ELEFERNO - při životě udržovaná verze

Web pro ty, kterým je život příliš těsný

DEUS EX MACHINA .  

Hm, hmm, AhojTe, Vy všichni ve Spolek.    

Dejme tomu, je to jen můj návrh Vám, že nevím co by kde by, jestli si můžu dovolit to, či už vůbec si nemohu dovoliti támhleto vůči Vám.Z takové nejisté pozice tedy mohu být pokládán za kápa i za cucáka.     A dejme tomu, že já si raději zvolím pozici jinou.Pozici volajícího proroka osamoceného, volajícího na poušti.     Na jednom se ovšem domluvíme.Já jsem já a Vy jste Bdsm lidé ČR.    

JÁ: Slyšeli jste tu zprávu, že již nejsme ouchylové ?    

VY : Nic.    

JÁ :No dobrá tedy spíte, omyju se zde na poušti v ranní rose, a začnu volati, snad můj ranní hlahol k snídani Vaší bude pěkně zníti.    

JÁ: Doslechl jsem se z dopoledního vysílání HLAS AMÍKŮ, že za nás svět BDSM, vybojoval NE ÚCHYLÁCTVÍ. Dobrá, dobrá, již se        zaměřujete zajisté na preciznosti dopolední práce tedy i já volám racionálněji: Nejsme sexuálně zvrhlí, my Čeští konsensuální sadomasochisté, zkráceně-nejsme ani za sexuálně úchylné, zkráceně internacionálně se to píše, nejsme za sexuálně deviantní a nejsme za sexuálně perversní.         Jelikož Vás stále neslyším pokračuji: Tady nejde o to zda jsme sexuálně , či nejsme sexuálně, tady jde o to že svět za Nás České sadomasochisty konsensuální i pro sebe-svět-, i za Nás vybojoval právo nepoužívat slov SEXUÁLNĚ, DEVIACE, ÚCHYLNOST, PERVERSE, ZVRÁCENOST.     Odpočívám. Je vedro zde na poušti.Odpočívám v stiné škvíře skalní a odpočinek je namířen na nasbírání sil na obědvání a na pozdně odpolení mé výlevy.    

VY: Nic.  

JÁ: Hm, že by všichni na poledne a odpoledne šli ven z vesnice? Na městské tržiště , že by všichni šli?No, nic volám dál.      Ani negerskocikánskožidovská lesba nemá právo slyšet něco o tom že je nějak, sexuálně, či tělně, či srdcem oddělitelná.      Ta negerská čůza, nemá právo být od slušných dělena segregačně, dle těla, dle své barvy kůže.      Ta  cikánská čůza, nemá právo být od normálních s normálním duševním vývojem dělena, dle srdce, dle své srdeční přípravy k recitování cikánké poetiky.       Ta židovská čůza, nemá právo být od normálních lidí podlehlých normativně normativním normám, dělena, segregována, segregačně dělena, dle rozumu, dle své racionality, dle své idee, dle svého rozumového přesvědčení o všemoudrosti židů boha.       Ta lesbická čůza, nemá právo být od normálních slušných lidí dělena, dle své sexuality lesbické.     Nemá právo(prezident státu, policejní prezident, předsedkyně soudního senátu, advokát, policejní důstojník operační, sexuolog, senátor, či městský strážník, či firemní šéfík,) nemá právo po NÍ, lesbě chtít vyzvědět, pro znovuzavedení novosegregačních, represivních, diskriminujících, osočujících, režimů, zda ONA-LESBA, je PŘI  OPRAVOVÁNÍ JEJÍ JINNÉ DUŠE, JINÁ DLE SEXU, DLE BARVY KŮŽE, DLE IDEE, DLE ROZUMU.     TO SI ANI NIKDO NESMÍ DOVOLIT DOKONCE, TAKTO STYLIZOVAT VĚTU TÁZACÍ .     Jednak opravování duše, tento smířčí neosočující, osočující, nediskriminující, diskriminující, ale vždy segregující význam PARAFÍLIE, není zase tak škodlivý,( jen opravuje duši zbloudilou),(neopravuje přeci humusáckou perversačku), tudíž tázání může být s uvědoměním si konání přestupku urážení druhé osoby, a jednak není co oslovovat, význam PARAFÍLIE, jako věci JINNÁ DUŠEVNÍ PORUCHA, opravování jinné zlomené duše, zaniká při pohledu na LESBU a jednak téže, není koho oslovovat, hned dostáváme přeci přes čumák při takovémto tázání se na to, jestli již přivezli dráty na ty hranice toho ghetha pro segregované,-jinné,- s jinnou duší,-jinné,-s jinou barvou pleti a dostáváme přes čumák tak že čumák na tázání neotevíráme a dostáváme přes čumák tak že nám čiumák natíká a dostáváme přes čumák od prvního, či posledního milence té cikošky     JEDNÁ SE OVŠEM O ČR A O CIKOŠKY A LESBY A JEDNÁ SE OVŠEM O BDSM LIDI, ALE SKANDINÁVIE, I DÍKY REVISI F 65.     Jinné to je, když se nejedná o ČR a jedná se o SVĚT a v něm(,ve světě,) jsoucí BDSM lidi     Tam se již může tato osočovací taktika, osočovacích otázek typu.. a pane Vy nejste vdova? a pane Vy jste duševně jinný? a pane jak cítíte tu svou jinnou, zlomenou duši? a pane myslíte si, že by Vám na Vaši zlomenou duši pomohly lázně, či činny odchodu ze společenské, firemní, scenérie? a pane myslíte si, že by Vám na léčbu Vaší zlomené duše jinné pomohly ustanovení soudu o indispozici Vaší a další neschopnosti státi dál tato soudní stání-což by znamenalo Vaší nevýhru, neprohru u soudu?..tam se tato osočující taktika, označování BDSM ČLOVĚKA PARAFILIÍ  F 65 MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ, JIŽ I MŮŽE VYPLATIT PRO OBHÁJCE VAŠÍ PROTISTRANY, PROTISTRANY JSOUCÍ U SOUDNÍHO VAŠEHO STÁNÍ.     Hm.     Ona již je předvečerní siesta a ve vesnici je klid.Že by si panovník všechny z vesnice povolal do svého paláce?    

JÁ: Hola, hola, holá, je tam dole pod pouští někdo?    

VY : Nic.    

Nuž nevadí omyje se v stínu průrvy skalní k večerní modlidbě, k večeři samotné a pak se uvidí. Já povečeřený.

JÁ:Volám k Vám Čeští bdsm konsensuální sadomasochisté jsoucí dole ve vesnici dál:Dobrá jak chcete. Neodpovídej Te mi. Necháme to na DEUS EX MACHINE, rozhodnutí, rozseknutí problému, ale rozhodnutí dané tááám odněkud shůůry, tam odněkud dané, tam odněkud kde sídlí bohové. Třeba bohové Vás nikdy nepotrápí státím u soudu. Třeba bohové Vám nadělily dar- VŽDY VYHRÁVAT VŠECHNA VAŠE SOUDNÍ STÁNÍ . A třeba máte karmu tak nakřáplou, že si říkáte:Má karma mi nadělí, vždy prohraná má soudní stání, takže mne kanoide do své hry nezatahuj.       Já jsem již omytý na ulehnutí si ke spánku.     Tak to byl jeden den můj, z dnů čiností, VOLAJÍCÍHO OSAMOCENÉHO PROROKA NA POUŠTI.     A přeci zkouším ještě jednou volati.

JÁ: Nechcete mi tvrdit Vy Čeští sadomasochisté konsensuální, Vy z té vesnice -obce- jsoucí pod pouštní planinou, že by jste u soudního stání dokonce strpěli toho, aby ohájce Vaší protistrany vyrukoval se slovy alá: ale on je Vážený a Ona je Vážený soudní senáte za SADOMASOCHISTU ÚCHYLNÉHO ZVRHLÍKA TEDY, ona je Vážený soudní senáte za SADOMASOCHISTKU PERVERSNÍ DEVIANTKU TEDY?   

VY : Nic.    

Já slyším šelest v písku.Jsou to kroky. To tmou a dobrým nočním chládkem, se ku mne někdo blíží. A je to posel, kurýr pěší, dálkový. Jen mne míjí, sotva zdraví, oddechu nevítá, vždytˇ je za to placen, za tu trvanlivou pochodovou noční tůru. Ale přec.Na chvíli se zastaví váhá, váhá a dívá se mi do očí v světle úplnˇku měsíce, měříc si mne, zda mě má věřit ,či nikoliv. Nakonec se rozhodne pro to poslední a rychle důvěrně mi sděluje. Celý svět, čeká na tvůj hlas PROROKU. Proroku, v Anglii to přímo vře, (chrrpflust, odplivl si kurýr), prý tam Angláni nesou velmi VERY, velmi, těžce trestnost 20 ti minutové a déle trvající stopy po šlehání metlou.Však víš. Šlehání domíky subinek.     Víc nemohu vyzrazovat .Však víš . Poštovní tajemství.     Rozbíhá se zase.Ale hned se ještě jednou zastavuje a jen tak, jakoby jen tak přes rameno prohazuje poslední slova svá:     Dole ve vesnici STÁLE SPÍ NARKOTIZOVANÝM SPÁNKEM, až se probudí, tebou provolávaná DEUS EX MACHINE, zařídí, že se ztrapní sami,-budou běhat po svém kraji a ptát se zda se mají nazývat za PERVERSNÍ spisovně, či PERVERZNÍ spisovněji...HA,HAHA,HA..ha,ha..h...     Zdáli jsem ještě zaslechl poté, při jeho již nezvratném odchodu, poslední stopy smíchu jenž ze sebe vydával...  

Komentáře   

# kanoid 2014-03-14 12:01
Nejsme MY BDSMáci celého světa označeni v MKM.
To si svět nesmí dovolit. Ani já Vás si nemohu dovolit označit řvouce na
celé náměstí : to je ten člověk jenž má ve zdravotní kartě napsáno v dětství
se počůrával.
To si ve vyspělejších demokraciích mimo ČR, moc dobře uvědomují a erotomani
různí, (gayové, BDSMáci )se spojují s profesionály,se xuology.právník y, v erotické
organizace, aby ve spolek vyhodily samozvance jenž BDSMáky popisují zevnitř
z MKN.
To MKM –WHO ( svět.zdrav.org) se má ptát BDSMáků zda oni se BDSMáci dovolí
aby je někdo označil.
# santaFreud 2014-03-14 16:33
Ale k tomu nepotřebujeme mít vůbec nic v kartě napsaný, aby se nám někdo vysmíval "to je přece jenom ženská, jenom socdemák, dyť je to jenom Pražák, lutherán...!"
Podstatou výsměchu je přeci absence argumentace, výsměch ani diskreditace (institucionali zovaný výsměch) nelze odstranit žádným zrovnoprávněním nebo deklasifikací diagnosy.
To ej stejná argumentace, jako by se někdo měl ptát černochů, zda je smí za černochy považovat.
My prostě JSME pistácie a nic s tím nenaděláme.
A je snazší k popisu toho stavu použít nějaké to F-ko.
Ano, je velmi nešťastné, že se to nazývá "klasifikace nemocí", možná by se hodně vyřešilo, kdyby to byla "mezinárodní kodifikace stavů a jevů", ale když ony jsou v ní jednak skutečně popisované zejména nemoci a poruchy a zadruhé... ty patrně nevíš, co se v psychologii považuje za nemoc, viď?
Pacientem se člověk musí buďto sám cítit, nebo už ho musej přivést v kazajce.
Hranice psych.onemocněn í je dána už označením "pacient", tedy patiente=trpící .
Pacient musí trpět, protože pokud ničím netrpí a děsně si to užívá, není důvod ho léčit, dokud někomu neškodí.
Jako stavy se to pak popisuje třeba coby "rozlada", nebo typ bytosti. Mohu mít hysterickou rozladu, nemusím mít nutně plně projevenou hysterii.
Mohu být schizoidní typ, ale nepropukla u mne schisofrenie.
Mám SM-rysy povahy, ale dokud to nepociťuji jako utrpení nebo dokud neohrožuji okolí, je to jenom můj popsaný typ osobnosti a nic se neděje.
Hranice nemoci je tam, kde "pacient dlouhodobě, trvale a nezvladatelně (konsensus jsou alespoň 3 týdny) posiťuje výrazně sníženou kvalitu prožávání života nebo omezení v práci."
Což je hranice, se kterou budeme snad všichni souhlasit, ne?

Není důvod vyřazovat popis tohoto stavu z nijaké tabulky.
Stačí si uvědomit, že je to jenom popips, ne rozsudek.
A už vůbec ne odsudek.
To jenom pitomci nás budou odsuzovat i jenom proto, že nemáme značkové boty...
# kanoid 2014-03-14 12:02
V tom tkví celý grál, celý merit, celý střed, mé idee.
Jednodušeji to nelze vypsat.
Že jsme v Čechách zvyklí na to že s námi Čechy ořou páni, že si Nás ocejchovávají,
jak se jim pánům líbí, to nikoho na západ od Šumavy nezajímá .
Prostě, Češi vy se nechte ocejchovat atˇ vanilky Češi, či BDSMáci Češi, třeba satanem
bez vašeho svolení, ale tady na západ od té vaší Čechů šumavy na takové manýry
v demokracii nejsme zvyklí.
# santaFreud 2014-03-14 16:38
No ale my s tím problem nemáme, nám to nevadí.
Jo, občas se na někoho při rozvodu vytáhne, že se stýká se špatnou společností.
Ale průser má proto, že je to ze zákona společnost ohrožující mravní výchovu dítěte, byť je to blbost, ale soudy tady už napsaly mnohem veselejší rozsudky i v naprosto vanilkových věcech.
Nemá problemy s tím, že by byl orazítkovaný spanker.
# kanoid 2014-03-14 12:22
AhojTe .
Hm, jsem slušný a vyžaduji slušnost.Co to je pane Kacíř ?
Jako pane ?Jsem slušný a vyžaduji slušnost.
Vím kdo jste.Vážím si Vaší práce.Ale nejste jedinný na světě .
Jsou i bohatší fotografové byť homosexuálové co jsou v mém hledáčku
pro budoucí bohatou spolupráci.Takž e jsem nic neslyšel a nečetl.
Kritizovati můžete. Ovšem slušně pane Kacíř.Zatím Vám, to promíjím.
Nezapomenˇ Te na to co neustále opakuji,umím odpouštět, jsem slušný,
ale vyžaduji slušnost a nekořím se ani kdyby to byla sebevětší celebrita
Českého BDSMáctví .
Jako já se vůdců a celebrit v Českém BDSM prostě nebojím.Prostě proto
že mám dosti dobrých mnoha důvodů,proč se jich nemusím báti.
Takže odpouštím Vám, a příště doufám, že kritizovati budete slušněji.
AhojTe, pane Kacíř v dobrém .Vaše práce jsou mi sympatické.
# santaFreud 2014-03-14 16:42
...tady s tebou ale musím absolutně nesouhlasit: úctu si na netu člověk musí získat, stejně jako v kolektivu.
My ti všichni nasloucháme, pokoušíme se to číst, však seš taky na serveru, kde se texty berou zatraceně vážně.
Jenomže tvůj psanej projev je skutečně velice... ...velice... řekněme zvláštní.
Je nečitelnej, protože při hooodně přehnaný poetičnosti, která už sama o sobě je dost na hraně stravitelnosti bežnýho člověka, nad to ty ještě přehazuješ slova a používáš místy anglický slovosled a přijde mi, že i anglické fráze doslovně přeložené do češtiny.
Výsledek je narposto nestravitelný, takže se nediv, že tě po několika řádcích lidi považujou za blázna.
Fakt to není jednoduchý tě číst, ale to můžeš napravit jenom ty sám.
A věř mi, že pak to bude všechno mnohem jednodušší... :_)
# kanoid 2014-03-14 12:43
AhojTe.
Hm,ono je to těžké vysvětlovat národu, jenž si nechává srát do bot.
Ale prostě česko opravdu není jediná země na světě.Prostě opravdu si jako
néBDSMáci ale Češi uvědomte, že takto to prostě nechodí ve světě právních států,
tak jak v Česku.
Nějaké označení může,či nemusí býti.
Ale nejdříve je nutno se zeptat, toho koho chceme označit, tak tak to chodí mimo
Česko.
Jako opravdu SF , přesně jste to trefil: jde přeci jen o to že nás úchyly, jenž nejsme již úchylkové MKN označuje neškodným něčím.
Ale to SF říkáte právě že jako ČEHŮN, čili člověk navyklý, praktikám panských zpupností.
Věřte že na západ od Šumavy, opravdu ,ale opravdu na tyto české manýry nejsou zvědavi.
Tam ani to neškodné označení, nemohou dáti DOKUD VY SÁM NESVOLÍTE.
A i poté se to bere jako Vy jste se nechal označit přes MKN, né že oni VÁS označily.
Natož pak vás bez vašeho svolení.
# santaFreud 2014-03-14 16:56
Jenomže ona je to MEZINÁRODNÍ klasifikace, tu jsme si tady nesestavili my. To vzešlo od Francouze a k nám se to dostalo oklikou přes Ameriku a tak dále.
A nějak si nedovedu představit, že se WHO ptá pacientů nakažených spalničkamui, zda smí vytvořit nějaký kód pro spalničky a zda je smí nazvat nemocí :-)
A přiznejme si to -- neschopnost prožít základní heterosexuální sex s dospělou ženou, tedy něco, co je nepopiratelně základní verzí sexuality (množení) nepochybně porucha je.
A ta DG-čísla vyjadřují už vyhraněné stavy, napříkald sadismus není jenom to naše konsensuální plácání v rámci předehry, to je totiž absolutní přenos veškerého libida pouze do způsobování bolesti.
A takhle je to i s ostatními F-kódy, to nejsme my, to jsou popsaní fakt ti úplně hraniční... šílenci, před kterými je opravdu dobré míti se napozoru.
Protože buďto jsou ohrožení, nebo snáze mohou být ohrožující.
Takže... já se uražennecejtím. A myslím si, že ani ta cizina. :_)

A u nás fakt není se soudci problem, žeby na nás páchali komplot.
Náš problem se soudci je ten, co měla Čína, než tam začali úplatné soudce bezpardonu popravovat :-)
# kanoid 2014-03-14 13:24
A páni se nejraději definují , u soudu.
Tam jim to jde .Všem pánům světa to u soudních stání jen svědčí.
Jestliže budou chtít nepáni ,ale vaši protivníci něčeho dosáhnout
budou se chovat jako by neslyšeli, že mají povinost se Vás ptát zda Vás
mohou někam zařadit do fronty k označkování.
Když se ovšem Čecháček navyklý na to, že s ním každý voře, setká s
komplikovaným spojením výlevů pánů,(vylívajíc ích si zlost tam kde jim to svědčí,)
spojením s takvýmy co se chovaj jakoby neslyšeli, a to vše proběhne u soudu?
Čecháček navyklý na to jak s ním panstvo po stovky let voře, jen pokrčí rameny.
Opakuji, na západ od Šumavy nejsou vůbec ,ale opravdu vůbec na ten Český manýr
pokrčit bezmocně rameny, zvědaví.
Tam je třeba si i u soudu i u sexuologa i jinde,uvědomit, že prvotní zřetel je
stále se ptát na to zda VY dovolujete někomu Vás ocejchovat a ten zřetel nepomíjí ani když do soudní budovy vstupuje sám císař pán.
# kanoid 2014-03-14 13:24
A opět Západ si to o to Víc uvědomuje,
proto boje o cejchování probíhají právě v soudních síních.Bez napojení na profesionály(ad vokáty) , ovšem neradno vstupovat do soudních síní.
A když již vstoupí jeden s celým ansámblem profesionálů,tř eba VY,
poté druhý, TŘEBA SÁM CÍSAŘ, pak vstoupí i VÁŠ PROTIVNÍK
s celým ansámblem profesionálů.,t řeba né k soudnímu stání , ale k rozhovorům
v TV se sexuology.
Jak myslíte jen, že dopadnou před diváky ti připravenější ,co jsou z národa lidí
jenž si nenechávají srát na hlavu?
Nevím, ale možnost vyhrát TV bitvu i soudy mají i nemají.
Jak dopadne čecháček BDSMáček?
# kanoid 2014-03-14 13:25
Jednak je s malým napojením na profesionály, jednak hned je setřen hned u vchodu
,že nesmí plíst věci soudní, zde do TV , a věci TV DO SOUDU .
Že prý u soudu sedí jiná skupina pánů jinak vorajících z čecháčky.
A všude to prosere . Tam i onehde.A že byl v TV, aby kanálama chodil.
Je ocejchován kanálama, když se pral za to, aby cejchování malé nenápadné značky
mohl povolovat on sám.Jak to je na Západ od Šumavy.
Tam jsou na to připraveni.Práv ě na to stírání hned u vchodu.Cože?
Vy neberete v zřetel , že nejprve a nejnutněji se má brát zřetel na to, že absolutně
všechna oslovení a označení musím schvalovat JÁ ?
Chcete mne navrhnout, že u soudu sedí jiní páni?
A co jako? Já snad mám cejch ten, že podléhám pánům z xy a né pánům z yx?
Tak to tedy né.Věřte mi ,SF .Tak to je na západ od Šumavy.
# kanoid 2014-03-15 09:43
ad1:Nesmí se používat k popisu konsensuální pistácie nějaké to eF-ko.
K popisu spalniček dítěte a k popisu nekonsensuálníh o agresora, je třeba použít nějaké to eF-ko, aniž by se medicína ptala dítěte, či nesoudného agresora.
Svět BDSMáků konsensuálních mimo ČR, nechce být spolčován s nemyslícím nemluvnětem, bytˇ je to robátko sladˇoučké.
ad2:SF Moc dobře vím, co je za nemoc v psychologii a když jsem se to učil myslel jsem na to
jedinné. Že celý život 95% lidí ČR, žije v sladkém opojení z toho že mohou jít jen na ambulanci psychologickou k terapii, že nemusí jít dlouhodobě na kliniku psychiatrickou.
Zásadní omyl. Polovina poruch psychiatrických , řekněme lživě pro zjednodušení víc patologičtějšíc h, nervových, bakteriálních,h ormonálních,je lehčího kalibru neb nenarušuje MRAV a MORÁLKU. Ta se naopak bojem s nemocí může u pacienta zvyšovat.(Parad ox vita-paradox žití,paradox a krása života.)
# kanoid 2014-03-15 09:43
Logicky, když jste už zavřen na psychiatr,klini ce nepomůže vám ani anděl strážný.Váš klidný stav může rozseknout jen odborník a kdyby ten odborník byl na roční dovolené, a vy jste byl rok na klinice v míru a vysoké morálce,tak tam budete civět do doby než přijede on.
Polovina poruch psycholog. je naopak jednoduše až lživě vypsáno(genetických?).
Na tom si umí psychologové také pošmáknout.Prý (zjednodušeně, až lživě vypsáno),nevíme pane pacient ,kdy se ta genetika projeví ,možná až po pubertě. A tímto nejistým (KDY?), se zvyšuje nemorální, uvadlý poruchový duch pacienta.A samozřejmě doktoři to vehementně,čili z prudka monitorují .
Výhodou je, že se můžete bránit i jako duševně nemocný.Za pomoci reference okolí a za jiných pomocí.(Dokonce i za pomoci advokáta,ano divil jsem se také, ale je to tak.)
To s tím trpícím tří týdením pacientem, máte logicky pravdu.
# santaFreud 2014-03-15 12:57
Ujasněme si jednu drobnost:
u nás NEEXISTUJE židozednířsko-p sychologické spiknutí.
U nás se fakt mafie ziskuchtivých psychologů nedomlouvá na komplotu, jak všechny zavřít do šaškárny.
Proč?
Protože u nás je jenom mafie výrobců léků, ti inkasujou jako mourovatí.
Lékaři naopak od pojišťoven dostávají zaplaceno bídně, opožděně a kolikrát jsou dva roky po výkonu pokutováni za to, že podle nových sazebníků tenkrát překročili limity pro léčbu, které sice tenkrát dodrželi, ale dovolávej se, když k soudu dojde nejdřív za deset let...
Lékaři u nás fakž žádnou mafii dělat ani nemohou, potože víc zaplaceno prostě nedostanou.
Do blázince se ani víc lidí zavřít nedá, aby mohla bejt nějaká tajná dohoda, jak tam zavírat i zdravý lidi... rpotože blázince živořej a nestíhaj ani ty, co skutečně nutně pomoc potřebujou.
Pro ilustraci: když u nás vymysleli to hlídání stavu schizofreniků přes mobilní dotazy, ve světě se to hned chytlo, ael u nás na to prachy pojišťovna odmítla vydat, kdežto na léky pro schízáky peníze nadále jsou.
Kdepak, tady situace, jakou měl Západ v minulým století fakt nenastane.
Tady žádný antipsychiatric ký hnutí nemůže operovat argumenty Západu, rpotože tady vždycky byla jiná situace a i dobudoucna tady k takovejm problemům podmínky mít nebudeme.
...to je jedináý výhoda naší chudoby, odevzdanosti a mizérie :-)
# kanoid 2014-03-15 09:44
ad3: Celá má ideje se vejde vtipně do jedné věty:
Nesmí si nikdo dovolit o vás (natož tak bez vás) napsat diagnozu dokud mu to sám nedovolíte.Nejs em sám kdo tak uvažuje.(Stovek či tisíců konsensuálních BDSMáků na západ od Šumavy uvažuje absolutně stoprocentně identicky jako já).
Téže má ideje se vejde vtipně do jiné jedné věty:
Tisícovky konsensuálních BDSMáků celého světa(krom Českých),nechce , aby bylo o nich rozhodováno tak, jak se rozhoduje o nemluvnětech nesoudných,neml uvnětech se splaničkamy.
Nemluvněte se spalničkami se opravdu nemůže nikdo zeptat zda souhlasí či nesouhlasí se zařazením do klasifikace nemocí .( To robátko se spalničkami je prsknuto do MKN atˇ, se mu to líbí nebo nelíbí).
# santaFreud 2014-03-15 17:12
Cituji kanoid:
ad3: (...)Nesmí si nikdo dovolit o vás (...) napsat diagnozu, dokud mu to sám nedovolíte.


Dory, ale tohle je naprostý nesmysl.
U "bacilových diagnos" se snad ani přít nebudeme -- chřipku prostě dochtor popíše, ať se to bacilonosiči líbí nebo nelíbí.
Není to demokracie, je to popis.
My nebudeme s dochtorem hlasovat, jeslit mám paradentozu nebo tři nohy, prostě buď to tak je nebo není.
Amen!

A u duševních... no pokd je to popis osobnostního rysu, taky není co řešit -- mám ten rys, nebo nemám?
Můžeme se bavit o tom, jak jej zdůrazní, zda ze mne bude dělat nezvladatelného sadistu, když jsem Máně sešvihal prdel pomlázkou, protože on nezná české Velikonoce.
Ale je to totéž, jako na STK: mám zaznamenání hodnou neshodu s normou "od-do"? A je ta neshoda nebezpečná okolí?

Tohle to "musíte se nás dovolit, zda nás smíte natvat černochy" je (podle českého pohledu na věc a svět) naprosto směšné a protispolečensk é: my se tady za to nestydíme, že jsme černoši, to jenom cikáni trvaj na tom, že cikáni nejsou a nikdy nebyli.
My se nestydíme, že jsme gay, bi, spank, latex -positivní.
Pokud to jde, děláme tomu osvětu, ale my se nepovažujeme za mešuge.
A osvěta v naší společnosti, která je tradičně protivrchnosten ská, funguje skvěle: už jenom jakej je proti posledním rokům posun u vnímání lesbických párů nebo skupinových rodin. Nebo když si jdeš koupit do jezdeckých potřeb "bič tak akorát na manželku", už se s tebou nehádaj a berou to jako "hele, další přišel!"

My se tady nebudeme prát za vymazání těch řádků z MKN, není to zdejší problem ani priorita.
Nás to tady vůbec nepálí, protože tady podle toho žádný hony na čarodejnice neprobíhaj.
A patrně ani nebudou, protože vlády jsou v posledních letech zaměřeny na jiné třídní nepřítele, nežli na sexuální menšiny, už rpoto, že ty menšiny jsou dost většinovými voliči, jak se nejednou ukázalo.
# kanoid 2014-03-15 09:45
V reálu BDSMáci na západ od Šumavy, nechtějí být posuzováni v MKN, společně s patologickýmy agresory, s vrahy-sadisty.
Není to těch BDSMáků západnějších od Šumavy, nějaký rozmar z rozmarného léta.
Je to jejich prevence, proti komukoliv, kdo by chtěl ustanovit nadnimy společenský status
čekání na profesionála .
V čekání na profesionála, je nebezpečí výskytu absence argumentace.SF sám jste o té absenci napsal, že je kořenem pomluv.(Všichni dobře známe, snadné pomlouvání těch, jenž se nemůžou bránit).
Prevence vedená na západ od Šumavy(dále jen prevence), je namířena proti čekání na odborníka lékaře, pokud jsem na psychiatrické klinice.(Tam člověk moc nezmůže ku své snaze se osamostatnit-ro zhoduje vždy odborník).
# santaFreud 2014-03-15 17:15
Pokud se někdo dostal na isolaci s diagnosou z okruhu BDSM, určitě něco provedl nebo to hrozilo.
Tutově nepřijel hytlák na nějakou BDSM-párty a nezačal to nakládat jak na koncertě Plastiků.
My tady naopak máme zcela opačný problem -- budou se tady propouštět nebzpeční agresoři, kteří by měli zůstat na isolaci, pokud se nepodaří zpřísnit zákon.
Tohle fakt není na pořadnu dne ani v příštím desetiletí, to mi věř.
# kanoid 2014-03-15 09:45
Prevence je namířena proti, čekání na právníka pokud jsem na psychologické ambulanci.
(A jsem pořád BDSMák konsensuální, a jsem pořád na západ od Šumavy).
Prevence je namířena proti, čekání na právníka-obhájc e atˇ jsme kdekoliv.
Na právníkovi je v právním, demokratickém státě, aby stavy(rozlady), rozladěné duše dodal do
odborníkem posvěcené škatulky-projev y indispoziční.(P ořád myslím svět na západ od Šumavy).
Do té doby, než je určena škatule,(pořád myslím svět na západ od Šumavy), se čeká.
Mělo by se čekat, ale nečeká se.(Myslím svět na západ od Šumavy).
V čekání mohou vzniknout(pořád myslím svět na západ od Šumavy),dohady( stále je zde faktor absence odborníka,absen ce argumentace,abs ence škatulky),zda se nejedná o diagnozu určenou vrahům –sadistům,kteří jsou bez konsensuální komunikace s okolím.
(stále myslím svět BDSMáků na západ od Šumavy).
# kanoid 2014-03-15 09:46
Dohady mohou být, nikdo si jich nevšímá.Ani v ČR,ani na západ od Šumavy.
Ale nikde se nečeká čestně.(V dravčím kapitalismu mi ani opaku tvrdit nemůžete).
Část z toho nečestného, jednání v době čekání, vždy prosákne do doby, kdy již jedná odborník.(Sexuolog,psycholog,advokát).
Logicky prosákne to nejhorší,čili nikoliv výrazivo-on je konsensuální, nicméně neslučitelný
s nerozladěným vrahem,ale výrazivo,atˇ si je sebevíc konsensuální, atˇ je od vrahů sebevíc dělen,jednou je klasifikován s vrahy společně a basta fidly.
Advokát obhájce takovéto basta fidly,umí profesionálně zamést pod stůl,ale již se zametá,čili uklízí, čili čistí co je nečisté,nejisté ,a SF sám jste napsal, co je nejisté,čili absenční,již je za pomluvu.
# kanoid 2014-03-15 09:46
Negři si vyžádali, abychom je za negry nepovažovaly. Musíme je považovat za nenegry,COLORAM ERICAN PEOPLES ,AFROAMERICAN PEOPLES.
SF, lze odstranit institucionaliz ovaný výsměch lze odstranit zrušením mluvené diagnózy,diagno zy slyšící na písmena N-E-G-R.
Pomluva,čili absence argumentace o čistotě,je na západ od Šumavy, brána jinak než v Česku.
Tam na západ od Šumavy si nesmí dovolit nepočítat s následky nečekání na advokátní uklízečku.
Byl o tom úspěšný film s největší současnou Hollywoodskou celebritou GEORGIE CLOONEYEM .(Dodávám aby jste si nemysleli, že si vymýšlím).
Cože?
(JEN JAKOŽE SF JSEM ROZLOBEN –TO JE TA MÁ POETIČNOST)
# kanoid 2014-03-15 09:47
Cože?
Může být průser v rozvodovém řízení styk s nevhodnou společností, v ohledu na paragraf ohrožení mravní výchovy dítěte?
Jako sem nám na západ (ještě se navíc i preventujem na západě) ,VY ČECHÁČKOVÉ ,své manýry netahejte.To si nechte tam pro ten svůj mrdník.My na ten váš mrdník nejsme vůbec,ale vůbec zvědavi.
Jako my tady na západě ani o uklízečce právní v některých věcech neuvažujeme.
Vy si tam v Česku smetávejte pod stůl při rozvodových řízeních i jinou špínu,nejen paragraf na ohrožení mravní výchovy dítěte ale sem do preventovaného BDSMáctví na západ od Šumavy nám ten váš Český mrdník netahejte.
# santaFreud 2014-03-15 10:40
No a... on snad někdo z Čech vyváží právní psotupy a zvyklosti?
Vždyť my tady s velikou slávou a hrdostí objevujeme to, co se v Americe zavádělo před sto lety, než se toho s velikou námahou zbavili.
Fakt se nebojím, že naše právo zaplaví svět :-D
# kanoid 2014-03-15 09:49
Nad posledním odstavcem jsem stylisticky nepřemýšlel, neb spěchám.Takže je zde ta má nesnesitelná Čechoangličtina ale to v brzku napravím.
AhojTe.
# kanoid 2014-03-15 12:52
AhojTe.

Můj,technický elektronický pokus..?
# kanoid 2014-03-15 13:03
AhojTe.
Druhý technicko administrativně elektronický hokus pokus.
# kanoid 2014-03-15 14:14
AhojTe.
(Technika ok.)
Logicky nejde přetáhnout Rakousko Uherské právo,jehož jsme jediným dědicem,na práva anglosaská
a francouzská.Kdo to ví, poděkuje Vám SF, za velmi humornou poznámku.
Poslední odstavce k tématu prevence jsem ve spěchu zcela zpackal .
Na západ od Šumavy, si nemohou dovolit nepočítat s následky nečekání na advokátní uklízečku.
Tam se počítá s pozitivnímy výsledky čekání na advokátní uklízečku.Teprv e když se tam nečeká,
na advokátní uklízečku,pak se může vyslovit stejné slovo jako v Česku,slovo PRŮSER.
Koho se to slovo průser v obecné množině může týkat?Všech sofistikovaněji organizovaných.
České BDSM je automaticky sofistikovaně organizované, nebotˇ podléhá výboru zmocněnce
Rady pro lidská práva Prac.por.výbor. vlády ČR,se zmocnˇněním užívat,mezináro dní pakt úmluvy
o základní listině práv a svobod člověka.(Bill of Rights).
# santaFreud 2014-03-15 14:28
No dobře, vymotejme se konečně z týhle zahrádky popínavýho bejlí:
* co vlastně chceš, aby se stalo -- abychom v našich končinách zpunktovali nějakou akci "za vyškrtnutí (věcí okolo)BDSM ze seznamu MKN"?
Nebo jenom nějakou osvětu, že patologický sadista nemá lautr nic společného s dominantní předehrou?
To tady ale všichni vědí, ne?
Já myslím, že pokud ti jde o "osvětu a destigmatizaci" , potom nejlepším tahem, který můžeme dělat... je tento server a povídky, které budou "naše legrácky" líčit příjemněni a zajímavěji, nežli dnešní běžné masturbační povídky.
A o to se tu snažíme.

* Naznačuješ, že naše zdejší poměry jsou nějakým nebezpečím pro svět?
Ale to se mi fakt nezdá... zvláště při posledních našich dvou carech jsme světu za takový šašky, že určitě žádné zákony od nás přebírat nebudou :-D
# kanoid 2014-03-15 14:45
Výbory zmocněnců Rady pro lidská práva, spravují ve svých od sebe odloučených sekcích, jak
sekce podvýborů pro sexuální menšiny tak sekce podvýborů na ochranu dítěte.
Jen kvůli tomu mohou Čeští konsensuální BDSMáci,již přes dvě desítky let publikovat(pod hlavičkou
,,ADULT,,)
Průseru se vystavují osoby jenž nerespektují varování,,adult ,,.Průser je posměvačný, ale i varovný signál.
Právnické osoby (firmy), si nemohou dovolit posměvačný průser, proto, aby jim neunikla reklama.
Nereklamovaná firma rovná se žádná firma.
Kacíř(,jemuž se musím omlouvat-,a tom nebudu s nikým diskutovat,pros tě jemuž se musím omlouvat),
pan Kacíř ,pan Aristo, všichni, jenž vycházejí z rozrostlého stínu v Českém BDSMáctví, jsou za nádherná
pole růstů takových posměvačných průserů.
Zatímně(cukum práskum,sukum práskum,)komple tně všichni Čeští BDSMáci,se cítili v poho.
# santaFreud 2014-03-15 15:17
...no ale já bych opravdu NECHTĚL, aby se sexuální materiály v trafikách prodávaly bez označení "adult"...
vím, jakej bordel v dětské dychtivé duši dokáže udělat jakýkoliv nezařaditelný podnět a konkretně konsensuální BDSM je paradoxně velikým problemem, stejně jako porno, kde se nekonsensuální nebo narposto nelogické věci zakončují dojmem spokojenosti protistrany.
Tento rozpor potom dětská duše musí nějak integrovat do svého nedostatečného světanázoru a dycky je z toho průser jako mraky!
Já jsem rozhodně pro, aby všechny takovéhle "záhadné praktiky" byly ještě odsunutější, než běžné heterosexuální dospělé porno.
Protože o zmatečnosti praktik v něm popsaných se přesvědčí dítě celkem rychle, ale napravit si pomýlený obraz "spráskal jsem ji vařečkou, bránila se, ale vlastně se jí to líbilo" kolikrát trvá celý život.
# kanoid 2014-03-15 16:43
České BDSMáctví může být v poho po dobu, dokud bude za obvyklý stín, nejrůznějších doporučování
na ,,ADULT,, srazy.
Může ale nastat situace, kdy o publikace experimentální sexuologie člověka pana Arista, kdy o fotografie
pana Kacíře, kdy o SHIBARI HARMONII, dostane zájem zahraniční sofistikovaná organizace,,ADU LT,,
a to za účelem prezentace základní listiny práv a svobod člověka, za účelem
finnnančního podporování Českého BDSMáctví, za účelem pořádání mezinárodního, přeshraničního, pochodu
Leseb, Gayů, BDSMáků, Fetišistů.
Na západ od Šumavy,ve Skandinávii, není slučitelné s ÚSTAVOU, ptát se na uklízecí advokátní firmy, u pořadatelů
takového pochodu přeshraničního.
( To je výsledek práce tisíců stejně jako já smýšlejících BDSMáků ).( Výsledek práce REVISE F 65).
(To je výsledek zahraniční práce).(viz:REV ISE F65.org)
# kanoid 2014-03-15 16:44
Na západ od Šumavy( mimo Skandinávii), je zase dán poptávkový čas po uklízecích advokátních firmách.
Pro výše uvedené akce přeshraniční,,a dult,,se tam automaticky bere v zřetel, toho že někdo je bude vyhledávat.
(To je ta má idee v jedné větě: Oni se Vás musí ptát, zda jim dovolíte, aby vás ocejchovali.)
(Většinou je jim toho cejchování povoleno, na danou akci nikoliv.)
Nikdo pak nikomu nepřekáží.Pocho dy se uskuteční veřejně a biti PRŮSEREM(pomlou vačným), jsou ti rodičové,
jenž neuhlídaly děti, snažící se vyzvědět víc.
Tamní rady pro LIDSKÁ PRÁVA, si navzájem nelezou do zelí, nikdo vzhledem k existenci uklízecích advokátních
firem, nevylézá s pomlouvačnou špínou Českého kalibru.
A v Česku?
# kanoid 2014-03-15 16:45
My BDSMáci v Česku, žijeme v poho protože se držíme stínu.Automatic ky nás chrání výbor pro lidská práva,
aniž bychom mu za 25 let poděkovali.(Tak y Česká špatná vlastnost).
Ale může se stát, že pan Kacíř, bude potřebovat finance ze Západu.Je právnickou osobou? Je .
V kapitalismu skoro každá právnická osoba potřebuje zdroj peněz.
V tom Českém mrdníku, jenž je neslučitelný se Západním pojetím právnosti právního státu je to jinak.
Český právní systém je založen, na popření existence právnicko uklízecích firem.
(Navíc tu je strašák TR.ZÁKovský výkladového, čili indicijního pojetí TR.ZÁKa )
(Svého času erudované diskuze kolem tohoto strašáka vedl server DS-LIFE.cz)
# kanoid 2014-03-15 16:45
Neprecedentní právní systém Rakousko Uherský, čili Český spoléhající na NOVELIZACI ZÁK, NEPOČÍTAL,
s PRECEDENTY POCHODŮ SOFISTIKOVANÝCH SKUPIN CHRÁNĚNÝCH MEZINÁRODNÍM PAKTEM
O PRÁVÁCH A SVOBODÁCH ČLOVĚKA, nepočítal s NOVELIZACÍ, v tomto směru.
( To je ten návyk Čechů automaticky se pořizovat cejchování dle panských manýrů ).
Jakmile je v Česku automatiky ocejchován subjekt, (novelizací), vešlý v LISTINU PRÁV A SVOBOD,
(což jsme my Čeští BDSMáci, jako sofistikovaná organizace automaticky chráněna vládnímy výbory
pro sexuální menšiny), poté musí subjekt čekat na panské nekřížení, cejchování, novelizování.
# kanoid 2014-03-15 16:46
Ale ona se činost ve vládních výborech kříží, kříží se výbor pro sexuální menšiny a výbor ochrany dětí.
A není žádná uklízecí advokátní firma, která by pomluvu o komplikovanosti vizualizace takového přeshraničního
pochodu smetla ze stolu.
A kde není vizualizace, není reklama a kde není reklama, není zisk a kde není zisk, tam i hoří rozšíření činosti
fotografické(pa n Kacíř), činosti publikační(pan Aristo), činosti pochodové přeshraničního pochodu.
Přeci na každý ,,nebezpečný,,p ochod(třeba,,AD ULT,,či VRHAČŮ OHNˇŮ,či SHIBARI VĚTŠÍ KALIBRACE SVAZOVÁNÍ)
je třeba vizuálně vymezit prostor.
Už nemůžu.
# kanoid 2014-03-15 16:47
Z posledních sil a už asi bez správné stylizace.
Jsem sám v poli. Každý je v poho. V poho proto že,nikdy nevystoupil ze stínu.Nejlépe Českému BDSMáctví je ve stínu,
přímo v příšeří sklepního temna srazíků nebo v příšeří anonymity onanistů za stolem.
Poté se nedivme reakci subinek a domin, prostě Českých BDSMáček, jenž již potřebují vidět opravdové chlapy, že nadavaj
a nadávaj .Bodejtˇ by nenadávali. Když 20 let budu růst ve sklepě s pornografií netovou a scházet se budu v kápích,
nejlépe za bezměsíční noci, aby mne nikdo nemohl identifikovat a poté vyjdu na MIAMI BEACH, tak vše co řeknu a udělám
vůči ženskému pohlaví na MIAMI BEACH, BUDE ZÁKONITĚ POUŽITO PROTI MNE, JAKO OBŽALOBA
AROGANTNÍHO ČESKÉHO DOMÍKOVSTVÍ MUŽSKÉHO A ZASRANĚ ZBABĚLÉHO ČESKÉHO SUBÍKOVSTVÍ MUŽSKÉHO,
OBŽALOBA VZNESENA ČESKÝM ŽENSKÝM BDSMáctvím.
+1 # santaFreud 2014-03-16 07:53
Jo takhle, jeslti tě správně chápu, ty se sem snažíš protlačit myšlenku na nějaký boj za veřejné úznání menšiny.
No, pomiňme, že my se tady obvykle tomu dost přehnanému západnímu stylu smějeme a ťukáme si na čela, u nás je to vidět jenom na cikánech, kteří, ikdyž jsou černí jak bota a jmenujou se třeba Feko, nesměj bejt nazváni cikány a mohou si napsat třeba eskymáckou národnost.
Západ nám přinesl taky přizdisráčské metody, jakože si člověk nesmí nahrávat jednání s policajtem, protože by porušil jeho svobody, kdežto policajt má svoji kameru, protože je policajt.
Taky musíme na jehly psát "pozor, obsahuje ostré předměty" a na krabičce čaje musí být napsáno "složení:čaj. Může obsahovat ryby a skořápkové plody."
Ze západu přišla upozornění "mikrovlná trouba není určena k sušení domácích zvířat".

Prosím -- destigmatizace "ouchyláků" je jedna věc.
Lízátka se už dneska nemusej bát přijít na ouřad ve spolu dvou a gayové už se dnes na pracovišti celkem běžně mohou bavit s kolegyněmi o odstínech svetříků.

A já myslím, že tydy by se dobudoucna mohlo založit na dost závažnej rpoblem -- ono je rozhodujícím rozdílem, zda společnost byla DONUCENA k ústupku, nebo zda V SOBĚ NAŠLA ústupek.
Jasně, můžeme společnost donutit, abychom byli, stejně jako cikáni, vybaveni požadovanými právy a nikdo na nás nesměl šáhnout.
Jenomže jakmile půjde do ouzkejch, tato privilegia budou hned použita porti nám, budeme předhozeni jako obětnískupina.
Vlády to u nás dělaj běžně celá desetiletí.
Pejskaři, důchodci, držitelné perkusních revolverů, cyklisti, ti všichni by mohli vyprávět, jak byli vládou vybaveni zákonným rámcem a další vládou, jako když Clinton přesměroval všechny novináře od Lewinské na bombardovanou Jugoslávii, byli hned předhozeni jako cíl.

Takže pokud se podaří ve společnosti probudit "hravý zájem", stane se trapným býti proti.
Stejně jako už je vyloženě trapné vystupovat proti lesbickým párům, to už člověk musí hodně pohledat souvěrce pro takové tažení. A i jeho souvěrcům se pak každej normální směje.
A zájem zatím... myslím, že na tom dost pracujeme.
HellPárty jsou veřejné a "promořily" mládež zájmem, už je to skoro móda.
Ajťasem prošly davy, veliký davy, ikdyž pořád to je ejště skoro neznámý podnik.
Tabrončina ZajícPárty se nepochybně dostane do učebnic sexuologie, protože pro každého jednotlivého tápajícího ouchyláka udělala víc, než všechny osvětové publikace -- naučila jej přijmout sebe sama.
A budou se tady objevovat postupně další a větší akce.
Ovšem... zatím to dost drhne na osobních averzích a českém "nemám tě rád, ale nemám koule to říct nahlas, tak ti aspoň budu házet klacky pod nohy, ať to stojí co to stojí".

Já jsem předvědčen, že postupnou osvětou tohoto výsledku dosáhneme TRVALE.
Protože jinak by se na nás koukali lidi stejně jako na ten kelímek s kafem, kde prostě musí bejt napsáno "pozor, kafe je horké" nebo na jako na zrcátko s nápisem "předměty v zrcadle se mohlu jevit obrácené".
# kanoid 2014-03-16 15:32
Není co dodat.SF, závěr jste udělal za mne. Ukradl jste mi i dvě závěrečné pasti, což jsem rád.
(pak že neexistuje telepatie)
Jsem kulturní země,země zlatých ručiček, lidé si uměj v hospůdkách přežvíkat zlé věci Západˇácké,
přišlé sem po 89'.Děkuji za to všem přičinlivým, jenž sklepní území Čes.BDSMáctví, trpělivě,
(pokus -omyl, omyl-novopokus) budovali 25 let, počínaje ještě onou skupinou z NEIky,(před p.
Maškem),konče Tebrončinˇáckým y Zajíci, jenž mají vůči Západním nejkultivovaněj ším akcím absolutně
rovnocenou kvalitu.Kvalita sklepního prostředí u nás je vysoká a bezpochyby nás automaticky vybuzuje
k opatrnosti věcí ,,adult,, jenž těm naivním Západˇákům se musí připomínat.
# kanoid 2014-03-16 15:33
PREVENCE.(ideál a Český reál)
Na živém ocenˇování tištěné podoby( p.Kacíře, Tashen-nejrůzně jších fetish encyclopedií,) je dána ona hranice.
Nazýval jsem ji různě:vizualiza ce, průserová hranice, věci kolem adult, pole práce uklízecích
advokátních firem, REVIZE F65, destigmatizace, -tak jste ji nazval Vy SF.
Chyby na té hranici dělaj rodičové neuhlídavajíc své děti.Za rodiče žádná uklízecí advokátní firma bojovat
nebude.To by se rodičové nedoplatily.Čes ké BDSMáctví, v problému,,adult ,, je chráněno velmi vysokou
kvalitou svého sklepního prostředí(argan izačně-poradníh o).Západˇácký LUXOR, (knižní dům),vypíná
stigmatizaci.
# kanoid 2014-03-16 15:34
Viz výše:To je ten můj (ne?)racionální nářek, nad (ne) vziuální podobou Českého BDSMáctví.Nářek nad
(ne)viditelnýmy vzory chlapáctví.Krás ně je vidět bolest tohoto (ne?)racionální ho nářku:v přípodělnících,
ve varování před přílišnnou pistácijní arogancí zakomplexovanýc h-a tudíž nechlapů, v doslova hysterických
prvních, úvodních slovech všech inzerujících Českých neprofiBDSMáček ,-atˇ domin,či subinek, v slovech
NECHLAPI NEPIŠTE.(česky, hezky, polopaticky:zvi ditelnění chlapa je v postaveném, prezentujícím domě,
v hmotném zdravém potomstvu,v organizování obecního, městského, CIVILOS, PUBLIC, vizuálně viditelného
života)(polopatičtěji:veřejné akce, jak vesnická zábava, tak živé ocenování knih v LUXORU, prověřují
partnerské vztahy)
# kanoid 2014-03-16 15:34
PREVENCE(ideál a Český reál)
Na Západˇácku(na západ od Šumavy) po živém ocenˇování,(pap írové tvorby p.západˇáckého Kacíře)
se stigmatizace zapíná.V samotném průběhu živého ocenˇování je na vedení Západˇáckého LUXORU
zda dovolí průser.Obvykle nedovolí.Pokud se pomlouvačný průser stane, poté musí vedení Západˇackého
Luxoru, uvolnit cestu advokátním uklízecím firmám, jenž svýmy kličkamy, uklidní jak vedení, tak fetišisty,
tak pomlouvající.(T o je má idee v jedné větě:Vás se musí ONI ptát, zda jim povolíte stigmatizaci, či zda ONI,
smí stigmatizaci zapínat).
# kanoid 2014-03-16 15:35
PREVENCE(ideál a Český reál)
Západˇácký Skandinávský prostor je jak SF píšete bez pobouření při příchodu dvou Lízátek, na ouřad.
(Dodávám bez pobouření při příchodu partnerů, s nichž jedna/jeden, bude mít viditelně vytetovaný
BDSMácký znak.)(Hezky,če sky, polopaticky: je tam protiústavní jednání pomlouvačné, motivované
vyvolat průser a příchod uklízecích firem advokátních).(T o je ten můj výrok:nejsem se svou ideí sám,
na západ od Šumavy 100% identicky stejně jako já uvažují tisícovky BDSMáků/viz REVISE F65.org,
REVIZE F 65po ČESKU, http:kanoidestranky.cz,http:www.kanoid.estrnaky.cz,
http:blog.bdsmlife.cz/kanoid/-/.(Téže:Lidé v obrázcích na mém webu nesou transparenty s nápisy
BDSM stolt PERVERTED-přelo ženo za odstigmatizován í-je tam i skupina BDSMáků,
až z daleké SVOBODNÉ ČÍNY ,alias TAIWANU.)
# kanoid 2014-03-16 15:36
PREVENCE(ideál a Český reál)
Teprve po zapnutí stigmatizace, může proběhnout vlastní rituál vlastního křtu,papírově-fotografické,
knihy p.Kacíře.(Platí pro všechny země bez rozdílu, platí pro sklepní,,adult,,prostory).
Ale Západˇákov má za sebou živé ocenˇování knihy bez průseru.Samotné ocenˇování přináší
obvyklý, západˇácko prohnile imparialistický kolotoč peněz.Nikdo nebyl uražen,
(ani ohylové, ani puritáni), každý na tom(západˇácký Luxor, BDSMáci,)vyděla l, reklama se zdařila
(p.západˇácký Kacíř zbohatl) a zbytek BDSMáctva zbohatla duchovně v posílení partnerských vztahů.
# kanoid 2014-03-16 15:36
PREVENCE(ideál a Český reál)
Narodily jsme se zde, takže víme jak to v Česku chodí.Na radnici porady začínají obvyklýmy větami:
A Aničko, připomenˇte nám, až se ozve ten prokurátor, atˇ víme na co se máme připravit, KDYBY
NÁHODU BYL PRŮSER V TÉ POVOLENÉ AKCI, zrovna jí Aničko začínáme projednávat,
takže to nespěchá, nejdříve se musíme probrat personalistikou těch co žádají o povolení té akce.
Tak to chodí v Česku.( To je ta moje připomínka o zdejší vizi právnosti právního státu připomínka
alá: Zde jsme dřív ocejchováni, aniž by se nás někdo ptal na náš názor na cejchování.
Někdy nám dokonce hrozí, -strašidloTR.ZÁ Ka výkladového,-ŽE BEZ NÁS NÁS OCEJCHUJÍ JEŠTĚ HŮŘ.)
# kanoid 2014-03-16 15:37
PREVENCE(ideál a Český reál)
Naštěstí to (horší ocejchování bez nás)v drtivé většině nehrozí, což nic nemění na tom že jsme ocejchovaní
mimořádně diagnozou F 65, -JINNÁ DUŠEVNÍ PORUCHA,-PARAFÍ LIE,(již né perverse-zvráce not, již né
sexuální, či duševní DEVIACE- ÚCHYLKA) a že toto (ne?)emancipova né ocejchování je automaticky
ANIČKOU -SEKRETÁŘKOU, bráno jako věc o níž s námi českýmy BDSMáky ona, ani její pan šéfík-
STAROSTA, diskutovat nebude.(Natož, při neexistenci advokátně uklízecích firem v Česku, aby se pomýšlelo
na radnici, či v ČESKÉM LUXORU, vydělit část pomlouvačného průseru, V REÁLNÉM PRŮSERU, DO
PROVOKATÉRSKÉ PURITÁNSKÉ ZONY.
# kanoid 2014-03-16 15:37
PREVENCE(ideál a Český reál)
Neboli česky, hezky, polopaticky:ani ž by se pomýšlelo na
BIPOLÁRNÍ, TRIPARTIJNÍ, ŘEŠENÍ REÁLNÉHO PRŮSERU (, v oné hranici
, nesklepní ,stále neadult,) vizualizace Českého BDSMáctví, v níž by nevinny, či vinny ,( dle rozhodnutí
advokátních uklízecích firem), byli všichni, či jen jedna strana, třeba naschvál ta puritánská.
NASCHVÁL čI NENASCHVÁL SF , je poté ona DVOJ PAST Vámi pojmenovaná za:
společnost byla vůči menšinám DONUCENA k ÚSTUPKU,-NASCHV ÁL, společnost v SOBĚ NAŠLA
ÚSTUPEK .( Neberte te mne za slovíčka: Logicky(,,uf,,) v industrializova ném, kapitalistickém , vědeckého učiva,
demokratickém, moderním, právním státě,(,,uf,,) praxe advokátních firem( i uklízecích), by byla za detailně:
průser by se našel naschvál u ouhyláků, v případě -společnost v sobě našla ústupek, to je je snad jasné
každému kdož něco málo slyšel o dravčím kapitallismu a pohádkovém výdělku dobrých právnických firem.)
# kanoid 2014-03-16 16:41
(dodělávka:BDSM stolt PERVERTED-bdsm hrdý zvrácený, doslovný překlad znamenající
ve volném překladu-BDSM BEZ STIGMATIZACE.)
..UF,,
(Jsem maniak, že se bojím Čechů tradice chytání za slovíčka?,,uf,,)
PREVENCE(závěry? -já už nevím co mektám)
SF kompletně jste mi ukradl závěr.(sranda musí být, aj kdyby na rohlíky nezbylo nic)
SF společnost s HRAVÝM ZÁJMEM, je NEDOSAŽITELNÝ superideál.
Společnost bude vždy lavírovat mezi DONUCENÍM a mezi v SOBĚ NAŠLA toleranci k menšinám.
Společnost se dá dotlačit k slušnému lavírování jen za pomoci DEMOKRACIE a KAPITALISMU.
Výchovné metody (Sparty otrokářské, křestˇanské sebezapírací, KOMUNISTICKÉ mozkovymílací,
jsou zcela mimo) a demokracie sama nevychovává.(ač jsem pravičák jak poleno, v tomto dávám zapravdu
, slovům- PROHNILÝ ZÁPAD)
# kanoid 2014-03-16 16:42
PREVENCE(závěry?)
Metoda kapitalistická, se zdá na první pohled mimo.Prohnilá demokracie, živí jen lhostejnost a konzum.
Většině BDSMáků je přisouzena role nečinného přihlížení na přičinlivé a možná i role POMLOUVAČNÉ
ČESKÉ AVERZE-té o které se SF zminˇujete.(AVE RZISTÉ v tom budou vidět jen profit CELEBRIT
ČESKÉHO BDSMáctví).Ale profit, neprofit, je jen jedna cesta-kapitalisticko,profitová.
Na slovíčka, ZADARA, SLYŠÍ KAŽDÁ ČEHŮN, VANILKA či BDSMák.Zbývá jen jedině filantropická cesta.
Přímo jen předhodit do averzního českého BDSMáctví, profitovou kapitalistickou cestu výchovy-by mohl
jen sebevrah.
Zisk z této cesty NEO-KVAZI-PSEUD O-SEMI-HRAVÉ,ZI SK Z TÉTO CESTY K SLUŠNÉMU LAVÍROVÁNÍ
ZA POMOCI KAPITALISMU, MUSÍ JÍT ZPÁTKY DO DOTOVANÝCH VSTUPENEK.
# kanoid 2014-03-16 16:42
,,UF,, A JE TO VENKU.
POMOOC ŠÍLENEC.
Ale je to tak a je to můj plán.Duševně by měli pomoct, neadult, vizuálně viditelné akce českého BDSMáctví.
(viz výše odstavce)
Jen ty akce mít.Ale proč by nemohly být, budou li dotace?Hm, fotografů-celeb rit BDSM, je u nás v zemi kultury dost.
Jen ještě nikdo neslyšel v našem GRUNDERSKÉM RANNÉM KAPITALISMU 25 letém,o FILANTROPII.
Čisté ryzí FILANTROPII, bez bahna DNEŠNÍHO ,,NEZISKOVEK,,S PONZORSTVÍ ZA KRÁCENÍ DANNÍ.
(NÉÉÉ .Nejsem šílenec-filantr op je na cestě-neobjeví se ani zítra,ani za dva týdny, ani za 300 dní).
(roky 2016 po Kristu?, 2017 po Kristu?-pšššt nic jsem nenaznačil, natož abych něco řekl,)
# kanoid 2014-03-16 16:43
Jen chci aby se vědělo, že nejdu proti VÝHODÁM OBJEVENÝM ZA 25 LET (POKUS, OMYL)
SKLEPNÍM BUDOVÁNÍM ČESKÉHO ADULT BDSMáctví.
Mám drobné výhrady alá:proč totálně pravé BDSMácké fotografie netové jsou na GOTICKÉM,HELÁCKÉM,netu
a nikdy né na pravém negotickém BDSMáckém netu, ale to nechme prozatím stranou.
AhojTe všichni Čeští BDSMáci a atˇ Vám robátka, na školní třičtvrtěletí přináší samé vborné osvědčení.
# kanoid 2014-03-17 14:05
POST SKRIPTUM.
SF, že by se mělo přitvrdit v ČR, diagnostikování o tom jsem slyšel.Opravdu souhlasím.
Jsme jinde než ZÁPAD.Souhlasím .Já už ani nevím, s čím vším bych SF s Vámi souhlasil.
Snad se vším.Já si musím uvědomit, mantinely, výhod 25 letého,,adult,, sklepního vývoje
Českého BDSMáctví.Čeští konsensuální sadomasochisté si tito mantinely uvědomovat nemusí.Nemusí a nemusí a nemusí.Oni taky nemohou, jsou averzní a proto nikdy společně nedojdou k hranici VÝHODA / hraniční čára/ NEVÝHODA sklepního,,adul t,, života BDSM.
(Jedni tuto hranici překračují o sto šet, druzí ani neví, že by se mohli podívat k hranici
, už desítky kilometrů před hranicí je zastavuje předhraniční varování).
Né jejich Českých sklepních BDSMáků, nýbrž má je povinost tyto hranice objevit, zmapovat,
slušně bez averze a pak..?
# kanoid 2014-03-17 14:06
POST SKRIPTUM.
To je mé uvažování, čili někoho kdo má zaryt svět na západ od Šumavy.Neaverzn í svět.
Mou povinností to je.Aby slov takových u Čecháčků pohledal člověk mikroskopem.
Čecháčci je ani neumí vyslovit.J-E T-O -M-O-U P-O-V-I-N..
SF.VĚŘTE ŽE NYNĚJŠÍ ÚVOD MŮJ, MÉ IDEE NENÍ O NIČEM VÍC, NEŽ ZTAHOVAT OCAS MEZI NOHY, NENÍ O NIČEM VÍC NEŽ PŘÍSAHAT TO, ŽE NIKDY NEPŮJDU
PROTI VÝHODÁM VYBUDOVANÝM SKLEPNÍM BDSMáctvím.(Pro tože ještě nemám zmapované hranice VÝHODY/NEVÝHODY je mou povinností přísahat a přísahy dodržet)
SF,NÉÉÉ! Žádný pochod za práva BDSMáků, nechci.Žádné demonstrace nechci.
# kanoid 2014-03-17 14:06
POST SKRIPTUM.
Uvažuji ovšem v hranicích normální země tudíž ZÁPADU.(Normáln í zemí Česko není ani z pohledu vanilek Západˇáckých.) Tudíž automaticky SF se pod tíhou povinností, kloním k slušnosti.A slušnost v lavírování mezi -společnost byla donucena k toleranci k menšinám,-
a mezi společnost sama od sebe se učí a naučila k naklánění k toleranci vůči menšinám,-
může být v normálním státě, čili na západ od Šumavy státě garantována JENOM PRÁVY.
Proto lpím na REVISI F 65.Já v Českém BDSMáckém averzním, klacky pod nohy házejícím,
prostředí nechci budovat REVISI F65 .
# kanoid 2014-03-17 14:07
POST SKRIPTUM.
Mne postačí vláda.Komunikac e s vládnímy výbory pro lidská práva.Já jenom abyste věděli,
aby jste byli informováni, že má komunikace bude o REVISI F65.Výbory to budou vědět též,
nedostaví se ovšem ti kterým by to pomohlo.(Alespo nˇ na ZÁPADĚ pomohlo).Ti s názvem
České konsensuální BDSM.Ale to mne vadit nebude.Jak říkám.Mou povinností je mapovat hraniční čáru výhody /hraniční čára/ nevýhody, Českého ,,adult,,sklepn ího BDSMáctví.
# kanoid 2014-03-17 14:07
POST SKRIPTUM.
Mou povinností je mapovat oné hranice, protože filantropie akcí neadult, musí mít hranice
u hranice věcí,,adult,,.P roto že neadult hranice v mém pojetí, by měla stát u věcí slušného lavírování mezi, společnost je donucena k toleranci k menšinám a společnost sama od sebe chce toleranci k menšinám, proto je mou povinností hledat a nenarušovat, respektovat,
hraniční čáru dobrého vybudovaného v sklepním adult BDSMáckém prostředí.
Některé budoucí konkrétní věci z filantropie:Dot ace filmové publicistiky civilních BDSMáků,
neadult.Dotace převodů netových děl BDSMáctví v papírové díla( především se bude jednat o fotografie).
# kanoid 2014-03-17 14:08
POST SKRIPTUM.
Dotace všech srazů, v civilu BDSMáků neadult.(Neadul t- neplíst si to s15 ti letýmy.)(Neadul t –zde myšleno setsakramentsky nad 18 let, ovšem v civilu,-ježíšma rjá, kdo neví co je civil, tak atˇ se zeptá starších bráchů, na období komančské vojny).( Jeden člověk nikdy neví,-tak jsem radši to slovo civil rozvedl)
Velmi přísný výběr na neadult akce-aby nedošlo k realizaci průseru pomlouvačného.
Dotování, cestovného, žravného, ubytování, bonusy v prémiích. Vždy jen pro věci neadult.
Svým způsobem dotace některých kecácích srazů, v reálném civilním prostředí, reálných restaurací.Dota ce těchto srazů, na způsob proplacení cestovného, žravného,vstupn ého, ubytování, plus prémiovného. ( Opět výběr přísný, nicméně totálně kompletně jiné formy,
mnohem dostupnější a humánnější formy.) DOSLOVA A DO PÍSMENE: PŘIJEDEM SE NA VÁS PODÍVAT AŽ DOMŮ.
Dotace výjezdů do zahraničí.Na FETIŠ WEEKy.
# kanoid 2014-03-17 14:09
POST SKRIPTUM.
Dotace netové BDSMácké ,,adult,i neadultBDSMácké ,tvorby fotografické,fo tografů amatérů i fotografů profesionálů neprofi BDSM obce.( neprofi je zde myšleno mimo kurviček).
Konec.
Já Vím že se zvedne obří hladina smíchu ze sklepů.Atˇ SE SMĚJÍ . Jsou ve svobodné zemi
a mají na ten smích plné právo.
Já mám zase právo s balíkem peněz se bavit na slunci, v příjemném prostředí na vzduchu, s krásnýmy subinamy a dominamy jako gentelmann a chlap, jenž se nebojí vyjít ven i mezi sousedy.
Že díky výsměchu ze sklepů budu jeden proti desítce tisíc mne nevadí. Ono na každé kvítí jednou zasvítí. O to víc si prožiji na slunci to setkávání neadult s třeba i jednou desítkou žen, třeba i se dvěma desítkami chlapů normálních, nadhledových.
# kanoid 2014-03-17 14:09
POST SKRIPTUM.
Není v tom třeba hledat zlost. Já jen když jsem uvedl,,dotování neadult bdsm tvorby,,již jsem si uvědomil kolik péče dává Český BDSMák na to aby se zavrtal pod zem. Odvodil jsem si z toho jejich smích vůči mne.Já se jim smát nesmím.Mou povinností je respektovat vše
dobré, CO JE ZA HRANICEMI ADULT A POČÁTKŮ SKLEPENÍ.Oni se smát můžou.
Jsou věky věkův averzní.
SF,nemůže existovat nějaký trvalý stav blaženosti společnosti vůči menšinám, blaženosti společnosti bez menšin, blaženosti menšiny samotné.Na západ od Šumavy, tomu chtěj dát
nějaký rámec, (tomu probuzení se ze sladkého snu o blaženosti trvalé,) logicky rámec odpovídající nikoliv TOTALITNÍMU REŽIMU, ale rámec odpovídající PRÁVNÍMU STÁTU.
# kanoid 2014-03-17 14:10
POST SKRIPTUM.
Za zlé, jim to mít nemůžeme.(Jsem si vzpomněl:Michae l Clayton tak se jmenoval ten film o advokátní uklízecí firmě, herecké role přijaly 2 známí režiséři, velecelebrita Hollywoodu, herec GEORG CLOONEY-jeden z nejhezčích mužů planety lidí, hrál hlavní roli,60 nominací,
na ocenění,3 NOMINACE NA OSKARA,3 nominace na zlatý glob,JEDEN OSCAR,)
SF, nehrozí to, že by ČEŠI SPASILY SVĚT , to víme, pokud nechce Česko přijímat věci
ZÁPADU, atˇ poté nenaříká, že mu přes ty kopečky(čáru,hr anice,) stále někdo utíká.
(Myšleno hraniční čára DOBRÉHO/ hraniční čára/ A ZLÉHO, vybudovaného(né na stromě poznání v ráji edenu), ale v sklepním Českém BDSMáckém prostředí.
DVOJ PAST.
# kanoid 2014-03-17 14:11
POST SKRIPTUM.
DVOJ PAST.
JEDNA PAST.Společnost JE DONUCENA k toleranci k menšinám, DRUHÁ PAST.
Společnost sama od sebe je ve stádiu k zahájení tolerance k menšinám.Česko nespasí svět.
Svět Západu moc dobře ví proč tíhne na slušném řešení té HRANICE DONUCENA/hranič ní čára/ SAMA OD SEBE.PROTOŽE TA HRANICE JE BI POLÁRNÍ-BEHAVIO RÁLNÍ. JE V NÍ POVOLENO LAVÍROVAT.NA JEDNÉ STRANĚ JE VÝSOSTNÝ ZNAK JEDNOHO ÚZEMÍ, NA DRUHÉ STRANĚ HRANICE JE VÝSOSTNÝ ZNAK DRUHÉHO ÚZEMÍ.
Mezi je neutrální země nikoho, (země slušná,neslušná ,) země slušná, v níž je práce pro advokátní uklízecí firmy.
# kanoid 2014-03-17 14:11
POST SKRIPTUM.
Že uklízí špínu ty firmy, proto je to země i neslušná.
Většinový Český BDSMácký názor na nepřebírání Západních špinavých vzorů, je dobrý, a NESMÍM PROTI NĚMU JÍT.To je mou povinností si zjistit toho všeho , co mi pomůže nejít
proti DOBRÝM VĚCEM SKLEPNÍHO ČESKÉHO BDSMáctví.Ovšem ani JÁ, se svou stratégií, filantropií, ani VY v redakci neovlivníte některých(vanil a?bdsm?)Čechů věčnou touhu zdrhnout za tu čáru, za onu vodu, za ony kopečky, za onu hranici, za onu hranici v níž jsou a byli vždy dva VÝSOSTNÉ ZNAKY:znak první-ČÁST DONUCENA, k toleranci k menšinám,znak druhý-SAMA SE ŠINE k toleranci k menšinám,znak první-DOBRÉ
# kanoid 2014-03-17 14:13
V ADULT/NEADULT prostředí, znak druhý-ZLÉ V ADULT/NEADULT prostředí,
znak první -PRÁVNÍ,LIBERÁL NÍ, DEMOKRATICKÝ, ZEMĚ BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND, znak druhý- NAŠE DRAHÁ VLAST , CÍLENĚ VYCHOVÁVANÝCH,
BUDOVATELŮ DIKTATURY PROLETARIÁTU VEDENÉ JEDINOU POVOLENOU POLITICKOU STRANOU KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA.
Nedivte se poté SF, že se Vám v redakci nebude dařit porazit onu AVERZI.Ani komančům se furt a furt nedařilo ten zasraný komunismus dobudovat.(Téže proto, že giga spousta kapacit,
se rozeběhla onu BI POLÁRNÍ HRANICI PŘESKOČIT).(ovš em né do vzoru všech bolšanů,
do SOWIET UNIONU, ale DO PRÁVNÍCH, LIBERÁLNÍCH, DEMOKRATICKÝCH ZÁPADNÍCH ZEMÍ.
AhojTe.
# kanoid 2014-03-17 15:36
Hm,SF, správně to říkáte, správně to myslíte, a správně to děláte.Správně říkáte, že naivní Západˇáci, se svou špínou, a etiketamy..pozo r ve sklenici je čaj, sklenice bude obsahovat kůži nebezpečný horkovodný materiál čajový..,,uf,,. .na dobré výsledky, nejrůznější prevence, výuky v sklepním Českém ,,adult,,BDSMác tví jsou krátcí,správně ta řeč je mnohýmy z Českého sklepního BDSMáctví, kvalitně převedena do praxe.Mou poviností je neustále tvrdit, nechci Vám toho zbourat, některé Vaše sklepní věci mohu pomoci i stavět...asi špatně stylizuji...
Já jen tvrdím, že jdu jinnou zatímně v Česku nevyzkoušenou cestou která má krédo,,Vše ve sklepeních uhlídati nelze.Nebo lépěji, jdu novou cestou a jako rozumný musím počítat s novýmy pocestnýmy v sklepeních Českého BDSMáctví, možná nikdá nevídanýmy.
Kéž by byli ze země, k níž náleží hraniční značky:dobro a fair play a veselost.
# kanoid 2014-03-18 09:54
AhojTe.
25 let práce Vás všech přičinlivých , stavím vzhůru nohama.Né pro zbourání
ale na australský způsob.Třeba, postupně uspěji z comig outovým publikem.
Tomu by vyhovovaly, mé slušivé civilní akce.Na mých akcích by se mluvilo
o BDSM ale bez testosteronu a estrogenu.Bez průsekově pomlouvačných,
sexismů, drescodů, pomlázek, vázání.Pár indicií, emblémů, při mých akcích
by zůstávalo.Třeba hned narazím na značky špíny, o to víc v Česku slídícím
po chybách sousedů, špíny ztrapnˇující můj projekt.Těžko to do Vašich hlav
padá.První co Vás napadá jsou slova zneužitelnost vychcánky, finanční kolaps,
totální absence přispěvovatelů na civilní adult bdsm net.
# kanoid 2014-03-18 10:15
Ovšem neříká se hop, dokud se nepřeskočí .Nemůžete být moji proroci.Nikdo z Vás
přičinlivých českého sklepního BDSMáctví nešel touto cestou.Já zase nemůžu
prorokovat, jak v mé cestě dopadne, ignorace zkušeností mnohých Vás přičinlivých .
Je dobré, že jste mi umožnily vyjádřit se.Ujasnit si základní, čili vstupní, RÁM
komunikace mezi mnou a Vámi. Ten,,Rám,,,je z materiálu nazývajícího se:
SLUŠNOST.Vinen bude vždy ten poté, kdo materiál zapatlá struskou špíny.
Atˇ je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem.U vás se nebojím, že se nenejde
adept na praštění jej koštětem.Averzn í, klacky pod nohy házející
(nikde na západ od Šumavy nevídané), Vaše sklepní BDSMácké, české prostředí jistě
takového adepta dodá.Mé prostředí dodá vychcánky.Budou utíkat od Vás, jak dřív
utíkaly z Čech raubíři na CLONDICE-KLONDI KE.Někdy,( jednou za půl roku-
celý projekt je DESE-T-I-letý)b udu žádat o dotovaný azyl, či rady.
# kanoid 2014-03-18 10:44
Absence subíkovského elementu, je úděsná.Chranˇ bůh abych se jej zastával.(Ti zalézaj do kanálů a vystrkují hlavy, až když se ozve na netu nějaká domina shánějící kus hadru
na očištění lesníkova krmelce-a pak se zase totálně mizíkují, až domina dosáhne svého).
( Vás to nikdy netrklo?99% organizační, budovatelské práce,-co se týká stavění kamených clubů, netových serverů, vytváření předváděcích akcí,-utvořily pistácie,-Čeští domíci,
České subinky, mikroskopicky něco málo České dominy,)Položte si otázku zda Váš pohled na Věci celkového BDSMáctví českého, i mé verze, není již dopředu zkreslen, Vaší absencí reflektovat absenci subíkovského element.
# kanoid 2014-03-18 10:56
Díky bohu, za všechny ty přičinlivé(bond y,ntpt,arádie,a jiné dávné přičinlivé)( Téže ovšem díky bohu za to že ds-life.cz
a jinné postarší, se ,,pacifikují,,) (Pacifikaci si zasloužily již z důvodu úvodních slov odpovědí
-na těch serverech začínala odpověd vždy,Hm, zvedá se mi z tvého textu žaludek.)
Ve světě na západ od Šumavy totálně nevídaná slova úvodů odpovědí.-(asi zase špatně stylizuji)Nic neskrývejte, to nezamluvíte slovy, to už není, to bylo dávno, to neplatí,
jsme jiní.Jste jiní díky bohu, jste.Ale tenkrát mne to bolelo a já mám sloní pamětˇ.
Moc mne to bolelo a proto to dávám ve známost důkaz, že jste jiní, ale že České BDSmácké sklepní prostředí je skutečně AVERZNÍ-KLACKY POD NOHY HÁZEJÍCÍ.
Doufám, že nebudeme hned shánět ono koště, pro praštíme ho koštětem.
Děkuji Vám z redakce , že jste.
+1 # kanoid 2014-03-18 11:10
eleFERNO, záleží na nás přičinlivějších .Prosím nezahodˇme tu šanci.Víc šancí nám bohové dávat nemusí.Bdsmlife .cz je vedoucí netovou Českou BDSMáckou věcí .Dali jste si otázku proč?Protože je tam diktatura proletariátu.Ne jnižší dělné, proletářské, nadrženecko lovecké,
pudy jsou tam diktaturně vyzvednuty na vzdělávací(a musím říci skvělou) úrovenˇ.Co vyčnívá nad tamní masu,( svoboda projevu, svoboda, intelekt, touha po svobodném slušném,
zásadnějším, kardinálnějším vyjádření, je diktátorským vedením smazáno stejně jako je stejným vedením mazáno všeho co narušuje uvědoměle vyspělého komunisticko, socialisticko,b dsmlifáckého, masového nízkopudového lovce, proletáře-vše co by naznačovalo hašteření, sprostotu, a slova hm, je mi z tvého textu na zvracení).
Chce se mi vzteky řvát.-kde se hernajs fix krčí dřívější titán ntpt?
# santaFreud 2014-03-18 19:43
Protože... hele, tos kopnul do správnýho vosího hnízda :_D
TO JÁ jsem dva roky hučel do servermanů, že je potřeba otevřít diskuzák, rpotože čas narál a lidi chtěj seznamku s diskuzákem.
VŠICHNI mě poslali do háje, že oni tomu rozuměj a nikdo to nechce.
Následně vznikl Lajf. Okamžitě se chytil, protože to bylo přesně to pravé, co tady chybělo. Sice dost nepřehledně a nekompletně, ale na to chčije pes, poptávka byla po inzerci s možností projevit se v diskusi.
Odkaz na příspěvky na osobním profilu uživatele, tedy naprostý základ, tam je od doby, kdy jsem to PanuAdminovi poradil JÁ :-D
Takže já vím naprosto přesně, proč Lajf měl takovou razanci nástupu: byla poptávka a přesně se to do ní trefilo, přesně tak, jak jsem předpovídal a púřesně, jak tomu žádnej serverman nechtěl věřit, proto taky ještě půl roku potom všichni zasloužilí brontosauři Lajf ostentativně pomlouvali a ignorovali... než si tam taky udělali účty :-D
Takže vím narposto přesně, proč je úspěšnej... a naštěstí tímpádem tak i vím, jak to bude dál pokračovat :-)
A ano, co naznačuješ je i moje dost obšírně potvrzená zkušenost -- lidi v čechách milujou, když se na ně řve.
Vedu takhle jednu skupinu o patnácti stech lidech a od doby, co jsem nastolil tvrdý režim a jsem na ně sprostej, ironickej a votravnej, jsou téměř všichni nadšení.
(Naštěstí si mohu dovolit banovat jenom spamery a ty, kteří o to výslovně požádají a trvají na tom, ikdyž jim to rozmlouvám :-)
# kanoid 2014-03-18 11:27
Proč non stopově mám po 20 let prorockou pravdu vždy já?Již veledávno jsem upozornˇoval na to, že servery na nichž se začíná odpovědˇ slovy-hm, je mi z tvého textu na zvracení
nemají co v Českém BDSMáckém prostředí co dělat.Konec vzteku.(Ač jsem subík, měli by jste vědět, že dvojnásobně víc jsem se vztekal na České neprofidominy .Namísto aby se vydělily od profin, hledáním- typu kamarádství rozhodne, dost dlouho žádali poslušnost
jako profiny a to poslušnost hned od začátku.Varoval jsem je již před 10 léty v tomto problému.Naštěs tí již tento problém, začli počátečně řešit úvodnímy slovy inzerce
NECHLAPI NEPIŠTE-kdo se cítí za kus hadru atˇ jde za profinou.)(Vy pistácie máte stejně obdobný a přesto jiný problém v subinkách nepoučitelně vyhrajících se do rukou nikoliv
gentlemanů a trestajících domíků, ale do rukou zakomplexovanýc h NECHLAPŮ a trestajících
domíků)
# santaFreud 2014-03-18 19:33
Tak možná ty holky hledaj holku, výslovně holku, co by dělaly s chlapem?
Proč má každýmu z legie nadrženců zvlášť opakovat Lne, jsem na holky a hledám holku, ne, nechci tomu dávat šanci a né, fakt to s tebou, chlape, nechci zkusit, opradu hledám holku."
A bejt prorokem před zemí, která najela na trasu, tkerou svět už před ní dvakrát projel, není zase tak těžký, rpostě se budeme pohybovat ve stejných kolejích, jako tomu jinde bylo dřív.
Se všemi nectnostmi a úskalími.
K tomu nemusím bejt prorok, abych tohleto předpověděl.
Jenom s tím, že my jsme rozměrově spíš jedna menší vesnice, než svět, takže na nás se boudou vztahovat spíš zkušenosti nějakého městečka, než třeba vývoje celého Německa.
V rozměrech mrňavého českého prostředí se všichni víceméně znaj a tak jsou rozhodující silou ne ideje, ale "to jemné předivo po desetiletí tvořených osobních averzí a antipatií, kdy nemáš šanci zjistit, kdo šlápl čí kočce na ocásek", jak mi bylo vysvětleno.
Tahle věta naprosto vysvětluje všechny zdánlivě nepochopitelný momenty českého společenského BDSM-života.
Pokud chceš přinést nějakou myšlenku k nám do této kotliny, musí to nutně souznít s touhle větou, jinak to unás nebude fungovat.
A jo, z četby zvejch formulací je fakt člověku... no, musí to bejt hodně otrlá nátora. Fakt je to dost nestravitelná větná skladba, bohužel prokládaná velikou dávkou povýšenosti:
to, že ti nikdo neodpovídá, neznamená, že nemá co namítnout. Třeba nic namítat nechce. Třeba to ani nedočetl.
Pokus se s tím něco udělat, jinak tě prostě nikdo číst nebude, i já sám s tím mám veliký problemy a to přeštu z nudy i telefonní seznam. :-D
# kanoid 2014-03-18 11:47
Tedy na bdsmlife.cz vládne testosteron a estrogen .Ale na kterém Českém BDSMáckém serveru vládne rozum a cit?( och Jane Austenová prominˇ)Je několik adeptů( všichni adepti začínají nějak-berte to ze srandy- nějak takto, BDSM,BDSM,BDSM, BDSM,BDSM přípony jsou cz,start,nestar t,necz, a podobně.)Naštěs tí pro eleFERNO všichni vůdci z těch adeptů,...
nebudeme si lhát do kapsy a řekněme si to na rovinu...jsou zaneprázdněni.J edni compy,jiní
tamtím,třetí oním.eleFERNO(a nechci mazat med kolem huby a nechci podlízat), se automaticky tím skutečně, faktograficky, posouvá na příčku DRUHÝ V ČESKÉM BDSMáckém, netovém prostředí NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BDSM SERVER.eleFERNO , poskytuje víc svobody, poskytuje slušnost, poskytuje možnost rozvést kardinálnější problematiku BDSMáctví, kardinálnější od bdsmlifáckého věčného kolotoče témat,- jak do kůže zápich ocelové bodlinky z obojku je důležitý pro rozproudění krve.
# kanoid 2014-03-18 12:04
Zárovenˇ eleFERNO, zůstává tím jen svým pro sebe.Neruší vlastní bordýlek ve vlastní pelesti,
bordýlek zvaný za káblíky, pelesti zvané za komentář o důležitosti přesměrování supevodivosti z černé díry do trou noir...v momentě kdy dotyčná neví, kde je ta singularita kosmické černé díry a kde je její pussy-čili trou noir.n ROZDÍL OPROTI DS-LIFE.CZ JE TEN, ŽE eleFERNO PŘEBÍRÁ KARDINÁLNĚJŠÍ TÉMATA DS-LIFE.CZ ALE S VEŠKEROU SLUŠNOSTÍ .Nelze říkat věci jako, že eleFERNO je elitní, těch co se činní,
( za pomoci textů, organizování, předávání zkušeností kardinálnějšího charakteru), lze říci slova DS-LIFE.CZ-ZANI KÁ VZNIKAJÍ PO NĚM DVA SLUŠNÉ SERVERY,
ELEFERNO
BDSMLIFE.CZ
Možná někdo namítne, že jsem zaspal, ale já byl 5 let mimo, takže jak to bylo před 3 roky z komentáři o ds-life.cz nevím a ani mne to nezajímá-udělal giga kus budovatelské práce,
ale byl to vulgární net a tím to u mne končí.
AhojTe.
# santaFreud 2014-03-18 19:18
Hele, nejsem si jist, jeslti mluvíme o stejných serverech -- DS-life je mrtvej už dobrejch deset let...
No, buď jak buď: já už tě rpostě přestávám stíhat sledovat -- mluvíš děsně komplikovaně o naprostých samozřejmostech .
Uděláš čtyři posty po třech odstavcích o myšlence, kterou lze napsat krátkým souvětím.
A furt dokola to opakuješ.
Na tohle se obvykle odpovídá slovem "TLNR".
Hele, ještě jendou: pokud nám něco chceš sdělit, řekni to krátce.
Pokud to půjde bez toho naparování se, jak seš jediným zvěstovatelem , bude to ještě lepší.
Já bych s tebou fakt děsně rád polemizoval, ale když já tam opravdu vidím buď věci nečitelné, nebo věci opakované.
# kanoid 2014-03-19 16:06
AhojTe.
Tak já si jdu odpočinout.Půl roku?V odpočinku budu cvičit Českou stylistiku.Čten ářstvu se omluvám,
za mou nestravitelnou čechoanglickou stylizaci.Jé je,jestli to vyznělo jako naparování a věrozvěstvování ,
a opakované komentování samozřejmostí, -tak kuš kanoide.Uč se stylizaci a nemudruj, kanoide.
To máš za tu nestravitelnost tvého stylu, kanoide.Čeština je krásná, sama tě navede tam, kde chceš
někoho ideí pohladit, kanoide.Nemáš snad dost BDSM celbritek(všude se vrtnou, vše znaj,
texty okomentujou, někomu tleskaj, jinému pískaj, těla, duše, nástroje, srazíky, textíky,oblečky ,
sexíky, všechno to okomentujou, všude už byli a kde nebyli tam to taky znaj,) kanoide?Kanoide ,
naparoval ses jak celebritka tak si to vylízej a poděkuj SF, že ti srazil kouhoutek.
Není snad tvé krédo, kanoide, -co leží na stole(čin,smluv a, peníze,dílo)to běží?
# santaFreud 2014-03-19 17:31
Ale kdeže nějaké srážení kohoutku... já tě jenom upozorňuju na úskalí tohohle stylu.
Jenom ti tlumočím, jak to působí a proč se to patrně nesetkalo s odezvou.
Prostě... to chce všechno zjednodušit, je to příliš komplikovanej text a strašně moc mluvíš, to prostě čtenáře utahá ještě před koncem první věty, zvláště když mu ji potom ještě pětkrát zopakuješ a v dalších třech odstavcích znova.
Protože... když jsem se ani já nedokázal dobrat nějakého konkretního poselství ve smyslu co dělat teď a co potom, pak se ho asi nedoluštil fakt nikdo, an to si vsadím ,-)

Jakýkoliv podnět pro naše konservativní poměry bude zajímavej.
Možná ne použitelnej, možná ne přínosnej, ale rozhodně to bude podnět.
Přehledně vypsané zkušenosti z ciziny, nějaký dějepis, úskalí a principy, to zvláště my, anglicky nemluvící, nemáme jak získat.
Jo, na cizo-serverech se to dá pohodlně najít, ale když já pořád umím rusky líp než anglicky... (a taky žádná sláva).
Kupříkladu -- jak se vypořádat se sttavem, kdy si každej bastlí svůj pidiserver a nehodlá spolupracovat, protože po roce má už patnáct čtenářů... :-)
# kanoid 2014-03-19 16:59
Nebujte sa,SF, servery si nepletu.Ale nechme těch nipáníček, se v slovech myslíš na to co myslím já?
SF, dík za báječnou spolupráci v polemice.Spokoj en jsem na 99%.SF jemné předivo tvořených averzí,
-nenipejme se v tom, bude stačit, když Vám SF povím, myslím na co myslíte Vy SF,
ty nepochopitelné momenty českého BDSM společenského života, to bude peklo, to bude peklo
i pro mne, ale nedá se svítit, musí se s tím počítat.Proto mé krédo obsahuje výrok: nejštˇastnější budu,
když svou idei jen do čtvrtiny dotáhnu.(zde v Česku,- myslel jsem na to předivo, jenž vše zbrzdí,
-do blogu jsem to napsal před měsícem, dá se to tudíž ověřit a bla, bla-naparuješ se zase kanoide?)
Vše co mělo být řečeno, bylo vyřčeno.Děkuji redakci, děkuji Vám SF neloučíme se přeci navěky¨.
# kanoid 2014-03-20 09:03
To mám taky v plánu, ty podněty sem dávat.Tak to je dohodnuto.Úvodn í přehled cesty,
,,(za kopečky),,histo rie erotické organizace, která nějakou (fetish parade, right flag)
akci pořádá.Úskalí a principy?Fíí.-A le my něco vymyslíme jak na to.Bude se to muset
formulovat, aby to nikoho neurazilo.Hergo t to jsem dostal náročný domácí úkol.
Počítal jsem v r.2016, jen s povrchním pohledem do tamních redakcí.Jak jsem byl tedˇ
pár let,,venku,, z toho se nic použít nedá.Výjezd se netýkal BDSM a přihlašování
na tamní BDSM nety bych nazval,,posledn í s posledních,,.Al e jo. půjde to přes ty
redakce.Alespon ˇ ty principy.Západ je plný optimistické prezentace a netajnůstkaří.
Úskalí?To asi budeme muset...intuiti vně domyslet v čechách?No na to přijdem později
jak na to.
# kanoid 2014-03-20 09:43
Ny c. East Village.La Nouvelle Justine.Vůbec.Z kolaboval jsem.Předvedu co jsem křičel na kámoše česky.,, Jo a za mou návštěvu si jeremiášek vanýšek připíše bodík AŽ Z CIZINY .
(přivítali).(La nouvelle Justine- open restaurant BDSM.Zlatá mládež NY se tam stahuje a pozoruje open spanking.Vtip je v tom že za to dostává bodíky za přínos ke kultuře a rasové a sexuálnísnášenl ivosti nakladatel YEREMIAS,H VANISHING)Ale to byla fušeřina a amatéřina.
# kanoid 2014-03-20 09:56
Prosím pro dnešek konec?SF.Celebr itky jsou třeba, nechci mít ale jejich nátury.(Všechno znal, všeokomentovala , kde nebyl tam má pozvánku superdoporučenku.)
AhojTe, milé čtenářstvo.
AhojTe, Vy z redakce.
AhojTe, SF.

Pro komentování zde nemáte dostatečná práva

Pošta

Nejsi přihlášen.

Kdo je online

Celkem přihlášeno: 313 uživatelů
No members online
Členů: 0 / Hostí: 313

Kalendář

únor 2019
Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
04477679
Statistik created: 2019-02-20T11:30:59+01:00