ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

Onanie se zavázanýma očima

   Velmi vhodné je nahé otrokyni už před začátkem onanie úplně zakrýt oči a pak ji nechat onanovat "naslepo". Jak už bylo dříve řečeno, ráz postupu nebo praktiky se tím okamžitě mění a provedení dostává jakýsi zvláštní, slavnostnější ráz. Teprve s dokonale zakrytýma očima je totiž úplně nahá otrokyně naprosto bezbranná, neboť nemá nejmenší tušení, co se děje kolem ní a veškeré doteky na své nahé tělo vnímá mnohem intenzivněji.

   Nejefektnější a eroticky nejdráždivější je - nejen pro Pána a další přihlížející, ale i pro otrokyni samotnou - po zakrytí jejích očí její onanie vstoje, případně vkleče na zemi, nejlépe však vkleče rozkročmo na stole, při vědomí, že celé její nahé tělo je nekompromisně vystaveno pohledům Pána a dalších přítomných.

   Pán (a s jeho souhlasem i ostatní přítomní) může nahou otrokyni, onanující před ním se zakrytýma očima, všelijak rafinovaně ohmatávat, prohlížet si ji a dávat jí průběžně různé povely a příkazy.

   I se zakrytýma očima je nahá otrokyně povinna jak přímo během onanie, tak před ní i po ní dodržovat veškerá pravidla svého správného chování: dávat neustále jasně najevo momentální stupeň svého pohlavního vzrušení včetně veškerých sexuálních reakcí svého nahého těla, včas dát Pánovi (všem přihlížejícím) znát přicházející předorgastickou extasi, okamžik jejího nástupu a především dát naplno najevo první (a všechny další) orgastický stah svého těla.

   Onanuje-li nahá otrokyně se zavázanýma očima před Pánem, případně dalšími přítomnými vstoje, měla by po několika úvodních orgastických stazích svého těla rázně přerušit onanii a uprostřed svého prudkého orgasmu - s hlasitým výkřikem "Jsem vaše!" - bleskově napnout ruce do efektního rozpažení nad hlavu, vzepnout tělo a nabídnout ho Pánovi (všem přítomným) k "použití"; nadále však musí celá viditelně pulsovat v rytmu orgastických stahů mimovolně projíždějících jejím vypnutým nahým tělem.

   Onanie se zakrytýma očima je neobyčejně působivým důkazem úplné oddanosti otrokyně, zejména vkleče nebo vstoje!

  

Onanie vkleče rozkročmo na stole tváří v tvář Pánovi

   Tento způsob otrocké onanie úplně nahé ženy či dívky je základem postupu mnoha vysoce náročných praktik, často spojených s rafinovaným týráním či mučením rozkročené otrokyně.

   Nahá otrokyně onanující před Pánem (a příp. dalšími přihlížejícími) v této posici musí stále dbát na dokonalé vypnutí celého svého těla, hlavně prsů, břicha a svého vzrušeného rozkroku, pohledům Pána a dalších přítomných a sama dbát, aby jim neunikla sebemenší podrobnost ohledně jejího chování, tělesných, sexuálních a erotických reakcí stejně jako dalších projevů svého rozdráždění. Krátce před nástupem předorgastické fáze by se v této posici měla obzvlášť dokonale a eroticky dráždivě prohnout celým tělem dozadu a snažit se předvést Pánovi (a dalším případným přítomným) svou vrcholící rozkoš opravdu dokonale.

Onanie vleže na zemi roztažená u nohou Pána

   Nahá otrokyně předstoupí před Pána a po úvodních formalitách ulehne na jeho rozkaz před něj na zem s roztaženýma nohama tak, aby měla přirození doslova vyceněné vstříc jeho pohledu. Pán by měl stát co nejblíže k jejím roztaženým nohám.

   Úplně nahá otrokyně by se měla vleže nejdřív začít podle jeho pokynů smyslně hladit po těle od prsů (se vztyčenými bradavkami) přes hrudník, břicho, pupek (v kterém by se měla chvilku vzrušeně dloubat) a dále pomalu přes ochlupení do rozkroku až na přirození, které by si měla před Pánem poslušně roztáhnout a rovněž se v něm chvíli hladit), až skončí s rukou nehybně přitisknutou na poštěváček a dráždivě se vypne. Vzrušená otrokyně pak vyčká takto poslušně vypnutá na přísný rozkaz Pána, aby před ním začala onanovat.

   Po celou dobu onanie musí otrokyně dbát, aby byla vypnutá přirozením vstříc pohledu Pána, především stále mohutně roztahovat nohy, přirozeně naplno reagovat celým tělem na stoupající vzrušení a na pokyn Pána se mu přitom dávat upřeně do očí.

   Pán ovšem může občas onanující otrokyni různě obcházet a pozorovat ji ze všech stran a různých úhlů, občas jí jemně položit chodidlo nohy na břicho, podbřišek nebo na prsy, ale dbát, aby jí přitom nebránil v intenzivním onanování.

   Jakmile onanující otrokyně ucítí přicházející předorgastickou extasi, měla by se v této pozici před Pánem vzepnout rozkrokem co nejvýš (jakoby mu ho nabízela) a setrvat tak nejen po celou dobu extase, ale i během orgasmu až do úplného odeznění stahů ve svém těle.

   Když orgastické stahy v těle otrokyně ustanou a otrokyně ukončí onanii, měla by vleže před Pánem na zemi položit ruce bezbranně vzhůru nad hlavu a snažit se mu upřít pohled do očí.

Zvednout se ze země, resp. změnit pozici, smí nahá otrokyně teprve na výslovný pokyn Pána.

Onanie v předklonu vkleče rozkročmo na zemi (na posteli) s rozevřeným pohlavím přímo nad očima ležícího Pána

   Tento způsob onanie úplně nahé otrokyně je možno praktikovat téměř kdykoli mimo vlastní praktiky nebo jako jakousi erotickou „předehru“ před jinými náročnějšími postupy a praktikami.

Pokud Pán nestojí o následné ukojení, nemusí být přitom vůbec nahý; jinak by měl své otrokyni umožnit přiměřený přístup ke svému pohlaví a stáhnout si kalhoty nebo si je aspoň rozepnout.

   Protože Pán přitom leží na zemi či na lůžku naznak, může nad něj nahá otrokyně rozkročmo nakleknout teprve až ulehne; pak si zkontroluje, zda jsou její rodidla v kleku přesně nad hlavou (očima) Pána, okamžitě si je rozevře tak, aby jí Pán do nich dobře viděl, opře se dlaněmi o zem a chvilku počká, aby si Pán mohl její rodidla důkladně prohlédnout a případně zkontrolovat, zda už jsou dostatečně vlhká.  

   Teprve na pokyn (povel) Pána nahá otrokyně přiloží prsty jedné ruky na poštěváček - druhou se nadále opírá o zem (lůžko) - a pak nehybně vyčká na jeho příkaz, aby začala onanovat.

   Na rázný povel Pána si začne nahá otrokyně nad jeho obličejem - s přirozením vyceněným přímo do Pánových očí - rychle kmitat prsty přes poštěváček. Protože na ni Pán v této pozici dobře nevidí, musí mu intenzivně onanující otrokyně dávat své stoupající vydráždění najevo především ústně: hlasitými vzdechy, rozdrážděným sténáním, různými výkřiky; ideální je v tomto případě průběžná ústní reportáž.

   Pán se jí po celou dobu dívá přímo do rodidel, případně si přidržuje její dokonale roztažená stehna rukama; nahá otrokyně si musí třít prsty poštěváček tak, aby mu nebránila v pohledu do svých rodidel (ruku musí mít zezhora – od podbřišku) a její Pán dobře viděl, jak jí rodidla postupně nabíhají krví a rudnou stoupajícím vzrušením. Pán s ní může přitom průběžně hovořit a dávat jí různé pokyny, které onanující otrokyně samozřejmě musí okamžitě uposlechnout.

   I nastupující předorgastickou extasi musí onanující otrokyně dát na vědomí Pánovi ústně, nejlépe hlasitým výkřikem „už (budu)!“ nebo „už to na mne přichází!“ a případně se snažit poněkud přikleknout (víc se rozkročit) a tím přiblížit rodidla k Pánově tváři. Obzvlášť si musí dát záležet na zdůraznění prvního orgastického stahu svého těla a současně zajistit, aby její Pán dobře viděl, co se jí přitom děje v rodidlech, na poševním otvoru i jinde, jak v tom okamžiku pracuje svalstvo v jejím rozkroku, především opět v okolí poševního vchodu.

     Úplně rozevřená rodidla by měla mít nastavená přesně nad ústy Pána, zejména pokud jí z nich ve stavu krajního vydráždění ukapává „milostná rosa“ - ta by měla kapat přímo do jeho úst! Pokud se jí to podaří, měla by se přiblížit rozkrokem k ústům Pána natolik, aby jí mohl olizovat „milostnou rosu“ z rodidel jazykem!

     Pán musí v jejích rodidlech jasně vidět její orgastické stahy!

     Po jejich úplném odeznění (to musí kontrolovat a posoudit Pán!) se může nahá otrokyně opět opřít o zem (lůžko) oběma rukama, ovšem musí zůstat rozkročená s rodidly těsně nad obličejem svého Pána tak dlouho, dokud od něj nedostane pokyn, aby se uvolnila.      

--- Předchozí kapitola Následující kapitola ---

Tento text pochází z knihy Rozkoš bez hranic autora Aristo. Autora můžete kontaktovat mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 253 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 253

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04477650
Statistik created: 2019-02-20T11:30:59+01:00