana) Behaviorální .

Veškerá emancipace po roce 1945, negrů USA, Buzíků, saďourů, žen, a jiných JE MATRIX čili BEHAVIORALISMUS.

Matrix je kardinální spor-žiji v realitě či v nerealitě?
# kanoid 2014-07-05 14:00
Emancipace je spor.

Pomůžu si já chudák holka když odejdu od neemancipované jistoty(sedláck ého sídla kde by mne čekala neemancipace ale i role paní statku) do velkoměstské emancipačnosti ale nejistoty incognita?

Jéje JÁ JSEM TEN SANTA FREUDA ČLÁNKU, subík.
Jsem vystřižený z článku VŠICHNI VAŠI HŘÍCHOVÉ .

Pomůžu si když půjdu tou či onou cestou?
Emancipovat se chci,( jejda já kanoid i umím interpunkční čárky)(nepřímo se omlouvám za jejich neexistenci)., jsem vystřižený z článku a v emancipaci vidím výzvu se vší její sporností.

Výzvu o tom že mne někdo vnímá
Obec České BDSM. (její servery čety seznamky a blá blá )

Výzvu o tom že nejsem sám incognito.
(Teď jen se vrátit paradoxně na ten sedlácký statek)
(Být sedlákem pánem, to je emancipace jen fázově o 180 stupňů posunuta).
(Feynmanova matematika na takových paradoxujících
fázových posunech PRÁVĚ ŽE LEŽÍ A STOJÍ)
# kanoid 2014-07-05 14:18
Jenže, ve výzvě je vždy spor(alespoň u matematiky Feynmana, alespoň u emancipace saďourů).

Co já budu v té prdeli vidlácké dělat?

Co já budu dělat na statku o samotě, v jen ve dvou lidech,
v jednom manželství bdsmáckém?

Neporadí nikdo.
Ptám se hvězd a ty mi poradí že se musím činit ještě vícero jako otrok, ( na svém statku a ve svém manželství
se meze větší a větší od větší otročině nebudou klást)

Hvězdy si dělaly šprým.
(asi měli rýmu z černých děr-tak proto)

Míjí se hříchové bdsmáků poté.

Z tím nikdo nic nenadělá,-ani Německé BDSM né.

Německé a na Západ od Šumavy jsoucí BDSM ale alespoň je buranské v této poetice.

Nikdá nikdy mne nikdo nemůže obvinit z toho že NEVYZVEDÁVÁM VYSOKÉ SVĚTOVÉ ÚROVNĚ ,
TVORBY POETIČNOSTI V ČESKÉM BDSM)

Německé a na Západ jsoucí od Šumavy BDSM, ovšem VÍ,
že lze SPOR DOSÁHNOUT ZA CÍL:

V DOBRÉM SLOVA SMYSLU.
# kanoid 2014-07-05 14:26
Spor , zda v emancipaci se cikoši umoudří-přeji jim to,
spor zda v emancipaci společnost dospěje tak daleko,
že po právu omilostní lolitány na 16 tky a tvrdě zasáhne na pedofily,-11 tky a 8 mi leté holčičky, spor zda
LZE EMANCIPOVAT NĚCO CO NEMÁ ROZUM.

ŽENU.

No ASI ŽENY MAJ ROVNOCENÝ ROZUM , rovnocený mužům, ale my muži v manželství zaboha né a né na to přijít kde sídlí, a za boha né a né.

Spor to je poté kardinální.

Jsou tupí muži že nechtěj emancipovat ženy a ještě neví kde maj ženy mozek nebo je tomu jinak?

Prostě kardinální SPOR.

Západní BDSM to chápe jako KDYŽ UŽ TAK KARDINÁLNÍ SPOR TAK AŤ JE Z TOHO SPORU UŽITEK PRO BDSMÁKY VŠECHNY.

NECHŤ POTÉ JE NEURČITO ZDA DÁMA PODLÉHÁ
DOMINOVI, ČI VŮDCI BDSM MUŽSKÉMU,
HLAVNĚ AŤ MÁ SVÉ WEBOVKY A ART FOTA A JE NĚKDO V NĚMECKÉM ANGLICKÉM BDSM.
# kanoid 2014-07-05 14:32
To v Česku ať nemá popularitu ani ten MŮJ SOUSED BDSMÁK, MUŽ.

Do takovéhoto prostředí se BDSMáčka plně emancipovaná dáma velikého světa nebude hrnout-do Aťíku.

A můžete psát do bdsmstart vše.
My jsme noumárlní, my nefoušem(normál ní nekoušem)
nta je u pípy, ten u vstupenek , ta je veselá, ten voní,

HONEM, HONEM HONEM PŘIJĎTE MEZI NÁS DO BDSM ČESKÝCH CLUBŮ.

Hovno.

Pak můžete psát jak lovci jsou k lovené zvěři krutí.

Bodejď i já masochista bych na takovou tupo stádní GOTIC , 18 tku byl tvrdý za její dutou neemancipovanou vidláckou hlavu bez rozumu.

Dokud se budete požírat, dotud vám do Českých bdsm clubů, nepřijde žádná Česká BDSM zkutečně emancipovaná dáma.

Krásné léto upřímně přeje don Quijote České BDSM scenérie, čili já kanoid vám jej přeji.
# kanoid 2014-07-05 16:26
Hm jak je obvyklé u kanoida:

POST SCRIPTUM.

Tedy, na Západ od Šumavy nevědí téže jestli ta a ta emancipovaná dáma, BDSMáčka, je volně, nezávislá, nebo je vázána na nějakého toho Německého fýrera BDSMáckého,( dominanta, movitějšího subíka, prostě vůdce BDSM -muže).
(tedy já to z toho nerozeznám)
(nerozeznatelné-to je žert že jo, -je to proto, protože se neví zda ti tvorové mají či nemají být vedeni, když tedy nemaj rozum ty ženy.)

Výhra Západu je v tom, že tento spor emancipační, zda maj ženy rozum či né, je převeden v dobrém slova smyslu
do formy sporu v duši čtenářově.

Ten je tak na sračky s prominutím, ve svém duševním sporu,
s hlížení těch emancipovaných webovek,(plných art fetiš fotografií) webovek té emancipované dámy, že je tak ten čtenář poblbnut že ani neví že se má odlepit.

Furt a bez záště se na ty stránky vrací.
# kanoid 2014-07-05 16:31
To v Česku se i ten mužský soused, oponent, bdsmák Čech, ve svém projevu ihned podrazí, zdupe, pomluví, prostě kanibalsky sežere jiným bdsmákem.

Prostě v Českém BDSM se spor v emancipaci převedl na věčný Český vanilkovský sousedský,
věčný Český BDSMácký sousedský spor o slepici a kozu.(když já mám slepici a soused kozu navíc, ať mu ta koza chcípne).

Tak protohleto(a je to pořád jen můj donkchichotský rytíř,čili je to pořád v reálu nic,-větrný mlýn, je to pořád pro vás fikce-TOTO SPOJENÍ, PRO MNE TÉŽE NÉ PŘÍLIŠ VELIKÁ PODLOŽENOST), PRO TOHLETO KANIBALSTVÍ ČESKÉ VY MUŽI NEMÁTE KLIDU,-KONEČNÉH O SBALENÍ ZKUTEČNÉ ŽENSKÉ, ALE KRUCIPÍSEK SKUTEČNÉ BABIZNY, KRÁSNÉ ,INTELIGENTNÍ, EMANCIPOVANÉ, KULTIVOVANÉ,
SVĚTAZNALÉ).

Pro tohleto vaše kanibalství vám do clubů takové BDSMáčky nechodí.
# kanoid 2014-07-05 16:38
Jde o kvalitu a kvantitu.
Německo 10 emancipovaných dam s vlastnímy webovkami na 1000 bdsmáků.
1 na 100 bdsmáků
na 100 bdsmáků 50 nových bdsm fetiš art fotografií nových daných od těch dam.

Česko.
V redakcích bdsm serverů, Českých všech téměř zbylých 15 emancipovaných dam na 15 000 Českých bdsmáků.

Ztoho jen jedna-adema , vlastní nezávisle na vůdcích mužích webovky, které dávaj dvě art fetiš bdsm fotografie nové za rok pro 15 000 Českých BDSMáků.

TO JE TA KVANTITA-ROZDÍL NOST ZÁPADU OD NÁS JSOUCÍCH 100 LET ZA VOPICEMA.

Kvalita?

Je že na Západě ty dámy ani muže bdsm jiní bdsmáci nepodráží.
V Česku jo.

Tedy není koho, v česku jakoby téměř nejsou emancipované bdsmáčky, ale pokud rozjíždí projekt jiný muž, Čech , bdsmák, nevůdce, vůdce, nezávislák,
tak hrr na něj, pomluvit pošlapat, za to že nejde s tupým stádem.
# kanoid 2014-07-05 16:45
Co se týká konkrétně onoho subíka z článku?

Nevím.

Už mne (a chci se i přes veškeré brbrlání kamarádit s váma)
ale nebaví vaše kanoide to je známo, pořád to do omrzení omíláš.

Teď již se nenechám odbýt.

Jestliže 25 let z tím mizením subíků nic nedělal, ( já taky nebudu dělat nic), ale nenechám se odbýt.
Kurňa vám Čecháčkům BDSMáčkům není blbé toho že
25 let dřete, stavíte cluby(vy pistácie dominátoři subinky a dominy),servery básně píšete, to a to děláte a subíci nic?

Ti jen přijdou až se na serveru objeví domina a pak zmizí?

Kurva Čechové vám to není blbý to tak nechávat, nekomentovat .

25 let si toho nikdo nevšímá, 25 let to nikdo nekomentuje a já když do toho jako don Quijote České BDSM, začnu rýt , tak je mne odpovězeno, kanoide pořád a pořád píše do omrzení, jednu a tu věc známou všem
# kanoid 2014-07-05 16:50
Setskakra tak když vy pistácie to máte tak z automatizované, víte o tom je to pro vás samozřejmostí tak již dávno na to máte i řešení když jste takoví automatizovaní borci cyborci terminátoři v této otázce.

Máte tak prdlačky.

Tak mne laskavě nechte rýt do té subíkovské lenosti.

Podle otázky SPORU v emancipaci je to SPOR o to,
zda jim prominout, zda se nepomátli ti subíci myslíc si v kuse 25 let v Česku(v Německu to neexistuje tak makaj na společných projektech),mys líc si že nebudou nic dělat
a pak jen budou za to nicnedělání lovit dominy.

Maj ženy rozum?
Maj Čeští subíci rozum?

Odpověď je nevíme:
Odpověď je SPOR ZDA VÍME ČI NEVÍME JESTLI MAJ ČI NEMAJ.

Podle vzoru Německého nás to musí hypnotizovat, překvapit jak strnánky emancipovaných dam Německých BDSMáckých.

V hypnéze jim subíkům musíme odpustit.
# kanoid 2014-07-05 16:56
To je theory.

Já v tomto přestávám být don Quijote.

Já jim neodpustím nic.

U mne by článek KÉŽ BY SI VAŠI HŘÍCHOVÉ ROZUMĚLY,
VYVÍJEL JINAK.

Vyvinul by se v sumu nadávek, na subíka :
debile subíku, nezůčastníš se akcí společných, (výstavb kamených scházecích se clubů) nevidíš jak při práci tě vidí okolí, jen se zkrýváš ty debile subíku, tak to máš , proto ti hvězdy určily špatnou cestu,
cestu né dáti se za chlapáka ale za ještě většího OSLA,
OTROKA , což ta domina právě chtěla byť masochistu ale chlapáka.

Hoj , hoj užijte si léta.
# kanoid 2014-07-06 13:51
Toto je asi post scriptum pro post scriptum.

Co by se asi stalo, kdyby se v Ateliéru,(oné katakombě)
objevilo 5 skutečně emancipovaných dam?

O mne kanoida nejde, já právěže v těchto minulých a budoucích měsících a létech, se připravuji na takováto setkávání s 5 ti skutečně emancipovanýmy dámamy.
( nevím proč by neměly ku mne přijít, pokud budu dodávat dotace,sponzori ng, filantropii, svůdné projekty, domácích i zahraničních cest, svůdnější práce-akce, práce na ženském materiálu, šatičkách, fotečkách, parádičkách,
a všem co ženy mají rády a pokud to budu stvářet tak, že ne já ale ony si to budou řídit.

Tedy chci být s vámi kamarád(ale opět)již se nenechám zastrašit vašimy,)zajisté dobře míněnýmy, -to já setsakramentsky uznávám), vašimy upozorňovánímy,
hele, hele kámo dobře míněná rada, brzdi je v tom samolibost a pýcha.

NE.

Jako mne nezajímá,
# kanoid 2014-07-06 13:58
že 15 000 to jako tupé stádo 25 let odkejvávalo.
(občas dali na ds-life.cz, bdsmlife.cz, lopuch.cz, nějakou větičku o hledání subky, občas dali větičku kdy bude sraz,
občas dali větičku co z naolejovaným obojkem, zda do hélia či metanu smočit, a pak jen držely klapačky).

Vůbec mne z tím poslušným stádem nespojujte.

Ale krucipísek vůbec.

Jako mne nezajímá že mimo těch 15 000 stádových Českých bdsmáků, se vyjmulo za 25 let 30 frajerek a frajerů, kteří se holedbali, i něčeho dosáhli z mála a skončily na záštích a jiných podrazech které je bojkotovaly a skončily na úděsně vulgární mluvě k druhým lidem, Českým BDSMákům.

Mne to nezajímá, že jste si tak udělali vzor pro holedbající.

Vůbec mne s nimi nespojujte.
Ale krucipísek vůbec.

(Něco jiného je že se z toho 15 000 hlavého Českého BDSMáckého stáda vydělilo za 25 let,
# kanoid 2014-07-06 14:05
60 osob obé orientace,-dom, sub,- obého pohlaví, jenž se událo do rozumu, píle, organizování, konstruktivity, a jenž tyto osoby se poté staly VELIKÁNKAMY a VELIKÁNY,
Českého BDSM, -vůdci a celebritami.)
(Ty uctívám bez rozdílu všechny, ale nesnesu aby mne velely a ještě víc nesnesu aby mne diktovaly slova ŽE TAK TO PODLE NICH JE V PRAVIDLECH A ŽE JÁ MÁM POVINOST SVATOU, -JINAK BUDU VYLOUČEN KDYŽ NÉ- TYTO PRAVIDLA BEZ MYŠLENKY POSLOUCHAT,
ANIŽ BYCH SMĚL PŘEMÝŠLET O TOM , ZDA NEJDOU OBMĚNIT, ZTVRDIT, ZMĚKČIT, VYMĚNIT, ZRUŠIT, POSÍLIT,ANIŽ BYCH SMĚL PŘEMÝŠLET O TOM JAK A KÝM BYLI STVOŘENY, ANIŽ BYCH SE SMĚL PTÁT PO TOM ZDA STVOŘITELÉ TĚCH PRAVIDEL BYLI PŘI SMYSLECH, ČI NEBYLI PŘI SMYSLECH.-
ZDE V ČESKU MŮŽU MÍT DOST NEPŘÁTEL, ALE ZDE JSEM SI STO PRO,-cent, JISTÝ, ŽE I MNOHO MÝCH OPONENTŮ V TOMTO SE MNOU PLNĚ SOUHLASÍ.)
# kanoid 2014-07-06 14:13
Prostě vůbec, ale vůbec mne nespojujte s Vašimy zkušenostmi s holedbajícímy.

Jako prosím na kolenou, vykašlete se na to na to.

Vaše(zajisté dobře míněné, to chápu) připomínky, brzdi kamaráde, neholedbejse, si dejte pro

XY kohokoliv z 15 000 zbylých, mne z toho vynechte.

Z výše vypsaných slov jen znovu připomínám,
JÁ TAKOVÉ PROJEKTY PRO PÁR EMANCIPOVANÝCH DAM PŘIPRAVUJI.

O mne tedy nejde.

Ale co kdby hypoteticky se objevilo 5 silně emancipovaných dam u vašich boků v Aťíku?
( v té katakombě bojácných se ukázat,-respekt uji jejich
neukazování se, nic ale nic proti tomu nemám, naopak vidím výhody-,vyříkát e si to sami mezi sebou bez komentářů okolí,-což je užitečné, ale já nejsem Váš OTROK, jsem svobodný občan svobodného státu,
takže smím napsat v té katakombě BOJÁCNÝCH SE UKÁZAT).
# kanoid 2014-07-06 14:18
(Jestli se to někdo bál říci čtvrtému do očí, že on třetí si myslí že ti první a druzí z Aťíku jsou takoví a makoví, tak JÁ
KANOID SE TO ČTVRTÝM A DALŠÍM NEBOJÍM ŘÍCI ,-ATELIÉR TOLIKO OPĚVOVANÝ DO OBLAK A VÝŠIN SLÁV BOHŮ,-JE KATAKOMBA USTRAŠENÝCH BOJÁCNÍKŮ,-BOJÍ CÍCH SE JÍT NA DENNÍ SVĚTLO,
NA OPEN SVĚT, DO OTEVŘENÉHO PROSTORU AMFITEÁTRU FOR , -úplně přesně jak v antickém Římě, kde na světle bylo to co známe my, FORA, PUBLICUM, OPEN AIR,OTEVŘENÉ NEBE,
a pod tím byla banda sektářů prvotních křesťanů, zpátečníků, tmářů,fanatiků a ta banda se scházela,-ta banda ustrašenců, se scházela v KATAKOMBÁCH, A NEBYLA U NICH MOŽNÁ DEMOKRATICKÁ, ČI STARÉHO ŘÍMA OBČANSKO REPUBLIKÁNSKÁ, ROZMLUVA,-U TÉ BANDY SÍDLILA DIKTATURA HNED Z POČÁTKU)


A BASTA.
# kanoid 2014-07-06 14:52
A nikdo mne v tomto nemůže napadnout.
( I z dějin je známo, že ta slavná amfiteátrová společnost Antického Říma byla OTROKÁŘSKÁ, i z dějin je známo,
že v katakombách antického Říma se vylíhla nádherná společnost, neotrokářského řádu, společnost milosrdných křesťanů).
I já zde zdůrazňuji, že mnohé výhody oné Pražské hlavní České BDSMácké clubovny, ČILI ATELIÉRU,-AŤÍKU ,
to že si to lidé řeknou bez čumilů mezi sebou, JSOU K NEZAPLACENÍ.

Co by se ale stalo, kdyby se oněch 5 silně emancipovaných dam ocitlo vedle vás v bok v Aťíku?

Co by jste dělali s rukama a nohama?
Nedostali by jste znehybnění těl, jenž nastávají při kulturním šoku setkávání se LIDÍ A UFO?

Reálně si to představte.
(Nuff a jiné vůdkyně, celebritky a velmi emancipované dámy by se potajnu také přidaly).

Jste připraveni vy Čeští mužové BDSMáci na takováto setkání?
# kanoid 2014-07-06 14:59
Ty dámy by sdělily, jedeme na GERMAN FETIŠ BAL,potřebujeme deset audio techniků, budem nahrávat?

Šok.
Vždyť vy mužové nikdy nenecháváte dámy konat co chtěj dle emnacipace.
Zde v Česku.
Chtěly by nahrávat nějaký rozhovor s modním návrhářem.
Dodnes jste to ženským Českým bdsmáckým vy mužové takovéhoto nedovolily.

Ty dámy by si řekly.
Chceme tak pět set flaš disků, na 5000 zkušebních snímků.

Šok.

Dovolily jste(krom případ ADEMA), vy Čeští mužové bdsmáci, fotit a organizovat focení těch věcí co emancipované dámy rády-modu, šatičky a spol?

Jako milion pindů o tom jaké to bude a bylo.
(Ať se jednalo o Lopuch.cz, ds-life.cz, rok 1999, rok 2004,
či rok 2013)
Milion pindů.
To jste dovolily na četech.
To mohli dámy komentovat jak jen chtěly.
To já neříkám půl slova.

To je a bylo v pořádku.

Dovolily jste jim na to vytvořit webovky s fotkama?
# kanoid 2014-07-06 15:06
Bez vás mužů.

Jako vy v zoně dámské emancipace,-mod y fetiš , nemáte co dělat, vy mužové bdsmáci Čeští.


Panebože, (teď každým měsícem a rokem sílím, proto si to mohu dovolit napsat), ale panebože kdybych tohoto napsal v roce 2009, v roce 2003, no to by bylo.

To by se ozvalo hned deset KOHOUTŮ, VŮDCŮ ČESKÉ BDSM,co si to dovoluji.

Jak si jen dovoluji uvažovat o nějaké OTROKYNI(emanci pujiící se , ale pořád jejich majetku ulovenému).
Co mám co rozhodovat o jejich MAJETKU?

Oni jsou toho majetku páni.

Jen oni a jen oni a jen oni.

A oni páni všehomíra BOHOVÉ TVOŘÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ ZVANÉ ČESKÉ BDSM , TVOŘÍCÍ NÁBOŽENSKÉ PŘIKÁZÁNÍ, NEZOBRAZÍŠ, NEZOBRAZÍŠ BOHA SVÉHO, NEZOBRAZÍŠ NIC Z ČESKÉHO BDSM , NEZOBRAZÍŠ ČESKÉHO MUŽE BDSMÁKA,UDĚLÁŠ LI TO STIHNE TĚ TVRDÝ TREST VYLOUČENÍ a oni páni všehomíra uznali, že moje teze kanoida JSOU MIMO.
# kanoid 2014-07-06 15:13
Jsou mimo.
Jsou mimo ANTIEMANCIPAČNÍ A TARANSKÉ, A NA ŽENÁCH DISKRIMINAČNÍ PROUDY .

Nejde o to, že ona není domina.
(Napro mne subíka netvárný ZATVRDLÝ MATERIÁL)

Ale dobře (i když otrokyně) oblečená(dle své emancipační nátury ženské) služka není špatná ani pro fotografy, ani pro čumily , nakonec ani pro PÁNA.

Upadly jim, (Německým dominátorům) uši, když dovolily pěkně se oblékat těm dámám subkám Německým.


Běžte se honem do Německa podívat.

Dle Českého náboženství zvaného České BDSM jim museli za to upadnout uši.

Museli a basta fidly.

Na to upadnutí uší jsou ČESKÉ NÁBOŽENSKÉ ZÁKONY BDSMÁCKÉ, které musí platit i na NĚMECKO.

Prdlačky.

Co kdyby si těch pět dam silně emancipovaných, řeklo,
chceme zájezdy do Florencie.
Je tam nejlegendárnějš í trh z kůžema na světě.
Chceme a chceme.
Je to naše emancipované právo se dobře ve Florencii obléci.
# kanoid 2014-07-06 15:19
Dokážete si to představit?

Těch milion pindů Českých bohů(bdsmáků mužů).
To nejde.
To je vanilkovská akce ten trh.

To je daleko. Mezitím co tam dojedem do toho Taliánska, ochladne naše dominátorské sperma.

Ale co má zajímat správně emancipovanou dámo, že tomu muži ochladne sperma.

To je právě že ta správná emancipace.

Správně emancipovanou dámu toto téma, ochladnutí mužova sperma, vůbec, ale vůbec nemusí zajímat.

Těch pár dam(správně emancipovaných) by chtělo hned
reklamy na své webovky.
Kdyby se respektovala emancipovanost Českých bdsm žen,
žádný Český vůdce, a bdsmák obecně, muž by neměl právo ptát se na konkurenčích Českých bdsmáckých serverech, co že to chce na tom serveru ta dáma uvádět.

Ať si tam uvádí co chce její duše emancipovaná.
Třeba gigoly dominátory.

Třeba art fota bdsm.
# kanoid 2014-07-06 15:26
Třeba dokumentaci komunikace se světovou přední literátkou bdsm, feminismu.

Co je komu do toho?

Ne.

Nic takového tady nebylo nikdy k vidění.
( Jako jsou vyjímky,byli, vsara-domi d, adema ,arádie)

Tady v Česku nic krom vyjímek nebylo nikdy nic takového k vidění.

Vždy tu bylo k vidění jen Četů kde se jeden bůh, Český kohout, bdsmák muž, hádal a požíral s druhým kohoutem,
a obecenstvo tleskalo, ve stylu i ženy zde(České bdsmáčky), zde v Česku smí do věcí mluvit a komentují to -jen tu hádku kohoutů.

Co kdyby těch pět silně emancipovaných dam v Aťíku sdělilo slova, a co tak že by obecenstvo tleskalo( zde v Česku a bdsmácké obecenstvo), tomu že i ti muži smí
v Česku toto vše svobodně komentovat:
VŠECHNY TY EMANCIPAČNÍ ŘEČIČKY ČESKÝCH BDSMÁČEK, O ŠATIČKÁCH, VOŇAVKÁCH, BOTIČKÁCH A PODOBNĚ ).
# kanoid 2014-07-06 15:33
Nedokáži si představit toho, co by se stalo kdyby zítra skutečně do Aťíku vstoupilo 5 skutečně emancipovaných dam.

Někdo může namítnout ( ale debaty o šatičkách jsou a byli na ds-life.cz, lopuchu.cz, bdsmlife.cz).

Cože?

O těch co si otrokyně museli nakoupit u Českých bdsmáků mužů, prodejců fetiš materiálu?

To je obdobné jako kdyby jste emancipovaé dámy
CLAUDII CARDINALE, MANŽELKU T.G.MASARYKA,
a pod, nutily ke komentování KRÁSNÉHO HYPNOTICKÉHO POHLEDU NAŠEHO KRÁSNÉHO VŮDCE ADOLFA HITLERA.,kterýž to ten pohled je tolik inspirující pro MNOHO ŽEN.

Ono něco jiného je komentování v stranickém cenzurovaném, diktátorském tisku nacionálního socialismu KRÁSY FÝREROVA POHLEDU, (komentování šatiček, na ds-life.cz, bdsmlife,cz, )
a něco jiného je být EMANCIPOVANOU MAJITELKOU
EMANCIPAČNÍHO MAGAZÍNU, VOGUE,
# kanoid 2014-07-06 15:41
(COCO CHANEL), magazínu se svobodným slovem, magazínu svobodného právního státu, magazínu z Francie demokratické, magazínu VOGUE, předního FERRARI V ŠATNÍKU, předního modního a žensky uměleckého magazínu planety lidí, magazínu v němž mnoho poznámek,fotogr afií(což komentáře o šatičkách na bdsmlife.cz nejsou podpořeny fotografiemi)( nesmí být v zemi BDSMÁCKÉ FOTOGRAFICKO PRODUKČNÍ TMY ),
tedy něco jiného je udávat slova ve VOGUE , slova DÁMSKY EMANCIPOVANÁ, slova jímž mužové nemůžou rozumět, slova o umělcích jenž jsou umělci v tom že připínaj špendlík krásy na pásek tak a onak( těm slovům rozumí buzíci, modní návrháři, ženy, muži jim nerozumí).
)na bdsmlife.cz, komentáře koní maximálně slovy, cítila jsem se sexi, doufám že v těch šatech budu víc svádět a tím budovat spermatvorbu svého pána dominátora).

Tak TAKOVÁ PRÁVĚ ŽE SLOVA EMANCIPOVANÉ DÁMY,
NIKDY NEJSOU.
# kanoid 2014-07-06 16:00
Mno, již jsem se vyvztekal.
Opakuji.
Jsem donkichote České bdsm, jsem brbrlající, ale i já uznávám,
MNOHO SE VYBUDOVALO V ČESKÉM BDSM, MNOHO JE DOBRÉHO,
NEMÍNÍM TO DOBRÉ BOURAT, JE ZDE KRÁSNÝ A PŘÍSNÝ OBECNÝ SERVER, BDSMLIFE.CZ, DIKTÁTORSKÝ OVŠEM, JE ZDE KRÁSNĚJŠÍ SERVER ELEFERNO, JE V NĚM POETIKA, NÁDHERNĚ VYSPĚLÁ A VÝCHOVNÁ,
JE ZDE NĚKOLIK DOMIN PROFIN, SUBINEK PROFIN,
KTERÉ SILNĚ KAŠLOU NA VŠECHNY TY-MUŽSKO, DIKTÁTORSKO, TMÁŘSKO, ČESKO, BDSMÁCKÉ-
PRAVIDLA A PŘÍKAZY BEZ NICHŽ SE ÚDAJNĚ NEDÁ ŽÍT ,
(TYTO PROFINY ŽIJÍ BEZ TĚCHTO PRAVIDEL, A UKÁZALO SE ŽE UMÍ PREZENTOVAT FOTA, ŽE UMÍ PREZENTOVAT ART , UMĚNÍ I VÝCHOVU, A SVĚTE DIV ONY ŽIJÍCÍ MIMO TY PŘÍKAZY,--- NECHCÍPLY)
JE ZDE MNOHO KONTAKTŮ S GOTIC,
(KDE NEMŮŽE SRAB Z KATAKOKOMBY, BOJÁCNÍK,-ČESKÝ BDSMÁK-TAM VZNIKÁ SPOJ S NEBOJÁCNÝMY GOTIC, A ŽIVOT JDE DÁL FUNKČNĚ A JDE DÁL,)
# kanoid 2014-07-06 16:01
Tak ahoj v dobrém.

Krásné léto.
# kanoid 2014-07-08 08:30
AhojTe.

Já sám nevím, jestli jsem to nepřehnal.
Nežádám Vás abyste svůj majetek, nedotáhli do ad absurdum.
Otrokyně je Váš majetek.
Klidně jděte na Armádu Spásy a tvrďte, že jste tak důslední dominati, že za prvé ty kydy kanoida o emancipovaném majetku nemůžete ani cítit a že za druhé jste tak superdůslední dominati, že majetek Váš,
čili otrokyně, jednak se od Vás nechá vždy dle Vaší vůle zbičovat do krve a jednak s Váma půjde kamkoliv, jako Váš poslušný majetek a to i na Armádu Spásy.
Klidně si to v Česku zaveďte.
Já Vás opravdu nesmím převychovávat.
Vždyť nejsem vůdce Českého BDSM, proto to nesmím.
Ale jen žádám, popřemýšlejte, co by se stalo, kdyby to udělal celý, celičký BDSMácký svět.
Asi by veškeré BDSM ve světě již nemělo na dotace serverů a pod.
# kanoid 2014-07-08 08:37
Zaniklo by.
Proto popřemýšlejte jen, zda uzda daná Vašemu majetku, není příliš(ať je uzda, já to nemíním měnit),
není příliš proti finanční soběstačnosti, feministicko-ge nderské emancipačnosti, vzdělání, půvabu a kráse
vašěho ženského majetku.
Jen popřemýšlejte.
Můžete přemýšlet i pár měsíců i rok a nic nedělat.

Až tohleto povím v zahraničí, jaká je v Česku antiemancipační situace BDSM žen Českých, zbijou mne
za to že si z nich dělám prču.

Že to není možné aby nějaká Evropská(či USA, Canada, Japonsko) země a to i Rusko měla tak debilní chlapy co vůbec neví, že majetek musí být posklušný, ale nesmí se mu bránit emancipace.

A až na Česko budu prďět za 10 let, tak budu žádat zahraničí kde budu, aby se na to do Česka jelo podívat.

Ti budou valit oči a klepat si na čelo.

Já to nedělám.
Já to klepání na čelo nedělám, já jen kamarádsky brblu a žádám Vás o tom popřemýšlet.
# kanoid 2014-07-08 08:39
Kdo bude poté pro, dáme společně ve veselosti a smíru,(a to přísahám, na to si dupnu a posvítím) a bez jakýchkoliv podrazů a záští a podíváme se s nějakou tou sumičkou peněz a sumou projektů, co se s tím dá dělat.

Já už nemůžu.
Jsem vysílenej.
AhojTe.
# kanoid 2014-07-08 08:41
Dominanti, ty ňoumo kanoide, né dominati.
# santaFreud 2014-07-09 09:28
No, jestli tě správně chápu, dalo by se to shrnout celé do věty
LIDI BY MĚLI MLUVIT VÍCE JEDEN S DRUHÝM, JEŽLI JEDEN O DRUHÉM.

Poměry české jsou historicky poměry malými.
A tedy velmi závistivými.
Ale závist je jenom jednou z reakcí na malost, stejně tak se z české malosti utíkalo na univerzity a malost se úspěšně překonávala velokostí, jakou v poměrech rakouskouherské monarchie poprávu získali ti čeští kluci, kterým byla česká malost těsná.
A nebylo jich nikdy málo, to jenom ti závistivci jsou víc vidět, protože víc škoděj.
Ale podívej se na doby bolševické, jak jsme se naučili improvizovat a kutit.

Z provinční malosti tedy vzešli "lidoví myslitelé", jakých je plný dějepis.
Myslím, že se národ vypořádal s tou zkouškou velmi dobře.

A v BDSM poměrech zrovna tak:
podívej se, jak znovuvystavěli Aťas.
Byla to díra po granátu a zvedli to jak Národní divadlo, tohle by najatí dělníci nezvládli v takový rychlosti.

Když žehráš, že tady nikdo nefotí kluky, vzpomeň skvlého foptografa Roberta ( http://junekfoto.com ).
Je to zase o penězích -- v Germánii a v Amerikánsku nafotíš a prodáš. Máš miliony lidí ze dvou třetin světa.
My tady máme pár tisíc duší a kolik z nich chce za něco paltit.
Jediný, kdo vydělává na erotice, jsou snad Amateři.
A profiny.
Takže... repetice: z české malosti vyroslo... pozoruhodné altruistické podhoubí, kteří dělají úžasné věci, ikdyž jsou si předem jisti, že se na tom nedá zbohatnout, ikdyž by si to zasloužili.

Profiny mohou něco nafotit, rpotože to prodaj. My ostatní? My se spokojíme s úrovní Amateři.cz, kde lepší cvakal je za machra a fotograf za boha.
Jsou to poměry české malosti, ale myslím, že když přijmeme závistníky a mrmlače jako nutné zlo, něco jako za cukrovku společnosti (daň za přežranost civilizace), zbyde nám tu něco naprosto úctyhodného: podhoubí nadšených altruistů, kteří něco furt kutěj na koleně, ikdyž vědí, že se to nemá šanci zapaltit nebo že to nebude patřičně doceněno.
# santaFreud 2014-07-09 09:28
Vezmi si takové Tabrončiny Zajíce: Tabronka je... je to prostě Tabron.
To je samostatná kolonka.
A jenom ze svého přesvědčení, že by se to mělo udělat a z víry, že na tom neude moc škodná vytvořila model akce, který jednak nemá v našich poměrech obdoby a zadruhé -- udělala tím pro naše ouchlystvo víc, než celá sexuologie za poslednní půl století.
Z české malosti a zaprděných poměrů vytvořila, jakoby mimochodem, něco tak velikého, že by za to oc císaře pána dostala medajli.

Jako ji dostávali naši inženýři za Rakouska, když se v z malosti vyšvihli.
Děláme to pořád.
Malost je skvělá věc, malost buď člověka demaskuje, nebo vykopne vzhůru.
Díky bohu za tyhle malý poměry, mohlo bejt mnohem hůř.
A díky lidem, co se s tím perou. :-)

A že svádíme radši mladice... no já tedy radši mladý, neprochcaý maso, než sice vyhlášenou, ale obstarožní můru :-)
# santaFreud 2014-07-09 09:29
...aha, tak proto ty píšeš tolik postů... max délka odpovět
...to napravíme.
# santaFreud 2014-07-09 10:48
Pořád přemejšlím, comyslíš tím "emancipované ženy".
A furt mi vychází, že tím myslíš PROFI.
Jenomže to není totéž.
Emancipovaná je moje drahá, ale o zisku neuvažovala, ani když jsme na tom byli hodně černě s kešeňou.
A přitom dominantní, přirozeně autoritativní holka, která se umí i zasmát a pochválit, to není až tak obvyklej zjev.
Znám tucty domin. Sice mám pudovou averzi k autoritám, pubescentní, ale chovám se k nim jako na střední škole k profesorům a všichni jsme spokojeni.
A jenom málo z nich je... veselých.

Bavil jsem se tuhlevá s DREXem.
On je to moc moudrej člověk a jsem si jist, že kdyby se dal před lety najiný koníčky, dneska by byl špiškovým šamanem nebo skvělým psychologem.
Moudrej člověk s vytříbeným citem pro jemné nuance prožitku.
S instiktem, který už lze nazvat telepatií.
Nechtěl bych se mu dostat pod ruku. Neschoval bych nic.
Vyprávěl, jak seděli kdesi v Košicích či kde "takhle, jak chodím", tedy v kůži, v parádním střihu dle tradic nacistických uniforem... a že přišli "domácí" a tě+žce se jim vysvětlovalo, že se teď do kůže nepřevlíkli v hospodě na záchodě jako do kostýmu, ale že takhle dojeli vlakem a v Práglu tak chodj mezi lidma a nic se neděje.
"Hele, když takhle začnete chodit po ulicích, čtrnáct dní na vás budou čumět jako na exoty... a pak už je to přestane zajímat," shrnul to.
"Prostě tady v Čechách se všechno strašně moc řeší, strašně se lidi berou vážně."

A vo tom to je -- malé poměry znamenají strach, že mne někdo překoná a protože máme všichni zkušenost, že překonaným se posmíváme, máme strach z překonání a z posměchu.
Protože se bereme vážně.
Kdybychom se víc bavili s lidma a ne o lidech, přibylo by porozumění, protože ono stačí kolikrát zjistit, že ten nenaáviděný jmachr má taky svoje trápení.
Že dvaceticentimet rovýho čuráka budeme závidět jenom do chvíle, kdy se nám za trest objeví v gatích, potom zjistíme, že všude je chleba o dvou kůrkách.

Takže co s tím.
Osvětu příkladem?
Kdempak, to nezabírá, to jsem si teď půl rokui testoval pokusy na lidech na jiným serveru.
Nelze uzměnit kuilisy tím, že nějak budeme hrát roli.
Nemá cenu vystavět nové kuilisy,, rpotože v nioch lidi furt čekaj to, co je napsáno v dávno vytištěném progrqamu.

Co má cenu -- dělat osvětu "hele, takhle to dělaj u císaře Pána, pojďme napodobovat dvorské zvyklosti.
Bylo to tady tak v posledních staletích a nic jinýho se v masovým měřítku nedá dělat.
Těch pár lidí, co poznalo svět a co si svůj altruismus musej honit navzájem, ti se sejdou na fejsbůčku nebo v hospodě a tohle nepotřebujou.
Takže... je potřeba jednak dělat výlety za hranice, což třeba při Aťasu funguje, druhak dělat akce ciozokrajných formátů u nás s osvětou, jak to funguje jinde a že jsou to taky jenom lidi, žádní světci, kterých by bylo třeba se bát.
# santaFreud 2014-07-09 10:48
Pořád přemejšlím, comyslíš tím "emancipované ženy".
A furt mi vychází, že tím myslíš PROFI.
Jenomže to není totéž.
Emancipovaná je moje drahá, ale o zisku neuvažovala, ani když jsme na tom byli hodně černě s kešeňou.
A přitom dominantní, přirozeně autoritativní holka, která se umí i zasmát a pochválit, to není až tak obvyklej zjev.
Znám tucty domin. Sice mám pudovou averzi k autoritám, pubescentní, ale chovám se k nim jako na střední škole k profesorům a všichni jsme spokojeni.
A jenom málo z nich je... veselých.

Bavil jsem se tuhlevá s DREXem.
On je to moc moudrej člověk a jsem si jist, že kdyby se dal před lety najiný koníčky, dneska by byl špiškovým šamanem nebo skvělým psychologem.
Moudrej člověk s vytříbeným citem pro jemné nuance prožitku.
S instiktem, který už lze nazvat telepatií.
Nechtěl bych se mu dostat pod ruku. Neschoval bych nic.
# santaFreud 2014-07-09 10:48
Vyprávěl, jak seděli kdesi v Košicích či kde "takhle, jak chodím", tedy v kůži, v parádním střihu dle tradic nacistických uniforem... a že přišli "domácí" a tě+žce se jim vysvětlovalo, že se teď do kůže nepřevlíkli v hospodě na záchodě jako do kostýmu, ale že takhle dojeli vlakem a v Práglu tak chodj mezi lidma a nic se neděje.
"Hele, když takhle začnete chodit po ulicích, čtrnáct dní na vás budou čumět jako na exoty... a pak už je to přestane zajímat," shrnul to.
"Prostě tady v Čechách se všechno strašně moc řeší, strašně se lidi berou vážně."

A vo tom to je -- malé poměry znamenají strach, že mne někdo překoná a protože máme všichni zkušenost, že překonaným se posmíváme, máme strach z překonání a z posměchu.
Protože se bereme vážně.
Kdybychom se víc bavili s lidma a ne o lidech, přibylo by porozumění, protože ono stačí kolikrát zjistit, že ten nenaáviděný jmachr má taky svoje trápení.
Že dvaceticentimet rovýho čuráka budeme závidět jenom do chvíle, kdy se nám za trest objeví v gatích, potom zjistíme, že všude je chleba o dvou kůrkách.

Takže co s tím.
Osvětu příkladem?
Kdempak, to nezabírá, to jsem si teď půl rokui testoval pokusy na lidech na jiným serveru.
Nelze uzměnit kuilisy tím, že nějak budeme hrát roli.
Nemá cenu vystavět nové kuilisy,, rpotože v nioch lidi furt čekaj to, co je napsáno v dávno vytištěném progrqamu.

Co má cenu -- dělat osvětu "hele, takhle to dělaj u císaře Pána, pojďme napodobovat dvorské zvyklosti.
Bylo to tady tak v posledních staletích a nic jinýho se v masovým měřítku nedá dělat.
Těch pár lidí, co poznalo svět a co si svůj altruismus musej honit navzájem, ti se sejdou na fejsbůčku nebo v hospodě a tohle nepotřebujou.
Takže... je potřeba jednak dělat výlety za hranice, což třeba při Aťasu funguje, druhak dělat akce ciozokrajných formátů u nás s osvětou, jak to funguje jinde a že jsou to taky jenom lidi, žádní světci, kterých by bylo třeba se bát.
# santaFreud 2014-07-09 10:49
(O tom, jak jsme emancipovali zmíněného subíka, o tom napíšu příště. Napřed jsem neměl žádný námět na sloupek a potom jsem prost nestíhal.)
# kanoid 2014-07-09 17:43
AhojTe,-SF,reda kce eleferna a všechno BDSMáctvo.

Snad jindy a jinde odpovím podrobněji a líp.
Nyní telegraficky.
Chraň mne ruka páně, jestli Já vždy když sděluji, že mnoho dobrého v Českém BDSMáctví je nepomyslím na merit a alfu a omegu a svatý grál toho dobrého a to jest:
onen altruismus Českého BDSMácta.
Opravdu znovu obnovení Aťasu,-se dá srovnat z onou pravdivou legendou znovuvystavění Národního divadla.
(A to obnovení Aťasu altruistickou cestou).
# kanoid 2014-07-09 17:56
Tabrončiny akce Zajíců.
Opravdu originální nápad jak malé Čechy přirovnat
k BDSMáckým velmocem(USA, BRITÁNIE, NĚMECKO, JAPONSKO).
Neměl bych nic proti,kdyby se Tabrončin nápad dostal do učebnic sexuologie.


Přísahám, že jsem nevěděl nic, ale zhola nic o tom, že
České BDSMÁctví(nepro fi), je na tom na poli FOTOGRAFIE, TAK FINANČNĚ BÍDNĚ.

Pojďme napodobovat dvorské zvyklosti,-ukra dl jste mi SF nápad.Zažaluji Vás až do Haagu.(radostný žert).

Ta napodobenina dvorských zvyklostí, to je ta má emancipace žen.

Teď spěchám, takže až příště nebo někde jinde to rozvedu, ale Stanislavského( Otec moderního divadla,-
ruský Žid, působení počátkem 20 tého století, na Brodway Theatre scene), jsem četl a logicky nelze měnit kulisy ve stylu(ono to nějak dohrajem), to na stopro,
lidé maj něco na programu, s tím taky sto procentně
souhlasím,ale je to něco o vnitřku.
# kanoid 2014-07-09 18:04
Dle Stanislavského a dle mé emancipace je to něco
o vnitřním světě.Ztotožněn í se s rolí.
Přísambůh, styděl jsem se to naspat, ale Aristo
o tom píše.

Na malost není třeba malého Českého vuřtíka, je na ni třeba Dvorský lesk,( to by asi mohlo zabrat),
přímo turnaj.

Proto se Vám zdálo, že píši o profinách.
Že v tom je turnaj soutěž, profit ze soutěže.
Není to jen o profinách.

A i kdyby každý si představuje ty tupohlavé dominy(sexuální pracovnice ) z 90 tých let .

Né.

I subinky mají právo být fotomodelky profiny.
Jen fotomodelky.

Být fotomodelem není hřích.

Sex i BDSM je o erotice, kráse vagíny, ženském těle o
prostě ženské výzvě, (Možná Aristově věci), co já vím, rozhodně BDSM je víc o Aristově věci, mé vizi malovat ženská nahá těla, je víc než o tom, že si dva chalani
řeknou v hospodě: a dnes bych nějakou oklátil.
# kanoid 2014-07-09 18:11
Ale zkuste v zemi závistivců ukázat že malujete krásná nahá těla.
Zdvojnásobíte závist, na nahou krásku a na malíře.

Na to je třeba dvorský metr.
Urazils, urazils ses krásou jiných,(modelek a malířského
umění) vyzvi na souboj ale souboj ber vážně vnitřně rytířsky vážně jak píše Stanislavsky s rolí se musíte víc než zžít,(Tak píše i Aristo)

Jedině tak.
Zprudka né o druhých mluvit,ale mezi sebou si to rozmluvit, a zprudka na to najet.
Jako na Slováči.

A vyzvat v lesku pojďte to rytířsky pobít(popřít, argumenty, jinýmy fotografiemi, jinou porn produkcí, jiným zakazováním v Česku malovat , fotit a zobrazovat České BDSMáctvo).

Nikdo nepůjde proti( již proto že na to proti nejsou peníze,
jak nejsou peníze za pro-malování Českého bdsm do krásných rámů, na krásném plátně malířském)

Zatím AhojTe.
# santaFreud 2014-07-09 19:06
...leda žeby další fotosoutěž byla na tema "původní BDSM laděná fotografie".
# Milkov 2014-07-10 02:49
Proč ne, ten řev, že si zase zvyšujeme návštěvnost není problém ustát. Ale až do konce července se hlasuje o kočkách, nerad bych to křížil. Ty se, mimochodem, nakonec dost dobře rozjely, akorát budu muset vyřešit dvě členky redakce, které mají šanci na vysoká místa. Asi tím, že pojedou mimo soutěž :)
+1 # santaFreud 2014-07-10 04:50
Jo tak tohleto znamená to často používané sousloví "sexy "sexy pracovní tým"...!
+1 # kanoid 2014-07-10 09:44
Dobrý den, Veškeré mnou Vážené České BDSMáctvo.

Jo,přeji Vám co jste v Redakci Eleferna,ustát ten řev.
Jo, přebohatá, kultivovaná, výchovná, úsměvná bibliotéka, akce koček a fotomodelek, souhrnem tým
mající skvělou literaturu a navíc Tým jenž je SEXI, dík svým sexi akcím:kočkám a možná napříště i nového druhu fotosoutěže.
Možná bůh chce, abych byl zatím ve svém rodišti.
Já se nemohu od tohoto Jesenicka odlepit.
Rozhodně vím, že akce kočeki možné druhy nových fotosoutěží nestihám.
Nestihl jsem ani Nuff zvolání: Jede se na German Fetish Ball, přidejte se kdo chcete.
O mne nejde(nejde o to že jsem byl až na Times Square v Nyc, a že jsem zde ve vidlácké divočině),nejde proto
protože lítám ve hvězdách a baví mne to.
(Dořešení rodiných pozůstalostí, dořešení matematiky
Černé energie, Černé hmoty, Černých děr, všech paralerních cosmů).
# kanoid 2014-07-10 09:55
( Mezi námi, míním nyní v tom nejlepším svědomí Vám sdělit, že UFO se nebere moc vážně, ale že v současnosti, je věda natolik již volná od dogmat, že přiznává, že dle matematiky je život v celém kosmu a že
musí být paralerní vesmíry,-kdyby nebyli, nemohli bychom existovat ani my).
( Jste v Práglu, tak dojďěte do kniž.domu Luxoru a žádejte knihu Davise Vesmírný Jackpot,-kniha je tam v Luxoru, potvrzuje co jsem napsal,Davis byl spolupracovník Einsteina 21 stol, -Hawkinga,bohuž el Davis používá špatnou matematiku,ale zhruba a v populární četbě bez jediné rovnice v knize, Vám sděluje to co Já,-bez paralerních cosmů bychom neexistovali).
# kanoid 2014-07-10 11:31
Když jsem u Nuff.
( Jo dobrý zatím a napořád furt do budoucna automaticky dobrý,
Vážím si jí za její emancipovanost, inteligenci a práci co odvedla v budování Českého BDSMáctví-ale, nyní si dovolím, jí použít jako cvičnou anču, cvičného panáka,-v dobrém to míním,-cvičnou aničku pro případ: Stanislavski a České BDSM.)

Stanislavski.
.Pointa jeho učiva.
Jste reálně z hlediště, tam máte strýce moderního cyklistu.
Ale Vy na Jevišti jste jen Hamlet, Váš vnitřek duševní vidí jen Románskou, předgotickou kulturu ranného středověku a tuto kulturu vidíte jak na svém Jevišťátku tak v hledišti .
To je to Stanislavského totální ztotožnění se s rolí.
(Goldwyn a Mayer se neštítily tohoto z Broodway Theatre Districtu ukrást a převést do Hollywoodu,jak to převedly, Hollywood se stal Pánem moderního filmu pro celou planetu lidí).
# kanoid 2014-07-10 11:31
Nuff vyzývá, že jede na další German Fetish Ball.(Jedná se o cvičení s cvičnou ančou).
Ale nepoužije žádné laxní, kdo chcete přidejte se .
(To je to Vaše SF,-Čeští BDSMáci již maj v programu to a to, jsou tak naprogramovaní.
A nepohne s nimi kosmetická úprava, změna kulis, jsou naprogramovaní absolutně
Ignorovat Českou fotografii.Mnoz í poslechnou pravidel Českého BDSMáctví,ale co se týče fotografie:
NÉÉÉÉ. Kříčí nejsme idioti abychom byli poslušni a vázáni na fotografie Českých BDSMáckých,
vůdců, celebrit a všeho Češství, vždyť bychom nic neviděli, nic tu není v Česku, pokud chceme ¨
Něco vidět z BDSM, musíme zadávat na Netu, místo CZ, tak de. , com. , org, ,co.uk. , jap. ,
ru. ,Pl. , ale rozhodně né CZ.)
# kanoid 2014-07-10 11:32
Nuff vědoma si takovéhoto programu, mohla jen učinit maximum:Zvolat přidejte se.
(Kdyby takto nebyli naprogramováni Čeští BDSMáci, Nuff by zvolala jedem tam, přihoďte
své fotopráce, možná tam s nimi vystavíme stánek či co něco podobného.)
Musí se do toho jít z totálním ztotožnění se.
Doslova a do písmene, odbourat v nás případný deformační věk 12 ti let.
(Možná že totiž, ta 25 ti letá Českého BDSMáctví fotograficko-pr odukční Tma,nás
deformovala patologicky(vel ká pímena nejsou překlepy, snažím se ale minimalizovat
celá slova psaná pod caps lock, ale neodpustím si významnější slovo označit
na počátku velikým písmenem),defor movala natolik,že jsme jak pubescenti
12-tého roku našeho žití.(Červenáme se při prvním hambatějším fotu z
Českého BDSMáctví).
# kanoid 2014-07-10 11:33
(Řev závistivců, při akci Kočky je toho důkazem?,či není?,nevím.)
(Možná to je to Vaše SF, bereme se příliš vážně, někdo někde si v Česku neví rady,
pomůže si přechodnými a dočasnými a jím nerepektovanýmy pravidly a ta pravidla
se stanou trvalými a diktátorskými a tvrdými a nesesaditelnými sankcemi pro zbytek
Českého BDSMáctva.)
Lze leda jít do toho z totálním přesvědčením.
Vždyť již jsem 35 let dospělou osobou a 25 let občanem, svobodného státu,
probůh, již na mém jevišti mého života nemusím vidět červenou tvář, stydícího se
12 ti letého klučíka žijícího v policejním státě.Můžu vidět, že jsem Hamlet,
že jsem Nahý Císař s nejlehčími šaty na světě,-žádnými šaty.
# kanoid 2014-07-10 11:33
Můžu vidět, že (i byť by to byli neprofizony, málopeněžní, BDSMácké, České,akce),i
fotograficko soutěžní akce, hambatější,(koč ky a modelky), jsou pro mne Hamleta,
dospělého člověka(Českého , moderního, ze svobodného, právního, státu člověka),
jak vyšité.Na míru vyšité.(I když okolí řve závistí a nacvičenými slovy z programu, jsme
malé děti, jsme malé děti, žijeme v diktatuře, žijeme v diktatuře, není IN hambatější foto,
nesmí být in hamatnější foto, hamabtější foto musí být OUT).
Třeba jindy zahraničí přijede do Čech, dotočit nějaké fotografie.(BDSM)
Vanilkovský svět,- Hollywood se tak v Práglu činí již automaticky 20 let.
To by byl SF, ten císařský dvůr.(Jeho lesk).
# kanoid 2014-07-10 11:34
Jedno je jasné SF, nám oběma.Malé poměry, malých ohníčků na opékání, malých Českých
vuřtíků, na malé zahrádce, jednak nelze překonat malostí(závistí ,-což je obrana proti malosti
i téže), jinýmy vuřtíky od konkurenčního malo Čecha řezníka Pepy Vozemboucha,z Horní
-Dolní Zakopaniny, vesničky krásné, malé České, malované,ale lze překonat,medajl emi od
Císaře( a tím vším kolem co k tomu patří,Kaplan,tu rbíny, Vichtrle,kontak tní čočky,Kafka,
WITTGENSTEIN-probůh,pro celou planetu lidí, pro 20 té a 21 století jeden z největších, filosofů,
a hle po ženě jeho bratra se jmenuje huť POLDOVKA,podle Leopoldiny,-)lz e,-tyto malé poměry,-
překonat tím kutilstvím, co se za něj dostávalo medajlí od císaře Pána,tím kutilstvím,( CO BYLO
ZA OCELOVÉ ZBROJÍŘSKÉ SRDCE RAKOUSKO-UHERSK A)(co nás přeneslo přes bolševické
časy),a lze jej překonat i jak útěkem z malých závistivých Čech
# kanoid 2014-07-10 11:35
na Univerzity, (do světa, do Vídně, do Bostonu, Toronta,)tak lze je,-tyto malé poměry,-překona t
natvrdo, úplně na surovo, natvrdo, přesně jak SF uvádíte ve věci DREXler,LESKEM, DVORSKÝM
LESKEM.
Ať vidí, že soutěže koček, a jiných možných fotosouťěží se jen LESKNOU.
Ať jim ten LESK VYPÁLÍ OČI.
Však nyní se volá zpět v EU, po slávě RAKOUSKA.
Však za Rakousko Uherska, každý věděl proč ten lesk musí být.(první nerasistická
multinárodnostní armáda moderní doby,nezasahová ní velmocí-Berlína , Londýna, Moskvy,
Petrohradu, Paříže, Washingtonu,Řím a, do obchodníků, průmyslníků,akc ionářů, generálů,
filosofů, ZEMÍ CENTRA EVROPY, ZEMÍ HORNÍHO DUNAJE,)(po Rakousku, nebyl u nás
žádný nezávislý filosof, či generál,nezávis lý na vůli velmocí).
# kanoid 2014-07-10 11:36
Však oni si na ten LESK ZVYKNOU.
Již se nebude volat, byli jsme i před Rakouskem a budeme i po něm, již se nebude volat,
zpátky k malosti a závislosti na posledním generálu vedlejší Velmoci,již se nebude volat,
zpátky k dětství do 12 ti let, do doby pořádného zastydění se při uvidění první hambatější(
aha hanbatější),fot ografie, již se nebude volat ze zášti z úspěchu Eleferna,
sláva Dvůr se leskne, ale alespoň si malé České poměry zvyknou na SEXI LESK
DVORA CÍSAŘSKÉHO,(ELEFERNA).

AhojTe.
# kanoid 2014-07-10 11:55
ty patlale kanoide, zrovna ve věci co je OUT a IN,
jsi nejenže nepsal spisovně slovo hanbatější, jak se má psát,
jako slovo hanbatější, ale tys nedokázal napsat, slovo hanbatější, tak jak jsi to slýchával zkomolené ve škole,
ve svém mládí, jako výraz znějící za hambatější,tys napsal hrůzná slova, hamatnější,hama btější,překlada čské slovníky z esperanta na ufonštinu by si z těmito tvýmy slovy, hamatnější,hamabtější,-neporadily.

AhojTe a užijte si léta.
# kanoid 2014-07-10 12:28
A pozor,dbejte na každičký detail dobře svázené, první a poslední tkaničky korzetu, oné fetish foto modelky,
(já jsem technický antitalent, vše bych pokazil,navíc nevím kde má žena rozum, i když fandím emancipaci žen,tak mnohým těm řečičkám z Cosmopolitanu a jiných,-tv-Prim a, SAMA DOMA,ŽENA ŽENĚ, O NÁS ŽENÁCH,
vůbec nerozumím,proto technicko prakticky nemůžu radit,
ale jedno vím na sto pro, světla, nasvícení, dobře upnuté,
ale dobře upnuté korzety,to musí sedět,

prozradím Vám sladké tajemství,hodin y studujte jak to ty holky na Calmaře dokáží.

Calmara.com

Jeden z nejlepších BDSM fotografických, FETIŠ , gotic serverů světa.

Jediný gotic jenž uvádí porno(Bdsm)
Jediný fetiš jenž je BDSM jen.

Jediné BDSM JENŽ NENÍ BDS A JE JEN FETIŠ.

A ty holky to jedou totálně v reálu.

Reaálnější reál, nikde jinde na serverech, ve světě bdsm, a fetiš,
# kanoid 2014-07-10 12:32
nelze nalézt.

Dělaj to za prachy.

To jo ale přeci jenom.
V tak ukrutně nasurovo reálném prostředí, plném úřeníků vanilek, dělníků vanilek, cestujících vanilek, se tvářit
jako že jsou všichni kamarádi bdsm, a tvářit se že mne ta pouta na veřejnosti děsně rajcujou, hm , třeba to není porno, třeba to není umění, ale LIDSKÝ UM TO JE .

Ale to je jen rada od patlala kanoida.
Ani se jí moc neřiďte.

Jen jsem nachvíli dostal strach, že se něco pokazí.

AhojTe.
# kanoid 2014-07-10 13:42
Jo a nechte, ženské a fotografy v klidu .
Jsem debil.
Já se znám, já se umím podívat do zrcadla.
Proto vím, že jako filosof, možná ano možná né, jsem k užitku v kolektivech, ale sto pro vím, že ty moje techno dodatkové vystrašené dodatky nikdy, nikde nikomu nebyli k užitku, z mé podstaty toho co jsem já,
uzlíček k pláči, uzlíček technické nezdatnosti, giga hangár fobií,-to jsem já.
Jsem debil, ale mám strach aby se něco pokazilo a jak debil,dodávám ty dodatky, se kterýma si každý umí poradit jen já né.
Nebude to snadné, nechte je ty ženské aby se sami parádily, nakrůcaly před zrcadlem, od toho jsou ženské, ony si v tomto poradí samy.
Je to k neuvěření pro dominanty co chtěj řídit celo celičký život otrokyně, ale příroda to opravdu zařídila tak dobře, že ženy v těch šatičkách, parádičkách a zrcadlech a makeupech si umí poradit samy.
# kanoid 2014-07-10 13:50
Ať se to nezvrtne v nějaký pánský striptýz bar, v němž dominátoři budou čekat na výron svého spermatu, a biči hnát
děvy, do nahoty a hanbatých tanců před fotoaparáty.
To už tu bylo.
(nebudeme si lhát do vlastních kapes, ds-life,cz, nadšení z nějaké soutěže v níž byl element, svlékání se a šatiček,dopadlo to, hm nahouby to bylo).

Fetiš Brno, si vyžaduje své.
Já i přes svůj řev, donkchichotský, pořád říkám, neurážím, nechci se nechat urážet, chci ctít všechny co se hodně podíleli na budování Českého BDSMáctví, ale i vím, že jsem se vypařil na léta, že jsem znovunalezenec,
začátečník a že je mou poviností dle pravidel České BDSM, né hned jako cucák,(byť i v bdsm starý pardál),
jako cucák znovunalezenec, vše okomentovat.

Nemůžu tedy říci jak je to s fetiš Brno.
Vím jen jako starý mazák, že od roku 2008, fetiš Brno komplex
# kanoid 2014-07-10 14:02
dal Praze řádnou facku, dal pyšné a nicnedělající Praze řádnou facku, svými akcemi fetiš.

Jen matně tuším, že jde o něco jiného.Tam jde o Bál.
Bál je bál.
Prostě bál. Loví se na něm.(Subinek).
Je prezentační jako večeře v Lánech s pány prezidenty.
Logicky se na tuto prezentaci vztahuje systém pravidel,
katakomb(nic proti tomu nemám),(systém příkazů, nezobrazíš nic z Českého BDSM, nezobrazíš boha svého,)logicky se na tento komplex fetiš Brno, vztahuje systém jiných hodnot, než na soutěž koček, systém sice vyšňořování se ženských, ale za účely lovu, slovení, či prezentace společenského žití v Českém BDSM.
Nikoho by(ani né mne), v životě nenapadlo, v komplexu fetiš Brno pořádat fotosoutěž.

Jiná je Hell party.
# kanoid 2014-07-10 14:09
Tam gotikové, satanáši, se uráčili zapůjčit hlediště, BDSMákům, jeviště z části, a fotografům
Helláci sdělily ať se činí jako by fotily jen zakázky divadla gotik,satanáš,š ermířské divadelní skupiny.

Možná(možná ani nebude, však nejsem diktátor, abych sděloval, že musí být),možná akce sexi původní BDSM
laděná fotografie,-nov ý druh fotosoutěže,je něco jiného od Bálů v Brně a Hell party.

Spíš bych takovou akci, spojoval s částí fetiš night prague, v níž byla pozvána profina fetiš.
(já sám bych tak profláklou profinu hnal vidlema až za les).
Mne se nelíbí práce s dominamy ve fotografii.(Jso u netvárné, pyšné, pitomé ve své vyvýšenosti a hlavně jsou
cynicky profi-navíc sexuální pracovnice).(dutohlávky).

Ta zahraniční profina(není sexuální pracovnicí,)na Fetish night Prague je profláklá komerčním pornem.
# kanoid 2014-07-10 14:15
Ale co takhle odbourat všechna ta humusní mínus.
(sexuální pracovnice co by profiny, profiny co by pornohéérečky,n etvárné osoby, naduté dominy a naduté dominanty, jenž by si mysleli že to vše je pro jejich
tvorbu spermatu ve strip baru v němž se svlékaj ženské na jejich povel a ještě se ty ženské fotí).
(Co když se odbourá v mozku příkazů fotografovi, jedeš jen na bál prezentace, jedeš jen na gotic jeviště)
Co když se přímo panensky čistě řekne fotografovi, či fotografce, hele jedeš mezi BDSMáky, fotit, to není bál, to není prezentace společenská, to není gootic party).

Co když se panensky čistě, křišťálově čistě řekne ženským,nedělát e to pro nás muže, abychom u toho
jako vaši bohové a otrokáři stříkaly spermat, děláte to pro svou krásu.

Ty ženské vám dají co proto.
Nedělejte si z toho srandu, že to bude snadné.
# kanoid 2014-07-10 14:27
Jakmile ty ženské zjistí, že to opravdu je pro jejich parádění se před zrcadlem, s naší trpělivostí je Ámen.
To se ty ženské vyřádí.To bude týdnů a týdnů a možná i měsíců, takových těch řečí o nichž já kanoid nemám ani páru,(kde jsou ty špendlíky do vlasů, kde mám ten utužovací pás, pod tím světlem se mi rozteče make up,ty střevíčky mne tlačí,jakto že ty růžovoučké pouta s plstí nejsou na svém místě, a pořád nevím jestli mám mrkat jako
Marilyn Monroe, či jako Charles Bronson být nehybná v tváři jako v Cera una volta il West, v Tenkrát na Západě,).

Nechte ty ženské se z tím potrápit.
Ony to uměj zvládnout. Nebojte se že ne.

Nemluvte jim do toho.

A už vůbec neříkejte, dřív než to bude:už se těším až já její pán uvidím jak díky ní mému majetku, otrokyni, se mi stvoří sperma výstřik.
# kanoid 2014-07-10 14:29
(To již tu bylo, léta před vznikem komplexu Fetiš Brno, a dopadlo to, hm, hm, blbě).

Ale já již končím.
Už moc kecám.
AhojTe.
# kanoid 2014-07-10 14:32
Jako cucák novonalezenec, nesmím vše komentovat.
Já jen abych nikoho neurazil.
Na to si dávám majzla.
+1 # santaFreud 2014-07-10 15:56
Kanoide, tohle se prostě NEDÁ dočíst.
To zaprvý.
zadruthý -- nějak to nesouvisí s článkem, tak proč to bude navždy pod ním archovováno.
zatřetí:musí se přenastavit ta max.délka postu (ono to ani na překročení neupozorňuje, to byla náhoda, že men o napadlo)
A nakonec: ty potřebuješ normální forum.
Je načase ho přeorat, zjednodušit, vyčistit.
Tak, aby se do něj lidi nebáíli vlízt, že se ztratěj.
Už jenom kvůli tobě, abys vždycky nezapráskal celý Novinky odpovědí na jednu reakci.
# kanoid 2014-07-11 12:40
Aha?
Hm, aha.
Abych se začal učit čudlíky.Dobře.
Zaprvé:Já mám vytříbený cit pro spravedlnost.
Ten mi napovídá-já a forum?
Nebudu před někým v nespravedlivé výhodě?


Zadruhé:Nuž, tedy posudetsky-na Ja.(přeloženo ze sudetské Němčiny-Tak JO.

Já se na pravidla tohoto serveru podívám přes výkend.
Naučím se technické čudlíky,(ty úvodní), z tématu založte si forum.

A aha.
Asi to bude chtít stovku kaček.A třeba né.

A aha.
Váš server je od finského IT génia-kunonen, či jak?
Prostě Váš server je jinný od běžných Čehůnských serverů.

Takže Češi se pořád ztrácej ve vašem serveru.

Dobře, témata příštích dní a týdný, technické, čudlíky,čudlíky a učit se a učit se a učit se.

Chápu, přijímám, souhlasím.

AhojTe a užijTe si léta.
# santaFreud 2014-07-18 12:29
Ale kdepak, zadarmo to bude :-)
http://eleferno.cz/index.php/cz/forum/travnik-hydeparku/235-tady-je-kanoidovo-prevazne-vazne-o-evoluci-bdsmactva#1177

Jednak proto, že tam to bude pohromadě a nebude to rozcouraný přes deset článků.
Jadnak proto, že forum není, myslím, omezeno počtem znaků.
Dálepak... jak k tomu přijdou lidi, oni si myslej, že je to něco k článku a on je to plán na VŘSR.
No a jak k tomu přijdu já... :-D
# kanoid 2014-07-22 11:32
Srdečně AhojTe,SF a všechno České BDSMáctvo.
Děkuji za rady,pomoc,vstř ícnost,já spěchám létu vstříc,
takže jen na tu kratince juknu a letím jinam,tedy do středu letních dní.AhojTe.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 307 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 307

Kalendář

leden 2019
Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
04341296
Statistik created: 2019-01-18T03:38:23+01:00