ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Jednou z dalších základních sebepřemáhacích dovedností otrokyně je schopnost udržet své nahé tělo v naprostém klidu, a to jak před začátkem nebo po přerušení, tak během dráždění či onanie. Absolutní nehybnost jejího jinak zřetelně rozdrážděného těla je jedním z dokonalých důkazů její skutečné odevzdanosti do rukou Pána - a to tím větším, čím prudší je její předchozí rozdráždění - za určitých okolností dokonce ještě mnohem větším než třeba dlouhodobé zabraňování orgasmu a tedy důkaz jejího nepředstíraného sebepřemáhání.

   V souvislosti s onanií přichází absolutní nehybnost těla nahé otrokyně v úvahu zejména ve chvílích bezprostředně před jejím začátkem nebo v pauzách mezi onanováním.

   Absolutní nehybnost celého těla úzce souvisí se správným prováděním povelů "Pozor!" a "Pohov!"; nejčastějším případem je situace, kdy nahá otrokyně v určité pozici napjatě čeká na začátek dráždění nebo rozkaz k zahájení onanie. Často se využívá jako projev naprosté poslušnosti a oddanosti rozdrážděné otrokyně po rázném přerušení jejího dráždění či onanie.

   Před začátkem dráždění nebo onanie přikazuje Pán nahé otrokyni připravené k dráždění nebo otrockému onanování v základní pozici vleže na stole, případně vypnuté vstoje, vkleče či v jiných pozicích, absolutní nehybnost celého těla rázným povelem "Pozor!"; nahá otrokyně musí na Pánův povel zareagovat skutečně bleskově a celá se poslušně vypnout a na předchozí pokyn Pána si volnou rukou roztáhne stydké pysky rodidel, v základní pozici vleže na stole maximálně rozhodí nohy od sebe, vypne rozkrok nahoru, napne ruce (volnou ruku) za hlavu a upře pohled nehybně vzhůru. Pán od ní musí vyžadovat, aby se skutečně celá úplně napnula a aby na ní bylo jasně znát její vnitřní vzrušení. Na rozkaz Pána si otrokyně rozevře rukou stydké pysky tak, aby jí Pán dobře viděl do rodidel, na vzrušením se cukající rozevřený poševní otvor.

   V ostatních pozicích, zejména v Pozoru vstoje či vkleče, vypne nahá otrokyně dráždivě celé tělo vstříc Pánovi; současně napne volnou ruku za hlavu po konečky prstů, druhou přitiskne vší silou na poštěváček, zřetelně vypne prsy a podbřišek a upře pohled nehybně vzhůru.

   Nahá otrokyně pak musí bez ohledu na své případné pohlavní vzrušení udržovat až do dalšího příkazu naprostou nehybnost těla; vleže musí mít úplně roztažené nohy a s pohledem upřeným nad sebe vypínat rozkrok. Na otrokyni musí být v této situaci dobře vidět momentální stupeň pohlavního vzrušení, před začátkem úvodního dráždění či onanie zpravidla jen vnitřního.    

   V době "absolutního klidu" může Pán otrokyni připravené k začátku dráždění nebo onanie stručně zopakovat pravidla jejího správného chování při manuálním dráždění: přirozené chování, pravdivé a uvolněné reakce, základy práce nohou (roztahování a přitahování dle stupně momentálního rozdráždění), práce očí (upírání pohledu do jednoho místa) atd.

   Pán provede během usilovného dráždění či onanie krátkou instruktáž otrokyně a vydá jí přesné disposice, kam se má dívat atd, pak nahé vzrušené otrokyni najednou zavelí "Pozor!", v témže okamžiku rázně přeruší její dráždění, resp. onanii a odstoupí; nahá otrokyně přitom musí mít stále maximálně roztažené nohy a dávat pozor na absolutní nehybnost hlavy a pohledu!

   Bez ohledu na to, zda Pán dráždění přeruší nebo nikoli, případně jí nařídí přerušení onanie nebo ne, musí nahá otrokyně příslušnou pozici bez ohledu na své pohlavní vzrušení skutečně absolutně nehybně udržovat: vleže na stole roztahuje nohy do maxima a s pohledem upřeným vzhůru nad sebe poslušně vypíná před Pánem svůj bezbranně rozevřený rozkrok.  

   Nehybně vypnutá otrokyně přitom musí dávat pozor zejména na to, co je pro ni nejobtížnější, tedy na naprostou nehybnost hlavy a pohledu! Není-li drážděna, musí zhluboka dýchat (nosem, silně rozdrážděná pootevřenými ústy), bez ohledu na dění okolo upírat pohled přímo před nebo nad sebe! Pohlavně vzrušená otrokyně však musí dávat své rozdráždění zřetelně najevo; před úvodním drážděním či onanií obvykle jen vnitřní, po rázném přerušení dráždění či onanie by se měla celá chvět vzrušením a jejím vypnutým nahým tělem samozřejmě mohou projíždět mimovolní - a tedy vůlí prakticky neovladatelné - stahy pohlavního vzrušení; v prvních chvílích po povelu "Pozor!" během dráždění nebo onanie se může prudce rozdrážděná nahá otrokyně celá zřetelně chvět vzrušením.

   Během dráždění Pán nařizuje otrokyni absolutní nehybnost těla spolu s jeho přerušením většinou teprve tehdy, když se před ním zřetelně rozdráždí - a to rázným povelem "Pozor!"; stejně tak při onanii nařizuje otrokyni absolutní nehybnost těla tehdy, až se před ním prudce rozdráždí, a to povelem k přerušení onanie ("Stop!" nebo "Dost!"), který je zároveň rozkazem k zaujetí absolutní nehybnosti - samozřejmě v posici, ve které nahá otrokyně onanuje.  

   Onanující otrokyně pak musí bez sebemenšího zjevného poklesu svých reakcí (rozdráždění) nebo dokonce přerušení masturbačních pohybů Pánovi ústně potvrdit, že jeho pokynu rozuměla, např. slůvkem "Rozumím!"

   Po přerušení dráždění, resp. onanie povelem "Stop!" či "Dost!", se nahá otrokyně bleskově vypne do pozice "Pozor!", v pozici vleže současně rozhodí nohy do naprostého maxima a pak před ním udržuje absolutní nehybnost celého těla, dokud ji Pán nezačne znova dráždit nebo do jeho dalšího povelu, kdy jí poručí obnovit onanii.

Stejně musí nahá otrokyně zareagovat i na povel "Pozor!" uprostřed souvislého intenzivního dráždění nebo vášnivé onanie! Rozkazem k zaujetí absolutní nehybnosti je totiž vždy již samotné přerušení dráždění nebo povel k přerušení onanie ("Stop!", resp. "Dost!"), kdy musí zřetelně vydrážděná otrokyně bezpodmínečně zareagovat opravdu bleskově a okamžitě se sama bleskově vypnout a znehybnět!

   Na povel Pána si nahá otrokyně ve chvílích absolutní nehybnosti před začátkem dráždění či onanie anebo po rázném přerušení onanie volnou rukou (popř. oběma rukama) úplně roztáhne stydké pysky a umožní Pánovi i dalším přihlížejícím nerušený pohled na poševní otvor nebo až do pochvy, před onanií na prsech si prudce stiskne mezi prsty jejich bradavky atd.

   Nepřikáže-li Pán otrokyni předem něco jiného, musí být v posici vstoje a vkleče v době absolutní nehybnosti bezpodmínečně otočena čelem k Pánovi, oddaně mu vypínat vstříc celé nahé tělo a dívat se přímo před sebe. Pokud má před začátkem onanie nebo v krátké pause ruku připravenou k dalšímu onanování, neměla by si jí před Pánem zakrývat větší část těla než je nezbytně nutné (okolí rodidel, prsy atd). Na nahé otrokyni musí být v této situaci dobře vidět momentální stupeň jejího pohlavního vzrušení - před začátkem onanie ovšem pouze vnitřního.

   Pokud Pán zamýšlí nařídit onanující otrokyni, aby po přerušení zaujala a pak udržovala absolutní nehybnost celého těla v jiné pozici, například v posici vstoje rozkročmo bleskově předpažila obě ruce dopředu a zvrátila hlavu vzad, musí jí předem vydat příslušné instrukce.

   Pán musí přísně trvat na naprosté nehybnosti hlavy a pohledu upřeného přikázaným směrem! A opět je třeba upozornit, že absolutní nehybnost celého těla vždy znamená i naprostou nehybnost pohledu upřeného přímo před sebe (vleže nad sebe) nebo do očí Pána!

   Pán může nahé otrokyni v době absolutní nehybnosti jejího těla v kterékoli posici kdykoli nařídit, aby začala pomalu zřetelně dýchat břichem.

   Nehybnou otrokyni si Pán může podrobně prohlížet, rozevírat jí stydké pysky rodidel, nahlížet jí do pochvy, provádět jí na nahém těle různé úkony a manipulace, zejména v pohlaví.

   Čím větší je v okamžiku povelu "Pozor!" vydráždění otrokyně, tím větší úsilí a sebepřemáhání ji stojí udržování opravdu absolutní nehybnosti celého těla včetně pohledu a tím větším projevem nepředstírané odevzdanosti Pánovi je její skutečně dokonalá absolutní nehybnost.

   Dráždění otrokyně nehybně vzepnuté ve stavu absolutní nehybnosti před Pánem na stole, odevzdaně roztahující nohy a vypínající poštěváček, je vzhledem k nutnosti přísného tlumení všech projevů svého rozdráždění pro každou otrokyni velmi náročné a mimořádně namáhavé!

   Po určité době Pán najednou nahé otrokyni rázně zavelí "Pohov!" nebo jí stejně jako při úvodním dráždění položí ruku na vypnuté břicho a chvíli jí přejíždí rukou po těle, pak jí rázně sjede mezi nohy, nahmátne jí poštěváček a začne s jeho dalším drážděním. Úplně nehybná otrokyně se smí uvolnit až při prvním doteku jeho ruky na svůj klitoris.

   Pán může nařizovat otrokyni absolutní nehybnost rázným povelem "Pozor!" skutečně zcela nečekaně, postupně prodlužovat její dobu až na několik minut, a pak si otrokyně po celou tuto dobu (jakoby) vůbec nevšímat; nahým tělem nehybné otrokyně samozřejmě mohou projíždět zřetelné mimovolní stahy silného pohlavního vzrušení.

   Pán může dát otrokyni povel k vypnutí těla a jeho udržování v absolutním klidu i kdykoli během pausy po přerušení dráždění nebo onanie, později i přímo během dráždění či onanie.

   Při přerušení onanie Pán zpočátku nahou otrokyni upozorní, že rozkazem k zaujetí absolutní nehybnosti je již samotný povel k přerušení onanie, tedy "Stop!", případně "Dost!"

   Pán by měl od nahé otrokyně vyžadovat i smyslné roztahování stydkých pysků volnou rukou ve stavu absolutní nehybnosti před začátkem onanie, stejně jako bleskové rozevření rodidel po rázném přerušení onanie a pak skutečně oddané vycenění rozdrážděných rodidel vstříc jeho pohledu - občas jí přitom může nařídit, aby současně zhluboka dýchala břichem a přísně ji vést k tomu, aby vypnula zřetelně prsy a podbřišek.

   Absolutní nehybnost vypnutého těla nahé otrokyně končí buď povelem Pána "Pohov!" nebo v okamžiku doteku jeho prstů na její poštěváček, případně jeho rozkazem k začátku onanie; při jejím mučení buď dokončením určitého úkonu anebo v určeném okamžiku po jeho vykonání.

Udržování absolutní nehybnosti celého těla během onanie

   Na rozdíl od manuálního dráždění je velmi efektní, když Pán nařídí otrokyni bleskové vypnutí celého těla a udržování absolutní nehybnosti i přímo během onanie, tedy bez jejího přerušení.

   Absolutní nehybnost nahé otrokyně přímo během její onanie totiž znamená, že se jí smí pohybovat pouze ruka, kterou onanuje, resp. výhradně konečky kmitajících prstů, což je pro ni samozřejmě nesmírně náročné. Při onanii vleže přitom musí mít úplně roztažené nohy, vypnutý rozkrok, oči upřené nehybně vzhůru a ve všech posicích oči nehybně upřené určeným směrem, volnou ruku buď napnutou za hlavu po konečky prstů anebo si mohutně roztahovat rodidla, aby jí Pán viděl pokud možno až do pochvy!

 

   Nahá otrokyně pak na rázný povel "Pozor!" bez ohledu na svou posici uprostřed intenzivní onanie bleskově vzepne celé tělo vstříc Pánovi (případně i dalším přítomným), upře pohled na Pána nebo do jeho do očí - při onanii vleže rozhodí nohy maximálně od sebe a upře pohled nehybně vzhůru - zřetelně zrychlí onanii, celá se dráždivě vypne a stále dává pozor na úplnou nehybnost hlavy a pohledu! Na předchozí povel Pána si otrokyně musí při onanii ve všech posicích volnou rukou okamžitě roztáhnout rodidla vstříc Pánovi, případně dýchat břichem.

--- Předchozí kapitola Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 493 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 493

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04465104
Statistik created: 2019-02-18T22:39:54+01:00