ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

   Nesmírně efektní důkaz totální odevzdanosti do rukou Pána, kdy úplně roztažená otrokyně začne, poslušně vypnutá, úplně roztažená a zcela nehybná ve stavu maximálního vypnutí těla na povel nebo sama v nejrůznějších situacích, zejména ve stavu absolutní nehybnosti před začátkem dráždění nebo onanie, v pauzách po přerušení, ale i přímo při dráždění či onanii, zhluboka dýchat otevřenými ústy "břichem", a při každém nadechnutí a vydechnutí dávat střídavým napínáním a uvolňováním břicha každý svůj nádech a výdech Pánovi jasně najevo.

   Dýchá-li nahá a většinou značně pohlavně rozdrážděná otrokyně břichem, musí se dýchat skutečně zhluboka úplně otevřenými ústy a s pohledem oddaně upřeným do očí Pána!

   V posici vleže musí mít nahá otrokyně při dýchání břichem maximálně roztažené nohy a oči upřené vzhůru nebo na Pána, před začátkem mučení se musí na povel dívat na připravený nástroj nebo upřeně sledovat pohledem poslední přípravy k začátku svého mučení.

   Při onanii je možné nahé otrokyni nařizovat dýchání břichem ve všech v úvahu přicházejících posicích; přímo během onanie je to však velmi obtížné, neboť jeho rytmus je úplně jiný než kmitání přes poštěváček; onanující otrokyně proto obvykle poněkud zpomalí onanii.

   Pán proto nařizuje nahé otrokyni dýchání břichem hlavně před začátkem onanie, a po jejím nečekaném rázném přerušení, občas však i během ní. Poslušně onanující otrokyně se na povel bleskově dráždivě vypne směrem k Pánovi, obvykle široce otevře ústa, upře mu pohled do očí a pak před ním při každém nádechu mohutně napíná břicho a při výdechu je zase úplně uvolňuje.

   Pán musí přísně dbát, aby onanující otrokyně byla perfektně vypnutá, měla úplně otevřená ústa a aby střídavé napínání a uvolňování jejího břicha bylo i uprostřed onanie jasně viditelné.

   Velice efektní je, když úplně nahá otrokyně dýchá břichem - zejména před větším počtem přítomných - vstoje nebo vkleče mírně rozkročmo na stole, případně když má navíc úplně překryté oči nebo pokud je pevně spoutaná, například vleže na velkém stole uprostřed místnosti obklopená hloučkem přihlížejících před začátkem náročného mučení…

   Dýchání břichem je možné od otrokyně vyžadovat i v mnoha dalších posicích a situacích, například po nástupu do Pozoru vstoje před Pána a podobně.

   Podle různých orientálních učení (pravděpodobně nepříliš vzdálených od pravdy) je břicho středem osobnosti člověka!

Úplné zakrytí očí

   Pocit nepředstírané odevzdanosti otrokyně do rukou Pána je možné vystupňovat úplným a pevným zakrytím jejích očí.

   Zakrytím očí otrokyně se okamžitě naprosto změní celková atmosféra a celá praktika dostává velmi zvláštní, neobyčejně intimní ráz; nahá otrokyně ztrácí možnost sledovat svého Pána pohledem a vnímá veškeré úkony a všechny další doteky výhradně jen povrchem nahého těla.

   Již od začátku je proto vhodné otrokyni občas před začátkem dráždění nebo onanie úplně zakrýt oči a dráždit ji nebo ji nechat onanovat "naslepo". Rafinovanost spočívá hlavně v tom, že otrokyně není schopna předem rozpoznat ani okamžik, kdy se jí Pán dotkne, ani na kterém místě těla, ani o jaký druh doteku půjde - a ani v okamžiku, kdy nějaký dotek ucítí, ještě vůbec neví, co to znamená a jak to bude pokračovat; to všechno poznává teprve zpětně, když už je vše hotové a kdy už proti tomu nemůže vůbec nic dělat. Lze říci, že teprve se zakrytýma očima je otrokyně skutečně naprosto bezbranná!

   A je snad zbytečné dodávat, že v takové situaci, tedy s úplně zakrytýma očima, je otrokyně na každý dotyk, zejména nečekaný - a což teprve nečekaný dotyk na intimní místa svého těla - doslova nepředstavitelně citlivá.

   Aby však zakrytí očí mělo nějaký význam a splnilo účel, musí být bezpodmínečně pevné a úplné; nahá otrokyně se zakrytýma očima by neměla mít nejen nejmenší představu o tom, co se kolem ní děje, ale ani zda je okolo ní v místnosti světlo nebo tma!

   Pán může zakrýt nahé otrokyni oči buď hned na začátku, tedy v době, kdy před ním stojí úplně nahá a připravená v Pozoru - nebo kdykoli poté, například před jejím ulehnutím na stůl; nejpozději však těsně před začátkem dráždění, případně její onanie.

   Nahá otrokyně je s takto zakrytýma očima skutečně naprosto vydána (odevzdána na pospas) do vůle Pána a navíc to tak skutečně vnitřně cítí, vnímá a pocitově prožívá…

   V nezbytných případech musí být Pán nevidoucí otrokyni přiměřeně nápomocen, například při jejím přechodu z místa na místo, kdy jí musí "navádět" vhodnými pokyny, povely či příkazy, při rázném seskoku krajně vydrážděné nevidící otrokyně ze stolu, případně jiných rychlých změnách posice, jí dávat záchranu, aby se neuhodila, neuklouzla anebo neporanila - ve smyslu zásady, že Pán má nejen v tomto případě, ale pořád, plnou odpovědnost za její zdraví - a pokud má otrokyně úplně překryté oči, platí to dvojnásob!

   Otrokyně je proto povinna nechat se kdykoli na přání Pána přivést se zakrytýma očima k orgasmu a dávat mu po celou dobu dráždění nebo nepředstírané onanie - zejména však během orgastických stahů svého bezbranného nahého těla - obzvlášť zřetelně, eroticky dráždivě a efektně svou absolutní odevzdanost.

   Jakmile se otrokyně silněji rozdráždí, může její Pán začít po občasném nečekaném přerušení dráždění či onanie provádět na jejím nahém těle nejrůznější nepříjemné úkony. Jinak může nahá otrokyně před Pánem se zakrytýma očima po přerušení dráždění nebo onanie dráždivě cvičit, válet sudy, plazit se břichem nebo celým tělem po zemi, přerušovaně močit a podobně.

   Nahá otrokyně musí během dráždění či onanie s překrytýma očima cítit a vnitřně prožívat svou absolutní bezbrannost, úplnou bezmoc a naprostou odevzdanost do vůle Pána mimořádně intenzivně - a samozřejmě ji musí dávat veškerým svým chováním naprosto viditelně najevo!

        

Smyslné vlnění rozkrokem během dráždění

   Pán musí od drážděné otrokyně přísně vyžadovat i smyslné vlnění rozevřeným rozkrokem přímo během dráždění. Zřetelně vzrušená otrokyně musí na povel pod prsty Pána před ním na stole rozdrážděně vlnit úplně rozevřeným rozkrokem a přitom většinou vzrušeně sténat rozkoší. Vlnění samo o sobě nemusí být nijak intenzivní, musí však mít zřetelný emocionální "náboj", a mělo by tedy být jasně vidět, jak drážděná otrokyně svou pohlavní rozkoš silně emočně prožívá.

Jde tedy o souvislé, zjevně otrocké vlnění rozkrokem, které by se otrokyně měla pod vedením Pána naučit postupně zrychlovat a zesilovat až do jakési extase.

   S předchozím svolením Pána může otrokyně občas uprostřed dráždění začít před ním na stole smyslně vlnit rozkrokem i sama a případně ho rovněž zesilovat až jakoby do extase.

   Pán může nahé otrokyni přikázat, aby mu během dráždění dávala kromě rozdrážděného vlnění rozkrokem najevo i další projevy nepředstírané pohlavní rozkoše; například se před ním na stole během vlnění všemožně vzpínala, upírala na něho oči plné nesmírného vnitřního požitku, otevírala vzrušením ústa, občas by měla jejím tělem projet zřetelná rozdrážděná křeč…

   Tyto vzrušené více méně mimovolné stahy rozevřeným rozkrokem musí drážděná otrokyně před Pánem na stole viditelně vnitřně prožívat a vnímat je jako důkaz své totální odevzdanosti do jeho vůle; jde však o to, aby byly dobře viditelné a měly zřetelný emocionální podtext.

Práce celého těla během onanie

   Také během onanie věnuje Pán kromě její přirozenosti velkou pozornost zcela pravdivému a uvolněnému reagování nahé otrokyně celým nahým tělem.

   Onanující otrokyně se tedy musí snažit dávat své stoupající sexuální vzrušení Pánovi najevo zásadně celým nahým tělem tak, aby na ní byl stupeň jejího pohlavního vzrušení po celou dobu jasně znát a aby Pán její rozdráždění jasně viděl. To znamená, že její stoupající vydráždění na ní musí být dobře patrné podle chvění jejího těla, mimovolných stahů všech jeho partií, stupně zduření stydkých pysků a prsních bradavek, podle výrazu obličeje, způsobu dýchání, škubání nohou, při silnějším rozdráždění i břicha, konečků prstů na rukou nebo i na nohou atd.

   Velmi efektně působí, když se nahá otrokyně onanující před Pánem vstoje nebo vkleče rozdrážděně zaklání, vzrušeně otevírá ústa a případně vyráží rozdrážděné výkřiky. Ideální pak je, když má uprostřed vášnivé onanie před Pánem mohutně zduřelé i prsní bradavky.

   Nepředstíraná onanie před Pánem je pro otrokyni vynikající příležitostí dokázat Pánovi svou opravdovou odevzdanost a prožít nesmírně vzrušující chvíle svého absolutního sebeodevzdání.

Změny napětí různých svalových partií těla

   Zřetelně pohlavně vydrážděné otrokyni může Pán přikázat, aby podle jeho povelů sama poslušně napínala a uvolňovala určité svalové partie těla; i během intenzivního dráždění či onanie jí může nařídit např. napnutí svalstva půlky zadnice, celé zadnice, břicha, stehen (i pouze jednoho), paží, krku, chodidel, prstů na rukou nebo na nohou atd. Stačí si dobře prohlédnout učebnici anatomie a uvědomit si, co všechno může žena vědomě ovládat!

   Při mnoha různých příležitostech včetně manuálního dráždění a nepředstírané onanie používá Pán i povely ke změně napětí těla nebo určitých tělesných partií otrokyně: "Napni se!", "Vypni se!", případně "Vypni se celá!" a rozdíl mezi nimi, "Vypni břicho!", "Vypni prsy!" atd.

   Všechny tyto změny svalového napětí svého těla nebo jeho určitých partií musí nahá otrokyně provádět okamžitě, přesně a vždy tak, aby byly již na první pohled jasně viditelné!

   Změna svalového napětí určených partií musí být na nahém těle otrokyně vždy dobře vidět!

   Umí-li otrokyně vědomě ovládat svalové partie v rozkroku či dokonce přímo v pohlavních orgánech, Pán by ji v tom měl během dráždění i onanie trénovat co nejčastěji.

--- Předchozí kapitola   Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 570 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 570

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04445454
Statistik created: 2019-02-16T13:22:03+01:00